Strona główna Polityka Debata nad raportem o stanie miasta już w piątek. Radni zadecydują o...

Debata nad raportem o stanie miasta już w piątek. Radni zadecydują o absolutorium dla prezydent Świdnicy

0

Na 24 czerwca zwołana została sesja absolutoryjna Rady Miejskiej w Świdnicy. Samorządowcy będą debatować nad raportem o stanie miasta w minionym roku, a także podejmą decyzję w sprawie udzielenia prezydent Beacie Moskal-Słaniewskiej absolutorium oraz wotum zaufania.

XLII sesja Rady Miejskiej w Świdnicy rozpocznie się w piątek, 24 czerwca o godz. 11.00. Do głównych punktów posiedzenia należeć będzie przedstawienie raportu o stanie miasta za 2021 rok oraz głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium oraz wotum zaufania prezydent Świdnicy. Podczas obrad radni zajmą się w sumie 11 projektami uchwał, w tym w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia dziennego dla seniorów pod nazwą „Klub Seniora na Osiedlu Młodych”, nadania Violetcie Sobczak tytułu „Zasłużonego dla Miasta Świdnicy”, czy też wzniesienia pomnika Polski Walczącej na rondzie im. Powstańców Warszawy 1944 roku. W programie obrad przewidziano również wręczenie nagród „PRIMUS INTER PARES” najlepszym absolwentom świdnickich szkół podstawowych w roku szkolnym 2021/22.

Internetową relację z posiedzenia rady będzie można śledzić na stronie Urzędu Miejskiego.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie XLII sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad XLII sesji Rady Miejskiej.
 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 4. Przyjęcie protokołu z XLI sesji Rady Miejskiej.
 5. Raport o stanie Gminy Miasto Świdnica za rok 2021 i głosowanie nad udzieleniem Prezydentowi Miasta wotum zaufania:
  • przedstawienie raportu – wystąpienie Prezydent Miasta,
  • debata nad raportem
  • przedstawienie i przyjęcie projektu uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Prezydenta Miasta Świdnicy
 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Świdnica za 2021 rok i udzielenie Prezydentowi Miasta absolutorium:
  • wystąpienie Prezydent Miasta w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 r.,
  • przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 r.,
  • przedstawienie Stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Świdnicy w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego za 2021 rok,
  • przedstawienie Wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta za 2021 r.,
  • przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie Wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta za 2021 r.,
  • podjęcie uchwał:
   • w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok
   • w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Świdnicy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok
 7. Przedstawienie projektów uchwał i ich podjęcie
 8. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności po 27.05.2022 r.
 9. Interpelacje, zapytania oraz wnioski radnych i komisji.
 10. Oświadczenia i sprawy organizacyjne.
 11. Wręczenie nagród „PRIMUS INTER PARES” najlepszym absolwentom świdnickich szkół podstawowych w roku szkolnym 2021/22.
 12. Zakończenie XLII sesji Rady Miejskiej w Świdnicy.

Wykaz projektów uchwał na XLII sesję Rady Miejskiej:

 • XLII/1. w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Prezydenta Miasta Świdnicy,
 • XLII/2. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok,
 • XLII/3. w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Świdnicy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok,
 • XLII/4. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia odpłatności za pobyt dziecka, wysokości maksymalnej opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat w miejskich żłobkach,
 • XLII/5. w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia dziennego dla seniorów pod nazwą „Klub Seniora na Osiedlu Młodych” i połączenia go z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
 • XLII/6. w sprawie nadania tytułu „Zasłużonego dla Miasta Świdnicy”,
 • XLII/7. w sprawie podziału Gminy Miasto Świdnica na sektory odbierania odpadów komunalnych,
 • XLII/8. w sprawie wzniesienia pomnika loga Polski Walczącej na Rondzie im. Powstańców Warszawy 1944 roku,
 • XLII/9. w sprawie zamiany budżetu,
 • XLII/10. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Świdnicy,
 • XLII/11. w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Miasta Świdnicy na 2022 r. dotacji celowej na interwencyjne prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków.

Z projektami uchwał można się zapoznać na stronie Rady Miejskiej.

/mn/

Poprzedni artykułUpał aż do poniedziałku. Termometry wskażą do 33 stopni
Następny artykułPo raz kolejny będą szukać następców znanego olimpijczyka