Strona główna 0_Slider Chcą rozwiązać problemy komunikacyjne na północy śródmieścia w Świdnicy. Mieszkańcy obawiają się zwiększonego...

Chcą rozwiązać problemy komunikacyjne na północy śródmieścia w Świdnicy. Mieszkańcy obawiają się zwiększonego ruchu

0

Umożliwienie przejazdu ulicą Parkową do ulicy Esperantystów oraz budowa ronda w miejscu istniejącego skrzyżowania ulic Parkowej i Hetmańskiej to główne kroki planowane przez świdnicki magistrat, które mają pomóc w usprawnieniu komunikacji w północnej części śródmieścia. Swoje zastrzeżenia wobec tych planów zgłosili okoliczni mieszkańcy.

Planowana jest przebudowa gruntowego odcinka ulicy Parkowej i połączenie jej z ulicą Esperantystów

Przypomnijmy, w listopadzie 2019 roku świdnicki radny Jan Jaśkowiak zwrócił się do władz miasta z apelem o podjęcie działań mających na celu usprawnienie komunikacji na północy śródmieścia, przede wszystkim w rejonie ulic Parkowej, Gdyńskiej oraz skrzyżowania ulic Łukasińskiego i Gdyńskiej. Radny wskazywał wówczas, że budowa wielorodzinnych budynków mieszkalnych zlokalizowanych między ulicami Parkową, Rotmistrza Pileckiego, Kosynierów i Hetmańską spowoduje w przyszłości zwiększenie ruchu samochodowego w tej części miasta.

Potwierdzając, że intensywna rozbudowa mieszkaniowa będzie skutkować zwiększeniem natężenia ruchu samochodowego, świdnicki magistrat podjął rozmowy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie wyrażania zgody na włączenie ulicy Parkowej w ulicę Esperantystów, a także z deweloperami w sprawie ich udziału w opracowaniu dokumentacji oraz przebudowy ulicy. – Podpisaliśmy porozumienie z deweloperem stawiającym budynki wzdłuż ul. Parkowej, które dotyczy przygotowania i realizacji inwestycji polegającej na przebudowie ulicy. W związku z powyższym przystąpiliśmy do procedury wyłonienia projektanta. W dniu 6 maja 2022 roku podpisaliśmy umowę na wykonanie projektu przebudowy ul. Parkowej na odcinku od ul. Saperów do drogi krajowej nr 35 (ul. Esperantystów). (…) Zgodnie z podpisanym porozumieniem na podstawie wykonanej dokumentacji w pierwszej kolejności realizowany będzie odcinek od ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego do ul. Esperantystów – informowała we wrześniu prezydent Świdnicy, Beata Moskal-Słaniewska.

Udrożnienie obecnie gruntowego odcinka ul. Parkowej w znacznym stopniu poprawi sytuację zarówno w skrzyżowaniu ul. Gdyńskiej i Saperów oraz spowoduje zmniejszenie natężenia ruchu na skrzyżowaniu ul. Łukasińskiego i Gdyńskiej. W kolejnych latach, w miarę możliwości finansowych Miasta, będziemy chcieli przebudować następne odcinki ul. Parkowej. Planuje się wykonanie małego ronda na skrzyżowaniu z ul. Hetmańską, budowę nowych chodników, bezpiecznych przejść dla pieszych, zatok parkingowych i drogi rowerowej – wyliczała prezydent.

Pod koniec października w Urzędzie Miejskim zorganizowane zostało spotkanie poświęcone propozycji przedłużenia ulicy Parkowej do ulicy Esperantystów, w którym wzięli udział m.in. właściciele przyległych do ulicy ogrodów działkowych. – W trakcie spotkania pracownicy urzędu przedstawili koncepcję przebudowy drogi. Propozycja w ogólnym założeniu zakłada, aby w miejsce drogi o nieutwardzonej obecnie nawierzchni i nieskomunikowanej z drogą krajową nr 35, wykonać utwardzoną, dwukierunkową jezdnię z chodnikiem i ścieżką rowerową. Ponadto koncepcja zakłada włączenie ul. Parkowej na drogę krajową nr 35, ale także ma za zadanie umożliwić wjazd z drogi krajowej nr 35 na ul. Parkową – opisuje radny Jaśkowiak. – Zaproponowana koncepcja ingeruje w dotychczasowy układ ogródków działkowych zlokalizowanych wzdłuż nieutwardzonej drogi przy ul. Parkowej oraz może w znacznym stopniu spotęgować natężenie ruchu w tej dzielnicy. Wielu z obecnych na spotkaniu mieszkańców oraz działkowiczów wyrażało swój sprzeciw wobec takiej koncepcji – relacjonuje.

