Strona główna 0_Slider Narastają obawy przed kolejnym sezonem grzewczym. Świdnickiej ciepłowni wystarczy węgla?

Narastają obawy przed kolejnym sezonem grzewczym. Świdnickiej ciepłowni wystarczy węgla?

0

Kryzys na rynku węgla wywołał zaniepokojenie wśród osób, które ogrzewają swoje domy za pomocą tego paliwa. Czy obawiać powinni się również świdniczanie, których mieszkania podłączone są do miejskiej sieci ciepłowniczej? O to, jak do zbliżającego się sezonu jesienno-zimowego przygotowana jest świdnicka ciepłownia dopytywał ostatnio przewodniczący Rady Miejskiej.

W związku z informacjami dotyczącymi braku węgla na rynku, proszę o informację jak na okres zimowy jest przygotowany Miejski Zakład Energetyki Cieplnej w Świdnicy. Jakie zapasy węgla mamy zmagazynowane i czy dostawca, z którym mamy podpisaną umowę na bieżąco wywiązuje się z jej realizacji? Jakie MZEC podejmuje kroki, które zapobiegną temu, aby zimą w naszych mieszkaniach kaloryfery nie były zimne? Proszę również o informację, w jaki sposób w tym trudnym okresie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy zapewni opał dla najbardziej potrzebujących, skoro nie ma węgla? – dopytywał Jan Dzięcielski, przewodniczący Rady Miejskiej w Świdnicy, w interpelacji skierowanej do władz miasta. – Sprzeczne i nieprawdziwe informacje przekazywane przez rządzących powodują bardzo duży niepokój wśród mieszkańców, którzy widzą puste składy opału – również w naszym mieście.  Wielu mieszkańców skorzystało w ostatnim okresie z programu KAWKA, teraz z obawą i troską oczekują sezonu grzewczego – zwrócił uwagę, wskazując również na obawy rodziców dzieci uczęszczających do miejskich placówek oświatowych, które w przypadku zaistnienia problemów z ogrzewaniem mogłyby zostać zamknięte.

Do zapytania przewodniczącego Rady Miejskiej odniosła się prezydent Świdnicy. – Problem dotyczący sezonu grzewczego 2022/2023 jest problemem ogólnopolskim i niezbędne są tu działania systemowe. Wysoka inflacja i sytuacja na rynku surowców energetycznych wymagają szeroko zakrojonych działań na poziomie rządowym. Agresja Rosji na Ukrainę i związane z tym konsekwencje dla rynku energetycznego wpłyną na sytuację większości Polaków, stąd też wprowadzenie przez rząd Rzeczypospolitej Polskiej dodatku węglowego w wysokości 3000 zł. Nowe regulacje mają na celu zapewnienie wsparcia dla dużej grupy gospodarstw domowych, w tym również gospodarstw najuboższych energetycznie, w pokryciu części kosztów wynikających ze wzrostu cen na rynku energii, w tym kosztów opału – wskazała prezydent Beata Moskal-Słaniewska.

Zgodnie z przepisami ustawy z 5 sierpnia br. o dodatku węglowym, o finansowe wsparcie będą mogły występować osoby, które posiadają jedno spośród wymienionych w niej źródeł ogrzewania zasilane węglem, np. piec lub kominek, pod warunkiem że zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB). Są też zapowiedzi Ministerstwa Klimatu o rozszerzeniu tych dodatków dla gospodarstw bazujących na innych źródłach energii – poinformowała.

Prezydent Świdnicy przekazała w swojej odpowiedzi informacje dotyczące sytuacji miejskiej ciepłowni. – Miejski Zakład Energetyki Cieplnej w Świdnicy posiada podpisaną umowę na dostawę węgla z Polską Grupą Górniczą w Katowicach. Aktualnie dostawy realizowane są według dotychczasowego harmonogramu. Na dzień 8 sierpnia br. rezerwa węgla MII wynosi 4485 Mg, szacujemy, że zapas ten wystarczy do dnia 12 listopada br. Kolejne dostawy zaplanowano: w sierpniu – w ilości 1500 Mg, we wrześniu – w ilości ok. 4500 Mg, w październiku – w ilości ok. 3000 Mg, w listopadzie – w ilości ok. 3000 Mg. Szacujemy, że zgromadzona rezerwa wystarczy do marca 2023 roku – wylicza Moskal-Słaniewska.

Dodatkowo Miejski Zakład Energetyki Cieplnej podpisał alternatywną umowę na dostawę węgla z PGE Paliwa Sp. z o.o. na wypadek, gdyby wystąpiły problemy z dostawami z Polskiej Grupy Górniczej w Katowicach. Jednakże z tej umowy skorzystamy tylko i wyłącznie w przypadku, gdyby zapasy węgla wystarczyły na mniej niż 20 dni (oferowany węgiel z zagranicy jest gorszej jakości oraz o 2,5 razy droższy, co spowodowałoby kolejny wzrost cen ciepła) – dodała.

Odnośnie wsparcia udzielanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej prezydent przypomniała, że pomoc nie jest przyznawana w postaci rzeczowej, czyli w formie opału, a jedynie zasiłku celowego wypłacanego podopiecznym Ośrodka. – W 2021 roku Dział Świadczeń Pomocy Społecznej wydał 231 decyzji przyznającej zasiłek celowy na zakup ogrzewania, w tym opału w kwotach od 150 zł do 450 zł oraz 152 decyzje przyznającej zasiłek celowy specjalny na zakup ogrzewania, w tym opału w kwotach 150 zł do 550 zł. W 2022 roku w okresie od stycznia do marca Ośrodek wydał 177 decyzji przyznającej zasiłek celowy na zakup ogrzewania, w tym opału w kwotach 150-300 zł oraz 33 decyzje przyznające zasiłek celowy specjalny w kwotach 150-200 zł. Ponadto Ośrodek w dniu 9 czerwca br. wystosował pisma do trzech lokalnych składów węgla przy ul. Strzelińskiej 4a, ul. Przemysłowej 34/2 oraz w Słotwinie z prośbą o podanie aktualnej ceny za 1 tonę węgla kamiennego. Przedmiotowe pisma zostały przez składy węgla odebrane, lecz do dnia dzisiejszego nie uzyskano odpowiedzi – przekazała Moskal-Słaniewska.

/mn/

Poprzedni artykułProfesjonalne regały jezdne dla każdego archiwum
Następny artykułWycena nieruchomości – kiedy należy ją wykonać i ile kosztuje?