Strona główna Wydarzenia Dobromierz Gmina Dobromierz. Zgłoś zadanie do funduszu sołeckiego

Gmina Dobromierz. Zgłoś zadanie do funduszu sołeckiego

0

Urząd Gminy Dobromierz zaprasza mieszkańców do udziału w zebraniach wiejskich, podczas których będą oni mieli możliwość zgłoszenia do realizacji zadań istotnych dla lokalnej społeczności w ramach przyszłorocznego funduszu sołeckiego.

Środki funduszu sołeckiego są to środki własne Gminy Dobromierz wyodrębnione w budżecie na określony rok. W przyszłorocznym budżecie gminy do dyspozycji sołectw przeznaczono ponad 450 tys. zł. Warunkiem przyznania w danym roku budżetowym środków z funduszu sołeckiego jest złożenie do 30 września wniosku do wójta gminy.

Wniosek danego sołectwa uchwala zebranie wiejskie z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa. Wniosek powinien zawierać wskazanie przedsięwzięć przewidywanych do realizacji na obszarze sołectwa w ramach limitu środków wraz z oszacowaniem ich kosztów i uzasadnieniem – przypominają gminni urzędnicy.

Harmonogram zebrań wiejskich:

Lp.

SOŁECTWO

DATA

GODZINA

MIEJSCE

Borów

21.09.2022

17.00

świetlica wiejska w Borowie

Bronów

07.09.2022

17.00

świetlica wiejska w Bronowie

Czernica

09.09.2022

18.00

świetlica wiejska w Czernicy

Dobromierz

12.09.2022

19.00

GOKSiR Dobromierz

Dzierzków

13.09.2022

18.00

świetlica wiejska w Dzierzkowie

Gniewków

08.09.2022

18.00

świetlica wiejska w Gniewkowie

Jaskulin

14.09.2022

18.00

świetlica wiejska w Jaskulinie

Jugowa

22.09.2022

19.00

świetlica wiejska w Jugowej

Kłaczyna

23.09.2022

18.00

świetlica wiejska w Kłaczynie

Pietrzyków

08.09.2022

18.00

świetlica wiejska w Pietrzykowie

Roztoka

16.09.2022

18.00

świetlica wiejska w Roztoce, ul. 3 Maja 61

Szymanów

02.09.2022

19.00

świetlica wiejska w Szymanowie

/UG Dobromierz, opr. mn/

Poprzedni artykułRaport resortu zdrowia o COVID-19
Następny artykułKolory, bańki i dmuchańce. Szykują moc atrakcji na festiwalową niedzielę w Jaworzynie Śląskiej