Strona główna Wydarzenia Jaworzyna Śląska Minister z PiS-u Michał Dworczyk „Zasłużony dla Gminy Jaworzyna Śląska”? Wnioskują propisowski...

Minister z PiS-u Michał Dworczyk „Zasłużony dla Gminy Jaworzyna Śląska”? Wnioskują propisowski burmistrz i część radnych

0

W miniony piątek radni gminy Jaworzyna Śląska zostali zaskoczeni dodatkowym projektem uchwały, która prawdopodobnie ma się pojawić podczas zaplanowanych na jutro, 20 grudnia obrad. Przy okazji uchwalania budżetu na 2022 rok pod głosowanie może zostać poddana uchwała o przyznaniu honorowego tytułu „Zasłużony dla Gminy Jaworzyna Śląska” ministrowi, obecnie bez teki, Michałowi Dworczykowi z Prawa i Sprawiedliwości.

Projekt nie został jeszcze wprowadzony do programu obrad, ale radni mogli się z nim zapoznać przez weekend. Pod projektem podpisał się przewodniczący Rady Miejskiej w Jaworzynie Ślaskiej Artur Nazimek, ale z rozmowy telefonicznej z burmistrzem dowiadujemy się, że inicjatorów jest więcej. – To pomysł 9 radnych i mój – mówi burmistrz Grzegorz Grzegorzewicz, który startował w wyborach z Komitetu „Nasza Gmina”, ale od lat nie kryje swojej sympatii dla Prawa i Sprawiedliwości, z którego list dwukrotnie, bezskutecznie próbował dostać się do sejmu.

Rada Miejska w Jaworzynie Śląskiej wyrażając uznanie oraz wdzięczność za wieloletnią pracę na rzecz Gminy Jaworzyna Śląska i jej mieszkańców nadaje Panu Michałowi Dworczykowi Tytuł Honorowy – Zasłużony dla Gminy Jaworzyna. Związek Michała Dworczyka z gminą Jaworzyna Śląska rozpoczął się jesienią 2015 roku, kiedy to uzyskał mandat posła na Sejm RP. z okręgu wyborczego obejmującego m.in. naszą gminę, zdobywając blisko 25 tys. głosów. Tuż po wyborach poseł Michał Dworczyk rozpoczął aktywną pracę m.in. na rzecz gminy Jaworzyna Śląska i jej mieszkańców, wykonywaną do dnia dzisiejszego. Podkreślić należy jego otwartość na postulaty i problemy, których rozwiązanie wymagało zaangażowania w polskim parlamencie i na szczeblu administracji rządowej. Pośród wielu spraw, które w minionych siedmiu latach udało się zrealizować lub rozpocząć ich realizację w naszej gminie wiele jest takich, które poseł Michał Dworczyk aktywnie wspierał. Wymieniając tylko niektóre to: – budowa przejścia podziemnego w obrębie dworca kolejowego w Jaworzynie Śląskiej, przebudowa dróg lokalnych prowadzona najpierw z wykorzystaniem wsparcia w ramach Funduszu Dróg Samorządowych Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, a następnie w ramach Programu Inwestycji Strategicznych – powstanie Jaworzyńskiej Strefy Aktywności Gospodarczej (jedno z trzech Centrum Lokalnego Biznesu realizowanego w Subregionie Wałbrzyskim), przywrócenie Komisariatu Policji w Jaworzynie Śląskiej. Warto również nadmienić, że poseł Michał Dworczyk w latach 2017-2022 pełnił również funkcję Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W tym okresie, dzięki otwartości ministra Michała Dworczyka możliwe było efektywne przedstawianie spraw samorządu terytorialnego Prezesowi Rady Ministrów i ministrom. Do zasług Michała Dworczyka, które mają charakter ponadlokalny a mają doniosłe znaczenie dla wspólnoty państwowej zaliczyć można m.in.: – działania na rzecz powołania piątego rodzaju sil zbrojnych RP — Wojsk Obrony Terytorialnej (w okresie pełnienia funkcji sekretarza stanu MON): – organizację pierwszego i rozwój corocznego ogólnopolskiego „Biegu Tropem Wilczym”: – organizację dobrowolnego systemu szczepień przeciwko Covid-19 na terenie całego kraju. Stwierdzić można, że działalność publiczna Michała Dworczyka została pozytywnie oceniona przez wyborców w ostatnich wyborach do Sejmu RP. w których na Michała Dworczyka zagłosowało ponad 58 tys. wyborców naszego okręgu wyborczego. Mając na względzie powyższe z pełnym przekonaniem należy stwierdzić, że Michał Dworczyk zasłużył na tytuł honorowy „Zasłużony dla Gminy Jaworzyna Śląska”. – czytamy w uzasadnieniu.

Jaworzyna Śląska obok gminy Marcinowice i Strzegomia należy do szczególnie wyróżnianych przez polityków rządzącej partii, a Michał Dworczyk do przychylnych PiS-owi władz tych gmin zagląda regularnie, także z „wizytami gospodarskimi”. Burmistrzów Grzegorza Grzegorzewicza i Zbigniewa Suchytę oraz wójta Stanisława Lenia wyróżnił na początku tego roku, zapraszając ich na spotkanie „współpracujących z rządem” samorządowców. Pominięci zostali wszyscy inni samorządowcy z powiatu świdnickiego, podobnie jak część gmin nie ma szans w wyścigu o rządowe dotacje. Tak było z przytoczonym w uzasadnieniu Programem Inwestycji Strategicznych, z którego gmina Jaworzyna Śląska otrzymała olbrzymie dofinansowanie na rozbudowę strefy ekonomicznej o 100 hektarów, mimo że od czterech lat nie jest w stanie zapełnić już gotowych 6 hektarów. W tym samym programie o dofinansowanie ubiegały się Świebodzice, Żarów, Świdnica i Dobromierz, ale nie dostały ani złotówki. – Była komisja konkursowa, która analizowała każdy z tych wniosków i jest to pytanie do komisji konkursowej – podczas konferencji prasowej 17 października tego roku na nasze pytanie odpowiedział Michał Dworczyk. Oficjalnie więc zaprzecza, by miał wpływ na to, do jakiej gminy trafiają pieniądze. Dlaczego więc samorządowcy z Jaworzyny chcą politykowi dziękować ważnym dla gminy tytułem?

/asz/

Poprzedni artykułSolidne wsparcie dla sześciorga chorych dzieci. X Charytatywny Turniej Piłki Nożnej podliczony
Następny artykułZmarł Daniel Perski, zasłużony dla Świdnicy sportowiec i działacz