Strona główna 0_Slider Strefa płatnego parkowania zostanie powiększona? Radni zajmą się zgłoszoną propozycją

Strefa płatnego parkowania zostanie powiększona? Radni zajmą się zgłoszoną propozycją

0

Po zasięgnięciu opinii miejskich radnych władze Świdnicy rozważą propozycję rozszerzenia Strefy Płatnego Parkowania o rejon placu Michała Drzymały, z którą kilka tygodni temu wystąpiła w imieniu grupy mieszkańców wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej. Powiększenie strefy ma być odpowiedzią na występujące obecnie ogromne problemy ze znalezieniem wolnego miejsca parkingowego.

Strefa Płatnego Parkowania powstała w 1997 roku i początkowo obejmowała 660 miejsc parkingowych. Jej uruchomienie miało na celu uspokojenie ruchu w obszarze zabudowy staromiejskiej. W roku 2001 strefa została rozszerzona o ulice Bohaterów Getta, Komunardów, Konopnickiej, Trybunalską, Zamkową, Żeromskiego, a także pl. św. Małgorzaty. Kolejne powiększenie odbyło się w 2007 roku i objęło m.in. plac Grunwaldzki, plac Wojska Polskiego, ulicę Kościelną oraz Nauczycielską. Do ostatniego rozszerzenia doszło w roku 2011, a w strefie znalazły się m.in. ulice 1 Maja, Bolesława Chrobrego, Dworcowa, Folwarczna, Jagiellońska, księżnej Agnieszki, Kwiatowa, Lelewela, Muzealna, Traugutta, Wyspiańskiego, czy też pl. 1000-lecia. W ostatnich latach miały miejsce już tylko mniejsze korekty granic SPP. Zgodnie z miejskim opracowaniem „Polityka parkingowa Świdnicy”, obecnie Strefa Płatnego Parkowania obejmuje 44 ulice, jest podzielona na dwie podstrefy, a ogólna liczba miejsc parkingowych znajdujących się w granicach SPP wynosi około 1163.

Czy granice strefy ponownie ulegną zmianie? Z wnioskiem dotyczącym rozszerzenia SPP, pod którym miało podpisać się kilkudziesięciu mieszkańców, wystąpiła wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Joanna Gadzińska. – Zgodnie z apelami i złożonymi wnioskami mieszkańców placu Michała Drzymały oraz ulicy Stawki wnoszę o wprowadzenie zmian w regulaminie Strefy Płatnego Parkowania, które umożliwią mieszkańcom wymienionego placu oraz ulicy o ubieganie się o abonament mieszkańca SPP – stwierdziła Gadzińska w złożonej interpelacji.

Wypracowane zapisy są efektem konsultacji z mieszkańcami. Mieszkańcy chcą rozszerzenia przede wszystkim dlatego, że płatne parkowanie uporządkuje postój samochodów, pozwoli zdecydowanie łatwiej znaleźć wolne miejsce i stworzy dla nich wyraźniejsze preferencje. Mają oni do dyspozycji abonament po preferencyjnych cenach (50 zł za rok), podczas gdy osoby przyjezdne muszą skorzystać z parkomatów lub wykupić abonament miesięczny. Parkomaty najskuteczniej sprawdzają się w rejonach dobrze obsługiwanych przez komunikację miejską, zwłaszcza w pobliżu instytucji publicznych. Obok [placu Drzymały – red.] są przedszkola, jest liceum ogólnokształcące, jest basen, są przychodnie prywatne, jest galeria handlowa, jest Multikino, czwartkowe targowisko, czy place zabaw. Przez większą część czasu osoby, które przyjeżdżają – parkują na placu, który jest bardzo mały. Ten plac nie jest z gumy, nie da się go rozciągnąć, a mieszkańcy mają już teraz ogromne trudności z zaparkowaniem – wskazywała Gadzińska podczas kwietniowego posiedzenia Rady Miejskiej.

Do zgłoszonej propozycji odniósł się właśnie wiceprezydent Świdnicy. – Zwrócę się z prośbą o wydanie opinii w sprawie rozszerzenia obszaru strefy płatnego parkowania we wskazanym obszarze przez właściwą merytorycznie komisję Rady Miejskiej, tj. komisję rozwoju. Po uzyskaniu opinii komisji podejmę właściwe działania w przedmiotowej sprawie, pozwalające uruchomić procedury związane z powiększeniem strefy płatnego parkowania – przekazał w udzielonej odpowiedzi wiceprezydent Jerzy Żądło.

Michał Nadolski
[email protected]

Poprzedni artykułRaport resortu zdrowia o COVID-19
Następny artykułMedalowe żniwa Martyny Janaszek podczas mistrzostw Starego Kontynentu! [FOTO]