Strona główna Artykuł sponsorowany Ruszasz z budową domu? Zobacz o czym warto pamiętać

Ruszasz z budową domu? Zobacz o czym warto pamiętać

0

Rok 2022 otworzył nowe możliwości przed osobami, które planowały i planują budowę domu. Znowelizowana ustawa Prawo budowlane wprowadziła wiele uproszczeń dla inwestorów. I mimo galopującej inflacji i drożyzny branża budowlana nie odnotowuje zastojów. Przeciwnie – wiele osób, w obawie przed dalszymi podwyżkami cen, masowo zaopatruje się w materiały budowlane. O czym inwestorzy powinni pamiętać rozpoczynając budowę?

Najpierw formalności

Zakładając, że jesteśmy już szczęśliwymi posiadaczami działki budowlanej z odpowiednim wpisem do księgi wieczystej, musimy dopełnić niezbędnych formalności. Mamy do wyboru dwie możliwości:

 • Budowę na pozwolenie
 • Budowę na zgłoszenie.

Budowę na pozwolenie można zrealizować w każdym przypadku. Pozwolenie wydaje starosta powiatu. Wniosek na urzędowym formularzu składamy w wydziale architektury lub urbanistyki w starostwie powiatowym. Do wniosku dołączamy:

 • Projekt budowlany wraz z innymi dokumentami, których wymagają przepisy szczegółowe – w czterech egzemplarzach
 • Dokument stwierdzający prawo własności działki budowlanej
 • Decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – o ile jest wymagana
 • Wypis z rejestru gruntów działki, na której ma zostać wybudowany dom oraz działek sąsiadujących
 • Promesę podłączenia mediów.

Decyzja o wydaniu pozwolenia zostaje podjęta w ciągu 65 dni. Mimo długiego czasu oczekiwania i dość skomplikowanej biurokracji, budowa na pozwolenie ma sporo zalet, np. można w trakcie budowy wprowadzić zmiany do projektu. Przede wszystkim jednak, z uwagi na obowiązek ustanowienia kierownika budowy, zdejmuje on z nas obowiązki: zabezpieczenia i ogrodzenia terenu budowy, umieszczenia tablicy informacyjnej, prowadzenia dokumentacji, kierowania budową, czuwanie nad bezpieczeństwem robót, itp.

W przypadku, kiedy powierzchnia zabudowy nie przekracza 70 m2, można zrealizować budowę na zgłoszenie. Po załatwieniu wcześniejszych formalności powiadamiamy organ nadzoru budowlanego i projektanta, który nadzoruje zgodność budowy z projektem, o terminie, w którym zamierzamy rozpocząć prace budowlane. Do zgłoszenia dołączamy:

 • Projekt budowlany
 • Projekt zagospodarowania działki
 • Decyzję o warunkach zabudowy
 • Oświadczenie, że dom budujemy z przeznaczeniem na własne potrzeby mieszkaniowe
 • Oświadczenie, że w przypadku nieustanowienia kierownika budowy przyjmujemy odpowiedzialność za kierowanie budową i pozostałe obowiązki kierownika.

Budowę można rozpocząć od razu po dokonaniu zgłoszenia.

Utrzymanie porządku na placu budowy

Gruz powstaje nie tylko podczas remontu lub przebudowy. Również podczas wznoszenia nowego budynku, na etapie stawiania ścian, generuje się gruz. Odpady powstają także z pustaków i cegieł. Wprawdzie część z nich można spożytkować w trakcie budowy, ewentualnie zachować do wykorzystania np. do wyłożenia alejek podczas urządzania ogrodu. Jednak mimo to gruzu i odpadów jest zazwyczaj więcej, a szczególnie przy niewielkiej działce zalegające odpady powodują chaos i nieład na placu budowy. Konieczne jest zatem regularne ich usuwanie. W tym celu powinniśmy wynająć kontener na odpady.

W każdym większym mieście funkcjonują firmy, których główną działalnością jest wywóz gruzu i odpadów. Firmy te obejmują swoim zasięgiem obszar w promieniu nawet do 100 km od siedziby, dlatego z wynajęciem kontenera nie powinno być problemu. W Warszawie działają między innymi firmy gruzar.pl i gruzo.pl. Dysponują one profesjonalnym sprzętem i pojazdami do przewozu gruzu i odpadów. Po uzgodnieniu terminu firma podstawi w oznaczone miejsce kontener lub worek bigbag na gruz i odpady budowlane, po czym odbierze go we własnym zakresie. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, można zamówić kolejny pojemnik, który zostanie podstawiony w miejsce zapełnionego.

Usługę wywozu gruzu i odpadów z budowy można zamówić telefonicznie, mailowo lub za pomocą formularza interaktywnego na stronie internetowej firmy. W zależności od wielkości budowanego obiektu, rodzaju i zużycia poszczególnych materiałów budowlanych można zamówić kontener o mniejszej lub większej pojemności. Należy mieć przy tym na uwadze, że kontener nie może być przeładowany ponad burty, gdyż w tym wypadku kierowca ma prawo odmówić wykonania usługi. Wywożony gruz musi być odpowiednio zabezpieczony, aby nie stanowił zagrożenia dla użytkowników drogi podczas transportu.

Firmy, które zajmują się świadczeniem usług wywozu gruzu i odpadów, posiadają wszelkie niezbędne pozwolenia na ich transport i utylizację. Gruz budowlany zostaje poddany recyklingowi i przetworzony na pełnowartościowy materiał budowlany; skorzystanie z takiej formy wywozu ma więc także aspekt ekologiczny.

/Artykuł sponsorowany/

Poprzedni artykułKompletnie pijani wsiedli za kierownicę
Następny artykułByła pewna, że pomaga koleżance. Straciła 500 złotych