Strona główna 0_Slider Gdzie są obiecane dodatki na zakup węgla?

Gdzie są obiecane dodatki na zakup węgla?

0

Jedna z mieszkanek Świdnicy poskarżyła się na bardzo długi czas oczekiwania na rządowy dodatek na zakup węgla. Czy w państwowej kasie brakuje na ten cel pieniędzy?

Dodatek węglowy to 3000 zł dla gospodarstw domowych, których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego. Został wprowadzony wraz z gwałtownym wzrostem cen i ograniczoną dostępnością węgla. O środki można było się ubiegać od sierpnia. Poczatkowo gminy dostały miesiąc na jego wypłacenie od chwili pozytywnego rozpatrzenia wniosku. Termin ten został wydłużony do 2 miesięcy przy okazji uchwalenia ustawy o zamrożeniu taryf węglowych, ale nie rozwiązało to problemu. W Świdnicy wypłacaniem dodatku zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

– Jestem wśród wielu osób które pomimo rozpatrzonego pozytywnie wniosku nadal oczekują wypłaty dodatku powyżej dwóch miesięcy. MOPS twierdzi iż od dawna nie otrzymał na ten cel środków i nie jest w stanie realizować wypłat. Osobiście czekam już ponad dwa i pół miesiąca od momentu złożenia wniosku – napisała jedna z mieszkanek Świdnicy prosząc o ustalenie, jaka jest przyczyna tego opóźnienia.

Pytanie skierowaliśmy 14 grudnia 2022r. do biura prasowego wojewody.

– Z informacji uzyskanych w Wydziale Finansów i Budżetu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w odpowiedzi na poniższego e-maila informujemy, że na wypłatę dodatku węglowego  gminy otrzymują środki na pozytywnie zweryfikowane wnioski. Informacja w tym zakresie jest przekazywana przez gminy na platformie uruchomionej przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Do Urzędu Miasta Świdnicy przekazano wg stanu na 15 grudnia 2022 r. środki w wysokości 4 072 860 zł. Ostania transza środków została przekazana 13 grudnia 2022 r. w kwocie 765 000 zł.  Kolejne środki będą przekazane w dniu 16 grudnia 2022 r. – poinformowało biuro prasowe. Wojewoda odpowiada za przekazywanie środków z budżetu państwa na wypłatę dodatków.

Pieniądze z zapowiadanej na 16 grudnia transzy jeszcze nie dotarły.

– Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy informuje, że aktualnie na dodatek węglowy wnioski złożyło 2884 osoby, wypłacono 1592 świadczenia. Dotychczas tut. Ośrodek otrzymał na wypłatę dodatku węglowego kwotę 3 991 402,80 zł, która została w całości wydatkowana, ostatnia zrealizowana transza została nam przekazana w dniu 24.10.2022r.W dniach  02.11.2022r.,  21.11.2022r. i 02.12.2022r.  złożono zapotrzebowania do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, w tym ostatnim wykazano niedobór na realizację zadania w wysokości 1 593 000 zł ( zgodnie z rozpatrzonymi pozytywnie wnioskami). Dopiero 13 grudnia Gmina Miasto Świdnica otrzymała na wypłatę dodatku węglowego kwotę 749 700,00 zł. Następnie 15 grudnia Dolnośląski Urząd Wojewódzki zwrócił się do nas o kolejne zapotrzebowanie, gdzie wnioskowano o kolejną kwotę 1 499 400,00 zł, której jeszcze nie otrzymaliśmy – mówi Violetta Kalin, dyrektorka Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy. –Jednocześnie pragniemy podkreślić, że Ośrodek nie ma możliwości indywidualnego występowania o środki na wypłatę dodatku węglowego, wszystkie zapotrzebowania na realizację zadania składane są do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu zgodnie z terminami wyznaczonymi przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska – dodaje dyrektorka.

/red./

Poprzedni artykułZmarł Daniel Perski, zasłużony dla Świdnicy sportowiec i działacz
Następny artykułSkopał, podpalił i wyrzucił przez okno. Martwą półroczną kotkę w centrum Świdnicy znalazły dzieci