Strona główna Wydarzenia Dodatek elektryczny. Od 1 grudnia będzie można składać wnioski

Dodatek elektryczny. Od 1 grudnia będzie można składać wnioski

0

Ogrzewasz dom lub mieszkanie energią elektryczną? 1 grudnia rozpocznie się przyjmowanie wniosków o wypłatę dodatku elektrycznego. Dodatek wypłacany jest jako jednorazowe świadczenie w wysokości 1000 zł, natomiast w przypadku rocznego zużycia energii elektrycznej powyżej 5000 kilowatogodzin, zostanie on podwyższony do 1500 zł.

Komu należy się dodatek elektryczny do prądu?

Zgodnie z ustawą jednorazowy dodatek elektryczny otrzymają te gospodarstwa domowe, które zużywają energię elektryczną do ogrzewania, w tym wykorzystują pompy ciepła. Wysokość dodatku będzie wynosiła 1000 zł. Natomiast w przypadku rocznego zużycia energii elektrycznej powyżej 5 MWh (5000 kilowatogodzin), zostanie on podwyższony do 1500 zł. W tym wypadku wnioskodawca dołącza do wniosku rozliczenie z przedsiębiorstwem energetycznym potwierdzające zużycie energii elektrycznej w 2021 r. przekraczające 5 MWh.

Dodatek elektryczny nie dla fotowoltaiki

Właściciele domów, którzy zainwestowali w fotowoltaikę nie dostaną dodatku elektrycznego, nawet jeśli mają też pompę ciepła. W ustawie wyraźnie podkreślono, że jeśli gospodarstwo domowe korzysta z energii elektrycznej wytwarzanej z mikroinstalacji fotowoltaicznej, dodatek elektryczny nie przysługuje. Dodatek elektryczny nie przysługuje również gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego lub dodatku do innych źródeł ciepła, jak pellet, gaz LPG, drewno czy olej opałowy.

Gdzie i kiedy można złożyć wniosek?

Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego można składać od 1 grudnia 2022 do 1 lutego 2023 r. Wnioski złożone po tym terminie pozostaną bez rozpatrzenia. Gminy na wypłatę środków finansowych mają czas do 31 marca 2023 r. Zgodnie z rozporządzeniem do wniosku dołącza się rozliczenie z przedsiębiorstwem energetycznym potwierdzające zużycie energii elektrycznej w 2021 r. przekraczające 5 MWh.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy informuje, że wnioski można składać osobiście w siedzibie MOPS przy ul. Franciszkańskiej 7 (pok. nr 2 – parter) od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-14.00 lub elektronicznie (za pośrednictwem platformy ePUAP) – w terminie od 1 grudnia 2022 r. do dnia 1 lutego 2023 r. Wzór wniosku oraz inne dokumenty dostępne są do pobrania na stronie internetowej świdnickiego MOPS.

Mieszkańcy gminy Świdnica wypełniony formularz wniosku (dostępny na stronie Urzędu Gminy Świdnica) mogą również złożyć na dwa sposoby:

  • w wersji papierowej:
    • złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Głowackiego 4 w Świdnicy, pok. nr 110, w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek, środa, czwartek: 7.30-15.30, wtorek: 7.30-17.00, piątek: 7.30-14.00). Informacja tel. 74 852 30 67 wew. 110
    • przesłać korespondencyjnie na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Głowackiego 4, 58-100 Świdnica.
  • elektronicznie: pobrać plik godnie z wzorem wniosku, wydrukować, wypełnić i przesłać wyłącznie za pośrednictwem platformy ePUAP korzystając z usługi Wyślij pismo ogólne jako odbiorcę podając: URZĄD GMINY ŚWIDNICA (58-100 ŚWIDNICA (MIASTO), WOJ. DOLNOŚLĄSKIE). Przed wysłaniem wniosku należy go podpisać:

/UG Świdnica, MOPS Świdnica, opr. mn/

Poprzedni artykułZadecydować musiał lepszy bilans goli [FOTO]
Następny artykułWarsztaty dla dzieci „Tajemnice Skarbka” w świdnickiej bibliotece