Wobec tego radny postanowił wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie konsultacji społecznych. – Tak szeroki zakres planowanych prac może mieć bardzo negatywne oddziaływanie dla kilku tysięcy okolicznych mieszkańców w wielu dziedzinach życia. Aktualnie istniejąca infrastruktura drogowa w rejonie ulic Parkowej, Gdyńskiej, Saperów i innych okolicznych ulic nie była modernizowana od wielu lat. Jest także bardzo obciążona natężeniem ruchu drogowego. (…) Połączenie ul. Parkowej z drogą krajową nr 35 spowoduje jeszcze większe natężenie ruchu i kolejne korki w tym rejonie np. na skrzyżowaniach ulic Parkowej z ul. Gdyńską i ul. Hetmańską oraz ul. Saperów z ul. Parkową, oraz na jednym z najtrudniejszych w mieście do wyjazdu skrzyżowaniu tj. ul. Gdyńskiej z ul. Łukasińskiego – stwierdził Jaśkowiak. – Z uwagi na skalę i złożoność tematu przebudowy drogi oraz możliwość powstania z tego powodu negatywnych skutków w wielu społecznych aspektach proszę o przeprowadzenie konsultacji społecznych, które niewątpliwie mogą przyczynić się do wyboru optymalnych rozwiązań dla planowanej inwestycji w porozumieniu z mieszkańcami tej części miasta – zaapelował w piśmie skierowanym do władz miasta.

Spotkanie dotyczące planów przebudowy ul. Parkowej (fot. Jan Jaśkowiak)

Do zgłoszonych przez mieszkańców wątpliwości oraz wniosku radnego odniosła się prezydent Świdnicy. – Pierwszy plan zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulicy Parkowej powstał w 1998 roku. Przewidywał on przedłużenie ulicy Parkowej do ul. Esperantystów. Plan ten był wielokrotnie zmieniany, a linie rozgraniczające przyszłej drogi pozostawały niezmienione. Na etapie uchwalania planów zagospodarowania przez Radę Miejską nie było głosów sprzeciwu, aby droga w zaproponowanej formie w przyszłości powstała. Projektując układ drogowy bierzemy pod uwagę wszystkie zapisy uchwały. Przyjęte rozwiązania dobieramy tak, aby z jednej strony były najbardziej użyteczne i funkcjonalne, ale jednocześnie najmniej uciążliwe dla właścicieli obszarów przylegających do drogi – wyjaśnia Beata Moskal-Słaniewska.

Na odcinku ul. Parkowej od ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego do ul. Esperantystów ingerencja w działki przyległe jest największa, dlatego też zorganizowaliśmy konsultacje z właścicielami ogrodów działkowych. Przedstawiono wypracowane z projektantem rozwiązania i poinformowano działkowców, że projektowana inwestycja będzie się mieściła w liniach rozgraniczających drogi, przewidzianych przez uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Poinformowano również, że przyjęto minimalne wartości elementów wchodzących w skład drogi tak, aby minimalizować zajętości gruntów przyległych. Przekazano informację, że działkowcy zajmują część pasa drogowego ul. Parkowej zawężając jej szerokość. Zwrócono również uwagę, że działkowcy mając świadomość przeznaczenia terenu pod drogę, budowali nowe altanki lub je rozbudowywali. W trakcie konsultacji wysłuchano uwag działkowców i zapewniono, że postulaty związane z uspokojeniem ruchu zostaną uwzględnione – informuje prezydent.

Jak dodaje, pozostała część projektowanej infrastruktury drogowej nie odbiega od obecnie istniejącej. – Przewiduje się na odcinku od ul. Saperów do ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego przebudowę jezdni, chodników oraz ciągu pieszo-rowerowego jedynie na odcinku umożliwiającym wjazd do parku Saperów. Jedyną zmianą jest budowa małego ronda na skrzyżowaniu ulic Hetmańskiej i Gdyńskiej. Jest to rozwiązanie, które w znacznym stopniu ułatwi włączenie się do ruchu i poprawi jego przepustowość – wylicza Moskal-Słaniewska.

Biorąc pod uwagę, że zmiany w istniejącej infrastrukturze ograniczają się w większości do przebudowy istniejących nawierzchni oraz to, że najbardziej konfliktogenne miejsce zostało omówione na spotkaniu z działkowcami, nie przewiduję kolejnych spotkań konsultacyjnych. Jestem pewna, że przyjęte założenia pozwolą na rozwiązanie problemów związanych z zwiększonym natężeniem ruchu, upłynnią ruch, odciążą skrzyżowania przyległe, a co za tym idzie umożliwią łatwiejszy i szybszy dostęp do nieruchomości – konkluduje prezydent Świdnicy.

Michał Nadolski
[email protected]

Poprzedni artykułGmina Żarów. Tworzą nowe miejsce wypoczynku i rekreacji dla dzieci oraz dorosłych [FOTO]
Następny artykułBudżet Świdnicy na 2023 rok: 112 mln zł długu, wydatki bieżące wyższe niż dochody, bez nowych inwestycji i podwyżek płac