Strona główna 0_Slider Sprzeciwiają się budowie biometanowni. Jaką decyzję podejmie burmistrz Świebodzic?

Sprzeciwiają się budowie biometanowni. Jaką decyzję podejmie burmistrz Świebodzic?

0

Czy w Świebodzicach powstanie zakład produkcji biometanu? Trwa postępowanie dotyczące wydania decyzji środowiskowej dla inwestycji przy ulicy Lotniczej. Pozytywną opinię w tej sprawie wystawiła już Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”, a przeciwwskazań nie widzi Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Świdnicy. Sprzeciw wobec planowanej budowy wyrażają jednak mieszkańcy, którzy obawiają się fetoru, jaki miałby towarzyszyć działalności zakładu. Ostateczną decyzję podejmie burmistrz Świebodzic, który deklaruje, że wsłucha się w głosy mieszkańców. – Będę stał na straży bezpieczeństwa naszego miasta, na straży bezpieczeństwa mieszkańców – zapewnia Paweł Ozga.

wizualizacja przedstawiająca możliwy wygląd planowanej biometanowni (mat. ArchiPol, udostępnione przez UM Świebodzice)

W maju 2022 roku wszczęta została procedura udziału społeczeństwa w postępowaniu dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej budowy „zakładu produkcji biometanu z zespołem kogeneracyjnym i węzłem produkcji nawozów”. Z wnioskiem w tej sprawie wystąpiło Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji „ArchiPol” z Wrocławia. Inwestycja miałaby zostać zlokalizowana na działkach położonych przy ulicy Lotniczej. Zakłada się, że zakład byłby oddalony o około 800-900 metrów od najbliższych zabudowań mieszkalnych.

Obawy dotyczące planowanej inwestycji mieszkańcy Świebodzic zaczęli wyrażać już na początku czerwca. – Nieopodal znajduje się działająca oczyszczalnia ścieków, która swoją działalnością już generuje problemy zapachowe, na które narzekają mieszkańcy dzielnicy Ciernie. Budowa tego typu zakładu znacznie utrudni życie nie tylko w Cierniach, ale i w całych Świebodzicach oraz wsi Olszany, która będzie graniczyć bezpośrednio z tym zakładem – wskazywał jeden z mieszkańców Cierni. Wówczas też rozpoczęto zbieranie podpisów pod petycją w sprawie zaniechania budowy zakładu.

Mieszkańcy Cierni zaniepokojeni planowaną lokalizacją przy ulicy Lotniczej zakładu produkcji biogazu, wyrażamy stanowczy sprzeciw przeciwko lokalizacji ww. zakładu. Proces produkcji biogazu generuje przykry zapach wręcz fetor, gdzie przy wiatrach południowych i południowo-zachodnich, które w 95% wieją w ciągu roku w kierunku zabudowań mieszkalnych w Cierniach. Znajduje się również tam w odległości paruset metrów szkoła. Od dłuższego czasu Ciernie mają problem z oczyszczalnią ścieków w tym samym rejonie, związane jest to z rzutem ścieków w soboty i dni deszczowe, co jest nagminnie stasowane przez zarządców oczyszczalni. Wszelkie prośby o reakcję pozostają głuche – stwierdzono w petycji, którą skierowano do burmistrza oraz zastępcy burmistrza Świebodzic, a także przewodniczącej Rady Miejskiej w Świebodzicach.

Do produkcji biogazu niezbędne jest dostarczenie dużej ilości materiałów takich jak odpady zwierzęce, gnojowica itp., jak również sorgo, które jest planowane w uprawie na pobliskich polach. My jako mieszkańcy nie ufamy zapewnieniom inwestorów, co do nieszkodliwości inwestycji. Najlepszym przykładem jest biogazownia w Świdnicy przy ulicy Metalowców, gdzie od dwóch lat mieszkańcy Pszenna i Osiedla Kolonia w Świdnicy panuje wręcz fetor wydobywający się z tych zakładów. Są inne rozwiązania. Lokalizacja tego typu zakładu winna być umiejscowiona z dala od siedlisk ludzkich np. w lasach – wskazano w piśmie. Petycja wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, a radni z komisji skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej uznali ją za zasadną, zwracając się do burmistrza o jej rozpatrzenie. 

