Strona główna Polityka Ponad 33 mln złotych na inwestycje. Powiat świdnicki z budżetem na 2023...

Ponad 33 mln złotych na inwestycje. Powiat świdnicki z budżetem na 2023 rok

0

Będzie to trudny budżet do zrealizowania – zaznaczał starosta Piotr Fedorowicz podczas posiedzenia Rady Powiatu Świdnickiego, w trakcie którego radni przyjęli budżet powiatu na przyszły rok. Zakłada on deficyt w wysokości ponad 7,8 mln złotych oraz przeznaczenie ponad 33,6 mln złotych na inwestycje.

Zgodnie z przyjętą przez powiatowych radnych uchwałą budżetową, planowane dochody w roku 2023 wyniosą blisko 210 mln 780 tys. złotych, natomiast na wydatki planuje się przeznaczyć ponad 218 mln 636 tys. złotych, z czego wydatki majątkowe pochłoną przeszło 33 mln 677 tys. zł. – W wyniku tak przyjętych założeń ustalono deficyt budżetu w wysokości 7 mln 856 tys. złotych, który planowany jest do pokrycia z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz z wolnych środków – mówił starosta świdnicki Piotr Fedorowicz.

Jest to budżet skonstruowany na dużych wartościach, z przyjętymi dużymi kwotami po stronie wydatków majątkowych. Jest to jednak budżet, który będzie trudny do zrealizowania. Patrzymy na różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, gdzie kwota rezerwy oscyluje w okolicach pół miliona złotych, co nie daje nam bezpiecznej przestrzeni do funkcjonowania. Różnica ta jest niesatysfakcjonująca – zaznaczał Fedorowicz. – Po raz pierwszy od 2011 roku w projekcie uchwały budżetowej mamy wartości dochodów i wydatków wykraczające ponad 200 mln złotych. Środków inwestycyjnych na starcie jest zdecydowanie więcej niż w latach ubiegłych i to powinno cieszyć. Chociaż czasy są trudne, to jednak dobrze, że jakieś inwestycje planujemy. Mam nadzieję, że uda się je zrealizować – wskazywał starosta.

Jakie inwestycje są planowane na przyszły rok? Ponad 6,6 mln złotych będzie kosztowało ważne dla rolników scalanie gruntów w Mokrzeszowie, Granicy, Tomkowicach i Godzieszówku. 300 tys. złotych ma zostać przeznaczone na budowę terenowej stacji fotowoltaicznej przy budynku Starostwa Powiatowego, planowany jest także zakup serwera za 70 tys. złotych, a 170 tys. złotych pochłonie program Cyfrowy Powiat. Budżet zakłada także przeznaczenie 100 tys. złotych na dofinansowanie zakupu lekkiego pojazdu rozpoznawczo-ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy.

Kontynuowane będą prace przy wymianie źródeł ogrzewania i ocieplaniu obiektów należących do powiatu. 500 tys. złotych ma kosztować pierwszy etap termomodernizacji budynku Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego położonego w Jaworzynie Śląskiej, 1,2 mln złotych trafi na modernizację kotłowni w budynku Zespołu Szkół w Żarowie, 700 tys. złotych na modernizację kotłowni w budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w Świdnicy przy ulicy Pionierów Ziemi Świdnickiej. Pół miliona zapisano na realizację IV etapu przebudowy budynku głównego III Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy, a 300 tys. złotych na zagospodarowanie terenu przy I Liceum Ogólnokształcącym w Świdnicy. Z dotacji w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ponad 3,2 mln złotych zostanie przeznaczone na termomodernizację budynku głównego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Świdnicy.

Najwięcej jednak środków trafi na remonty dróg i chodników. Na trakty piesze w budżecie zapisano pół miliona złotych, ponad 800 tys. złotych ma być skierowane na przebudowę nawierzchni jezdni drogi powiatowej od Goli Świdnickiej w kierunku drogi krajowej nr 35. Największe drogowe inwestycje zostaną wykonane przy wsparciu Programu Inwestycji Strategicznych. W ramach tego programu na remonty i modernizację dróg trafi ponad 15,5 mln złotych. Pieniądze mają być wykorzystane do przebudowy drogi powiatowej w Borowie, przebudowę nawierzchni jezdni drogi powiatowej na odcinku Pszenno – Kątki, przebudowę nawierzchni jezdni oraz przebudowę kanalizacji deszczowej drogi powiatowej w Jaworzynie Śląskiej oraz przebudowę nawierzchni jezdni drogi powiatowej na odcinku Śmiałowice – Panków.

Za przyjęciem budżetu na 2023 rok opowiedziało się 13 radnych, a 9 wstrzymało się od głosu.

Michał Nadolski
[email protected]

Poprzedni artykułWyjątkowe kalendarze Swidnica24.pl na 2023 rok [ROZWIĄZANIE KONKURSU]
Następny artykułMężczyzna zginął na parkingu depozytowym. Powiat odpowiada, jak funkcjonuje to miejsce