Strona główna 0_Slider O krok bliżej budowy południowo-zachodniej obwodnicy Świdnicy? Wybrano firmę projektową

O krok bliżej budowy południowo-zachodniej obwodnicy Świdnicy? Wybrano firmę projektową

0

Blisko 2,5 miliona złotych pochłonie opracowanie nowej koncepcji przebiegu południowo-zachodniej obwodnicy Świdnicy oraz uzyskanie decyzji środowiskowej dla wybranego wariantu nowej trasy. Dopiero po skompletowaniu wymaganej dokumentacji mógłby zostać ogłoszony – w zależności od dostępnych środków – przetarg na wykonanie drogowego obejścia miasta w formule zaprojektuj i wybuduj.

tzw. mała obwodnica Świdnicy

Starania związane z budową południowej obwodnicy Świdnicy trwają już od 23 lat. W 2020 roku, wobec braku rządowych planów w tym zakresie, inicjatywę w sprawie drogowej inwestycji postanowili przejąć samorządowcy. Zarząd województwa dolnośląskiego zaproponował wówczas władzom Świdnicy podjęcie wspólnych działań związanych z przygotowaniem nowego projektu obwodnicy. Zgodnie z zawartym porozumieniem, wydatki związane z opracowaniem dokumentacji miałyby zostać pokryte w połowie ze środków województwa i w połowie z budżetu miasta. Założono zarazem, że koszt budowy obwodnicy, która miałaby przebiegać od skrzyżowania z drogą krajową nr 35 w Słotwinie do drogi wojewódzkiej nr 382 w rejonie Boleścina, powinien wynieść około 200 mln złotych. Szacowano przy tym, że drogowe obejście Świdnicy miałoby szansę powstać do 2028 roku.

Pierwsza próba wyłonienia firmy projektowej, która zajęłaby się m.in. opracowaniem koncepcji wielowariantowej przebiegu obwodnicy oraz analizy techniczno-ekonomiczno-środowiskowej, wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla wybranego wariantu drogi, a także sporządzeniem projektów budowlanych oraz wykonawczych, zakończyła się niepowodzeniem. Okazało się, że wszystkie oferty złożone w przetargu znacznie przekroczyły kwotę planowaną na ten cel. W związku z tym postępowanie przetargowe zostało unieważnione. W tej sytuacji uznano, że właściwe byłoby podzielenie prac projektowych na dwa etapy. W pierwszym miałaby zostać sporządzona koncepcja wielowariantowa przebiegu obwodnicy, analiza techniczno-ekonomiczna-środowiskowa oraz program funkcjonalnoużytkowy. W drugim ogłoszony zostałby przetarg w formule zaprojektuj i wybuduj.

Zgodnie z tą zapowiedzią, w czerwcu ogłoszony został przetarg na realizację pierwszego etapu prac projektowych. Zainteresowanie wykonaniem wymaganej dokumentacji wyraziły dwie firmy. Spółka Lafrentz Polska złożyła ofertę opiewającą na blisko 2 mln 454 tys. złotych, natomiast spółka Mosty Katowice zaproponowała realizację zadania za niemal 2 mln 497 tys. złotych. Obie oferty ponownie przekroczyły kwotę, jaką planowano przeznaczyć na ten cel, czyli 1,5 mln złotych.

Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego, dotyczącego wyboru wykonawcy zadania, wskazana kwota okazała się niewystarczająca – cena oferty najkorzystniejszej wynosi 2,5 mln złotych i przekracza założoną wartość prac projektowych o 1 mln złotych. Oznacza to, że każda ze stron – zarówno Województwo Dolnośląskie, jak i Gmina Miasto Świdnica – musiałaby zwiększyć kwotę finansowania o 500 000 zł – wyjaśnia Maciej Gleba, dyrektor wydziału dróg i infrastruktury miejskiej Urzędu Miejskiego w Świdnicy, uzasadniając projekt uchwały w sprawie współfinansowania prac projektowych przy obwodnicy miasta.

Mając na uwadze znaczenie drogi (obniżenie uciążliwości przejazdu przez Świdnicę, wzmocnienie i usprawnienie połączeń drogowych z sąsiednimi gminami) chcielibyśmy kontynuować pracę projektowe. Posiadanie takiej dokumentacji, w przypadku pojawienia się możliwości finansowania zewnętrznego inwestycji, umożliwia realizację zadania w formie zaprojektuj i wybuduj – wskazuje Gleba. Decyzję w sprawie zwiększenia środków na wykonanie prac projektowych świdniccy radni podejmą podczas najbliższego posiedzenia, które odbędzie się 30 września. Magistrat wystąpił już do samorządu wojewódzkiego o wykonanie takiego samego kroku.

Niezależnie od ustaleń dokonywanych między samorządami, w połowie września wyłoniono firmę, która zajmie się opracowaniem koncepcji przebiegu południowo-zachodniej obwodnicy Świdnicy oraz uzyskaniem decyzji środowiskowej dla wybranego wariantu nowej trasy. Zadanie to powierzono spółce Lafrentz Polska, która będzie musiała przygotować wymaganą dokumentację w ciągu 24 miesięcy od dnia podpisania umowy. Prace projektowe pochłoną 2 mln 454 tys. złotych.

Michał Nadolski
[email protected]

Poprzedni artykułZacięte zmagania z „królową sportu” [FOTO]
Następny artykułŚwidnicki piłkarz w gronie 40 najzdolniejszych graczy w kraju z rocznika 2010!