Strona główna Polityka Wręczenie tytułu honorowego obywatela Świdnicy, przyjęcie planu zagospodarowania przestrzennego dla Kolonii. O...

Wręczenie tytułu honorowego obywatela Świdnicy, przyjęcie planu zagospodarowania przestrzennego dla Kolonii. O czym jeszcze na sesji Rady Miejskiej?

0

Przedstawienie analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, przyjęcie zmian w budżecie miasta, a także uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Kolonia południe – to niektóre z zagadnień, którymi w piątek będą zajmować się świdniccy radni. Podczas obrad Rady Miejskiej nastąpi też wręczenie dyplomu nadania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Świdnicy” Helenie Semenetz-Kwiatkowskiej.

XLI sesja Rady Miejskiej w Świdnicy rozpocznie się w piątek, 27 maja o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Świdnicy. Podczas obrad radni zajmą się w sumie 10 projektami uchwał, w tym w sprawie zawarcia porozumienia z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie na utrzymanie rzeki Bystrzycy i potoku Witoszówka, dokonania zmian w uchwałach dotyczących współfinansowania przebudowy al. Niepodległości i skrzyżowania ulic Westerplatte, Bystrzyckiej i Kliczkowskiej, czy też wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Internetową relację z posiedzenia rady będzie można śledzić na stronie Urzędu Miejskiego.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie XLI sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie quorum.
 2. Wręczenie przez Przewodniczącego Rady oraz Prezydenta Miasta dyplomu nadania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Świdnicy” Pani Helenie Semenetz-Kwiatkowskiej.
 3. Przedstawienie porządku obrad XLI sesji Rady Miejskiej.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Miejskiej.
 6. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Świdnicy – Kolonia południe.
 7. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Świdnica za rok 2021.
 8. Przedstawienie projektów uchwał i ich podjęcie.
 9. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności po 25.03.2022 r.
 10. Interpelacje, zapytania oraz wnioski radnych i komisji.
 11. Oświadczenia i sprawy organizacyjne.
 12. Zakończenie XLI sesji Rady Miejskiej w Świdnicy.

Wykaz projektów uchwał rozpatrywanych na XLI sesji Rady Miejskiej:

 • XLI/1. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu garażu, mieszczącego się przy ul. Wrocławskiej 30A w Świdnicy,
 • XLI/2. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie na wykonywanie zadań z zakresu utrzymania wód stanowiących własność Skarbu Państwa i ponoszenie kosztów utrzymania tych wód w 2022r.,
 • XLI/3. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Świdnicy – Kolonia południe,
 • XLI/4. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Świdnica na lata 2022 – 2026,
 • XLI/5. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Świdnickiemu,
 • XLI/6. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu,
 • XLI/7. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy społeczności lokalnej miasta Czernihów w Ukrainie przez Gminę Miasto Świdnica,
 • XLI/8. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy społecznościom lokalnym miast Iwano-Frankiwska i Niżyna w Ukrainie przez Gminę Miasto Świdnica,
 • XLI/9. w sprawie zmiany budżetu,
 • XLI/10. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Świdnicy.

Z projektami uchwał można się zapoznać na stronie Rady Miejskiej.

/mn/

Poprzedni artykułPranie dywanów – czy to się opłaca?
Następny artykułReal Madryt – Liverpool FC: Benzema może przejść do historii