Strona główna 0_Slider Co dalej z planami budowy biometanowni w Świebodzicach? Jest odwołanie od decyzji...

Co dalej z planami budowy biometanowni w Świebodzicach? Jest odwołanie od decyzji burmistrza

0

Z głośnym sprzeciwem mieszkańców spotkała się ubiegłoroczna informacja o planach budowy zakładu produkcji biometanu w Świebodzicach. Negatywną decyzję środowiskową dla inwestycji przy ulicy Lotniczej wydał burmistrz Paweł Ozga. Od tej decyzji postanowiła jednak odwołać się firma, która wnioskowała o możliwość realizacji przedsięwzięcia.

wizualizacja przedstawiająca możliwy wygląd biometanowni (mat. ArchiPol, udostępnione przez UM Świebodzice)

Przypomnijmy, w maju 2022 roku wszczęta została procedura udziału społeczeństwa w postępowaniu dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej budowy „zakładu produkcji biometanu z zespołem kogeneracyjnym i węzłem produkcji nawozów”. Z wnioskiem w tej sprawie wystąpiło Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji „ArchiPol” z Wrocławia. Inwestycja miałaby zostać zlokalizowana na działkach położonych przy ulicy Lotniczej. Zakładano, że zakład byłby oddalony o około 800-900 metrów od najbliższych zabudowań mieszkalnych.

Obawy dotyczące planowanej inwestycji mieszkańcy Świebodzic zaczęli wyrażać już na początku czerwca ubiegłego roku. – Nieopodal znajduje się działająca oczyszczalnia ścieków, która swoją działalnością już generuje problemy zapachowe, na które narzekają mieszkańcy dzielnicy Ciernie. Budowa tego typu zakładu znacznie utrudni życie nie tylko w Cierniach, ale i w całych Świebodzicach oraz wsi Olszany, która będzie graniczyć bezpośrednio z tym zakładem – wskazywał jeden z mieszkańców Cierni. Wówczas też rozpoczęto zbieranie podpisów pod petycją w sprawie zaniechania budowy zakładu.

Mieszkańcy Cierni zaniepokojeni planowaną lokalizacją przy ulicy Lotniczej zakładu produkcji biogazu, wyrażamy stanowczy sprzeciw przeciwko lokalizacji ww. zakładu. Proces produkcji biogazu generuje przykry zapach wręcz fetor, gdzie przy wiatrach południowych i południowo-zachodnich, które w 95% wieją w ciągu roku w kierunku zabudowań mieszkalnych w Cierniach. Znajduje się również tam w odległości paruset metrów szkoła. Od dłuższego czasu Ciernie mają problem z oczyszczalnią ścieków w tym samym rejonie, związane jest to z rzutem ścieków w soboty i dni deszczowe, co jest nagminnie stasowane przez zarządców oczyszczalni. Wszelkie prośby o reakcję pozostają głuche – stwierdzono w petycji, którą skierowano do burmistrza oraz zastępcy burmistrza Świebodzic, a także przewodniczącej Rady Miejskiej w Świebodzicach.

Zaproponowana lokalizacja zakładu produkcji biometanu:

Do produkcji biogazu niezbędne jest dostarczenie dużej ilości materiałów takich jak odpady zwierzęce, gnojowica itp., jak również sorgo, które jest planowane w uprawie na pobliskich polach. My jako mieszkańcy nie ufamy zapewnieniom inwestorów, co do nieszkodliwości inwestycji. Najlepszym przykładem jest biogazownia w Świdnicy przy ulicy Metalowców, gdzie od dwóch lat mieszkańcy Pszenna i Osiedla Kolonia w Świdnicy panuje wręcz fetor wydobywający się z tych zakładów. Są inne rozwiązania. Lokalizacja tego typu zakładu winna być umiejscowiona z dala od siedlisk ludzkich np. w lasach – wskazano w piśmie.

Wobec coraz donośniejszych głosów sprzeciwu dla inwestycji zorganizowane zostały dwa spotkania informacyjne dla mieszkańców, podczas których ponownie przywoływano argumenty przeciwko budowie zakładu. Do zgłaszanych obaw związanych z uciążliwościami zapachowymi towarzyszącymi planowanej inwestycji odniósł się burmistrz Świebodzic. – Obecnie mamy oczyszczalnię ścieków i wiemy doskonale, jak oczyszczalnia przez wiele lat było uciążliwa. Wcale się nie dziwię mieszkańcom, którzy zainwestowali w dzielnicy Ciernie i w dzielnicy Osiedla Piastowskiego, którzy mają obawy, że powstanie kolejny podmiot, który będzie zatruwał nam życie – wskazywał Paweł Ozga. Zaznaczył zarazem, że rozpatrując wniosek o wydanie decyzji środowiskowej, będzie brał pod uwagę nie tylko opinie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”, czy też Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdnicy, ale przede wszystkim opinie mieszkańców.

burmistrz Paweł Ozga

Pod koniec grudnia 2022 roku poinformowano o wydaniu negatywnej decyzji środowiskowej dla planowanej budowy zakładu produkcji biometanu. – Dla mnie istotny pozostaje aspekt społeczny – zaangażowanie mieszkańców było widoczne podczas konsultacji społecznych oraz podczas zbierania podpisów. Decyzja została jednak podjęta nie tylko z uwagi na protest mieszkańców. Negatywną opinię wydał świdnicki sanepid. Posiłkowałem się również opinią biegłego, który dokładnie sprawdził lokalizację i plan zagospodarowania przestrzennego, ponieważ mieliśmy parę kwestii do wyjaśnienia. Na tej podstawie wydana została decyzja negatywna – tłumaczy burmistrz Świebodzic.

Wydanie takiej decyzji nie oznaczało jednak końca sprawy biometanowni. – Ostatniego dnia przysługującego na odwołanie, firma ArchiPol, która składała wniosek o wydanie decyzji środowiskowej, odwołała się od mojej decyzji. Firma nie zgadza się z moją decyzją twierdząc, że zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego biometanownia mogła powstać we wskazanej lokalizacji – wyjaśnia Ozga. Następny krok należeć będzie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które będzie rozważać, czy wniosek dotyczący budowy zakładu powinien zostać rozpatrzony ponownie. – Zobaczymy, co będzie dalej – dodaje burmistrz.

Michał Nadolski
[email protected]

Poprzedni artykułByły zarówno zwycięstwa, jak i porażki…
Następny artykułOsiem medali we Wrocławiu [FOTO]