Strona główna Kultura Książka o świdnickim rzeźbiarzu Johannie Riedlu. Jutro spotkanie z jej autorem Pawłem...

Książka o świdnickim rzeźbiarzu Johannie Riedlu. Jutro spotkanie z jej autorem Pawłem Migasiewiczem

0

Rzeźbiarz Johann Riedel, którego dzieła możemy podziwiać m.in. w świdnickiej katedrze, stał się bohaterem książki historyka sztuki Pawła Migasiewicza. Z autorem publikacji „Laudatissimus Phidias noster. Rzeźbiarz Johann Riedel SJ (1654-1736)” będzie można się spotkać w czwartek, 20 października o godz. 17.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Świdnicy.

fot. Mariusz Pacek – Lokalna Organizacja Turystyczna „Księstwo Świdnicko-Jaworskie”

Miejska Biblioteka Publiczna w Świdnicy zaprasza na spotkanie autorskie z Pawłem Migasiewiczem, autorem książki „Laudatissimus Phidias noster. Rzeźbiarz Johann Riedel SJ (1654-1736) między czeską tradycją cechową a francuską sztuką akademicką”, dofinansowanej przez samorząd Świdnicy. Rozmowę przeprowadzi Ewa Małachowicz, której głównym obszarem zainteresowań podczas studiów we Wrocławiu, na Uniwersytecie Karola w Pradze oraz Uniwersytecie T.G. Masaryka w Brnie była rzeźba barokowa, najpierw na Śląsku, potem w sąsiednich Czechach, w ziemiach dawnej Monarchii Habsburskiej.

– Pochodzący ze Śląska jezuicki rzeźbiarz i projektant Johann Riedel (1654-1736) był pod wieloma względami nieprzeciętną postacią wśród artystów aktywnych w monarchii habsburskiej w XVII i XVIII wieku. Jego długie życie zostało stosunkowo dokładnie udokumentowane poprzez różnorakie zapiski archiwalne, a zwłaszcza dzięki jego „Vocatio” zawierającej krótką autobiografię. W trakcie swojej podróży edukacyjnej, której celem była nauka w akademii sztuki, Riedel dotarł do Francji i spędził w niej prawie dwa lata (1680–1682). Jego późniejsze dzieła, stworzone głównie w Pradze i w Świdnicy, prezentują w związku z tym unikatową syntezę wpływów czeskich i francuskich. Biografia Riedla daje asumpt do rozważań na temat sztuki jezuickiej w środowisku wielowyznaniowym, relacji artystycznych między Francją a krajami Korony Czeskiej oraz ambicji akademickich i kondycji społecznej artystów w epoce nowożytnej” – napisał wydawca książki.

Jednym zatem z głównych „bohaterów” publikacji jest świdnicka katedra, a wśród fotografii, dokumentujących dzieło Riedla, wiele jest autorstwa świdniczanina, Mariusza Barcickiego. Książka to także piękna inspiracja do odkrywania rzeźb twórcy i jego uczniów na Dolnym Śląsku, we Francji czy Czechach.

Paweł Migasiewicz – historyk sztuki, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, na którym w 2010 roku obronił rozprawę doktorską. Od 2016 roku jest adiunktem w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk. Specjalizuje się w historii rzeźby i architektury nowożytnej. Jego badania obejmują szczególne relacje artystyczne między Francją a Europą Środkową wraz z ich kontekstem politycznym.

/oprac. AN/
/materiały – MBP w Świdnicy/

Poprzedni artykułInterwencja strażaków w centrum Świdnicy
Następny artykułUczczą na parkiecie pamięć Kazimierza Bordulaka