Strona główna 0_Slider Po raz ósmy będą wspominać na korcie postać Wiesia Kułakowskiego!

Po raz ósmy będą wspominać na korcie postać Wiesia Kułakowskiego!

0

Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz przyjaciele z tenisowych kortów zapraszają na ósmą edycję Turnieju Tenisowych Mikstów pamięci Wiesława Kułakowskiego, znakomitego pedagoga, trenera i wielkiego sympatyka sportu.

Zawody odbędą się w niedzielę, 4 września na kortach przy ulicy Śląskiej. Zapisy w dniu zawodów, rozpoczęcie o godzinie 9.00. Zagrają wybrane w drodze losowania pary mieszane – miksty. System i długość gier uzależniona będzie od ilości uczestników. Oprócz tradycyjnych mikstów odbędzie się też turniej singlowy masters, w którym rywalizować będzie ośmiu najlepszych zawodników z aktualnego rankingu. Oficjalne otwarcie turnieju zaplanowane jest na godz. 12.00.

W trakcie zawodów delegacja uczestników turnieju odwiedzi grób Wiesława Kułakowskiego. Wydarzenie zwieńczy spotkanie przy grillu, w trakcie którego będzie okazja do wspomnienia patrona memoriału.

Wiesław Kułakowski zmarł 15 września 2014 roku. Wraz ze swoim nieodłącznym przyjacielem psem Omarem utonął w nurtach Bystrzycy. Kułakowski rzucił się na pomoc porwanemu przez prąd zwierzęciu. 74-letni Kułakowski był wielkim fanem lokalnego sportu. Ukończył wrocławski AWF. Potem był nauczycielem i trenerem oraz działaczem sportowym. Był jednym z twórców świdnickiego Tenis Fan Klubu i animatorem organizowanej wspólnie z ŚOSiR-em Wakacyjnej Szkółki Tenisa Ziemnego.

Organizatorami 8. Turnieju Tenisowego Mikstów pamięci Wiesia Kułakowskiego jest Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji przy współpracy z Urzędem Miejskim w Świdnicy, Starostwem Powiatu Świdnickiego, firmą JAKO i Fundacją Łączy Nas Football.

Wszelkie informacje odnośnie turnieju: Waldemar Kurek – tel. 607 944 999.

Regulamin 8. Turnieju Tenisowego Mikstów Pamięci Wiesława Kułakowskiego (Świdnica – 4.09.2022)

1. ORGANIZATOR:
– Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji, Powiat Świdnicki, UM Świdnica

2. CEL:
– popularyzacja tenisa ziemnego, zachęcanie do aktywnego wypoczynku
– przypomnienie postaci nauczyciela, instruktora Wiesia Kułakowskiego

3. TERMIN:
– 4.09.2022 r, godz. 9.00

4. MIEJSCE:
– Korty OSIR Świdnica ul. Śląska 35

5. UCZESTNICY-ZAPISY:
– w Turnieju mogą brać udział zawodnicy bez względu na wiek i płeć
– zgłoszenia przyjmowane są w dniu Turnieju u Organizatora
– informacje: Waldemar Kurek, kom. 607 944 999

6. KATEGORIE:
– Miksty – pary losowane z rozstawionymi zawodnikami z rankingu
– Single Masters – 8 zawodników z najlepszym aktualnym rankingiem

7. SYSTEM GIER:
– obowiązuje system brazylijski (pucharowy do dwóch przegranych spotkań)
– rodzaj i ilość gier (setów) uzależniona będzie od ilości zgłoszonych par-mikstów

8. NAGRODY:
– za pierwsze trzy lub cztery miejsca zajęte w Turnieju Organizator przewiduje nagrody w postaci sprzętu sportowego oraz dyplomy
– dla wszystkich uczestników Turnieju Organizator przewiduje drobne upominki sportowe uzależnione od pozyskanych środków od sponsorów

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

I. Zapisanie się na listę uczestników jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych obejmujących imię i nazwisko, data urodzenia, miejscowość do celów uczestnictwa w imprezie pn. „8. Turniej Mikstów i Masters pamięci Wiesia Kułakowskiego”
organizowanej w dniu 4.09.2022 r. przez Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świdnicy. Jednocześnie biorąc udział w Imprezie Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie, w tym rozpowszechnianie przez Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji jego wizerunku, utrwalonego w trakcie Imprezy za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, poprzez jego publikację w całości lub we fragmentach na profilach społecznościowych (m.in. facebook,) i stronach internetowych oraz podmiotów z nią współdziałających w zakresie realizacji jej celów statutowych, jak również w pochodzących od Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji lub wykonanych na jej zlecenie publikacjach, prezentacjach, materiałach filmowych, oraz innego rodzaju materiałach informacyjnych (także w wersji drukowanej i elektronicznej).

II. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z ogólnym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie, której dane dotyczą, informujemy, iż:
1) Administratorem danych osobowych uczestników turnieju oraz rodziców lub opiekunów prawnych niepełnoletnich uczestników będzie Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji (ŚOSiR) z siedzibą: ul. Śląska 35, 58-100 Świdnica.
2) Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się pisząc na adres administratora jak powyżej lub na adres e-mail: [email protected]
3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacja zadań statutowych ŚOSiR na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz prowadzenia zapisów, przygotowania i organizacji imprezy, a w przypadku danych osobowych w postaci wizerunku, w celu informowania w mediach oraz publikacjach o działalności statutowej Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. odrębnej zgody, o której mowa w pkt. I
4) Dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:
• podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
• upoważnionym pracownikom Administratora,
• mediom
5) Dane osobowe uczestników turnieju mogą być przekazane do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) w związku z działaniami podejmowanymi na serwisach społecznościowych oraz wykorzystaniem wtyczek i innych narzędzi
pochodzących z tych serwisów (m.in. Facebook)
6) Dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 m-cy do celów statystycznych lub do momentu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Dane osobowe zwycięzców nagród w dokumentacji księgowej przechowywane będą zgodnie z art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej (5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku).
7) Ponadto informujemy, że uczestnikom turnieju oraz rodzicom lub opiekunom prawnym niepełnoletnich uczestników, przysługuje prawo do:
• żądania dostępu do danych osobowych w celu ich sprostowania,
• żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
• usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania,
• wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych,
• wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
8) Podanie danych osobowych w wymaganym zakresie jest dobrowolne jednak odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości uczestnictwa w imprezie.
9) W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania danych osobowych przez ŚOSiR, możliwe jest wniesienia skargi do organu nadzorczego – Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
10) W oparciu dane osobowe uczestników/rodziców lub opiekunów niepełnoletnich uczestników, Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu cytowanego wyżej
Rozporządzenia.

www.osir.swidnica.pl, www.facebook.com/osir.swidnica

W ubiegłym roku zawody storpedowały nieco opady deszczu, a na starcie zameldowało się jedynie sześć drużyn. Mimo tego do samego końca trwała zacięta walka o triumf w imprezie.

Końcowa klasyfikacja siódmej edycji:
1. Elżbieta Orzechowska
2. Joanna Baziak, Ireneusz Wiercigroch
3. Małgorzata Misiek, Jacek Orzechowski
4. Katarzyna Kałat, Piotr Baziak
5. Edyta Pawłowska, Mariusz Paździora
6. Justyna Orzechowska, Piotr Orzechowski

/oprac. MDvR/

Poprzedni artykułFatalny występ i kubeł zimnej wody!
Następny artykułOszustwo „na węgiel”. Policja ostrzega przed naciągaczami