Wobec coraz donośniejszych głosów sprzeciwu dla inwestycji, 10 sierpnia oraz 15 września zorganizowane zostały spotkania informacyjne dla mieszkańców. W drugim z nich, które odbyło się w budynku szkoły podstawowej przy ulicy Mieszka Starego, wzięło udział ponad stu świebodziczan. Mieszkańcy raz jeszcze przywoływali argumenty przeciwko budowie zakładu.

W poniedziałek, 26 września głos w sprawie planowanej inwestycji zabrał burmistrz Świebodzic. – Pojawiają się różne informacje dotyczące biometanowni, która ma być wybudowana w naszym mieście. Do 5 października trwa zbieranie dokumentacji, są przeprowadzane konsultacje społeczne. Dotychczas uczestniczyłem w dwóch spotkaniach w ramach konsultacji społecznych. Jedno miało miejsce przy ulicy Żeromskiego, a drugie spotkanie odbyło się w Szkole Podstawowej nr 2. Na spotkaniu z mieszkańcami w Szkole Podstawowej nr 2 głośno powiedziałem, jak wygląda sytuacja i jak to jest widziane z mojej strony. Mieszkańcy Cierni pytali się co dalej i jak to będzie wyglądało. Powiedziałem, że jestem z nimi, jestem z mieszkańcami. Od ostatniego spotkania zdania nie zmieniłem – mówił burmistrz Paweł Ozga.

Odniósł się również do podnoszonych przez mieszkańców uciążliwości zapachowych, które mogłyby towarzyszyć nowej inwestycji. – Obecnie mamy oczyszczalnię ścieków i wiemy doskonale, jak oczyszczalnia przez wiele lat było uciążliwa. Wcale się nie dziwię mieszkańcom, którzy zainwestowali w dzielnicy Ciernie i w dzielnicy Osiedla Piastowskiego, którzy mają obawy, że powstanie kolejny podmiot, który będzie zatruwał nam życie – wskazywał Ozga. Zaznaczył zarazem, że rozpatrując wniosek o wydanie decyzji środowiskowej, będzie brał pod uwagę nie tylko pozytywne opinie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”, czy też opinię Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczna w Świdnicy o braku przeciwwskazań, ale przede wszystkim opinie mieszkańców.

Wszelkie dokumenty jakie wpłynęły są dokumentami bardzo ważnymi, ale najważniejsze dla mnie są tzw. konsultacje społeczne i głos naszych mieszkańców. Jestem jednym z nich, dlatego powtarzam: jestem razem z wami, drodzy Państwo. Po zebraniu wszystkich dokumentów podejmę decyzję, która będzie stała na straży dobra naszych mieszkańców – zadeklarował burmistrz.

Do 5 października w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, w wydziale gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i zagospodarowania przestrzennego, każdy mieszkaniec, który jest zainteresowany planowaną budową może zapoznać się z raportem o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko oraz wszelką dokumentacją w tej sprawie. Również do 5 października istnieje możliwość składania uwag i wniosków odnośnie planowanej inwestycji.

Jak informują urzędnicy, uwagi i wnioski mogą być wnoszone: 1) w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Świebodzicach ul. Rynek 1, 58-160 Świebodzice; 2) drogą elektroniczną na adres: ś[email protected] (z podaniem tytułu wiadomości – „Uwagi i wnioski do obwieszczenia GNZ.6220.2.2022.MZ z dnia 02 września 2022 r.”); 3) ustnie do protokołu. – Złożone uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa zostaną rozpatrzone przez burmistrza miasta Świebodzice – organu właściwego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a informacje o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione, wskaże w uzasadnieniu decyzji – zaznaczono w komunikacie opublikowanym na stronie Urzędu Miejskiego.

Michał Nadolski
[email protected]

Poprzedni artykułPoznaj najpopularniejsze zabiegi kosmetyczne dla mężczyzn
Następny artykułWyżył się na koszu na śmieci. Został nagrany przez kamerę monitoringu