Strona główna 0_Slider Ponad dwa miliony na dodatkowe nasadzenia i ścieżkę przyrodniczo-edukacyjną. Wybrano wykonawcę kolejnego...

Ponad dwa miliony na dodatkowe nasadzenia i ścieżkę przyrodniczo-edukacyjną. Wybrano wykonawcę kolejnego etap prac w Parku Młodzieżowym [FOTO]

0

Mijają dwa lata od rozpoczęcia rewitalizacji Parku Młodzieżowego. Wkrótce ruszy kolejny etap prac, w ramach których wykonane zostaną dodatkowe nasadzenia, a także stworzona zostanie ścieżka przyrodniczo-edukacyjna. Świdnicki magistrat właśnie poinformował o wyłonieniu wykonawcy, który zajmie się realizacją tego zadania. Roboty pochłoną blisko 2 mln 67 tys. złotych.

Przypomnijmy, prace związane z rewitalizacją Parku Młodzieżowego rozpoczęły się w kwietniu 2020 roku. W ramach odnowy zielonego terenu zlecono wykonanie cięć pielęgnacyjnych, sanitarnych i technicznych drzew, przeprowadzono prace związane z remontem i przebudową parkowych alejek, montażem nowych ławek, śmietników, latarń i kamer monitoringu, budową toalety w okolicy wieżyczki i ustawieniem poidełka, a także zajęto się zagospodarowaniem parkowej zieleni w zakresie wycinki blisko 200 drzew, zasadzenia 149 nowych drzew, wykonania nasadzeń krzewów i paproci, czy też wykonania łąki kwietnej. Ostatecznie, w ramach tego etapu prac, na renowację parkowego terenu przeznaczono 9 mln 29 tys. złotych. Obecnie, w ramach II etapu parkowej inwestycji, trwają prace związane z odbudową tarasu widokowego wraz z altaną oraz fontanną kaskadową znajdującą się w korpusie tarasu, a także przebudową fontanny wolnostojącej. Roboty pochłoną przeszło 3 mln 345 tys. złotych i mają zostać zakończone do 30 października 2022 roku.

Wkrótce ma rozpocząć się kolejny etap rewitalizacji. Urząd Miejski w Świdnicy ogłosił w lutym przetarg na zagospodarowanie zieleni parkowej. W ramach tego zadania uporządkowany zostanie teren wokół dawnych kortów tenisowych i wywieziony zostanie znajdujący się tam gruz, jak również wykonane zostaną dodatkowe nasadzenia oraz prace związane z parkową zielenią. – Jednym z głównym założeń projektowych, stało się odtworzenie bioróżnorodności na terenie odsłoniętym podczas prowadzenia robót przy porządkowaniu terenu wokół dawnych kortów tenisowych (obecnie łąka kwietna). Omawiany obszar zostanie oczyszczony z zalegających resztek budowlanych, co umożliwi wprowadzenie tu roślin zielnych i krzewów, mających na celu odtworzenie runa parkowego i warstwy podszytu typowej dla siedliska leśnego. Bardzo ważne jest także zabezpieczenie reliktów infrastruktury tego miejsca, poprzez ich oczyszczenie i zabezpieczenie przed dalszą erozją – opisano w dokumentacji przetargowej.

Po wykonaniu nasadzeń krzewów wzdłuż linii wyznaczającej przebieg historycznych fortyfikacji stwierdzono, że nie uwydatniają one dość dostatecznie ich zarysu, co sprawia, że w terenie jest on mało czytelny w odbiorze. Dlatego zaprojektowano dodatkowe wzmocnienie tych nasadzeń, przy zastosowaniu krzewów zimozielonych (mahonia rozłogowa i cis pośredni ‘Farmen’). W celu uwypuklenia powierzchni dawnego cmentarza garnizonowego, na jego obszarze zaprojektowano geometryczne nasadzenia bluszczu pospolitego. Mahonią pospolitą zaznaczono kwaterę poległych żołnierzy duńskich. Inspirując się dawnym założeniem skupiającym ciekawe okazy drzew na obszarze wokół wieżyczki i biorąc pod uwagę rosnący w parku bardzo rzadki okaz klona kolchidzkiego, w granicach polany leżącej po prawej stronie altany, stworzono niewielką kolekcję klonów. W miejscu dawnej alejki położonej w pobliżu pomnikowego platana klonolistnego, zaprojektowano pas obsadzony szafirkami i cebulicą. W centralnych częściach obu polan okalających wieżyczkę, zaprojektowano dwa klomby z obsadą rabatową. Są one odtworzeniem dawnego założenia i wyznaczone dokładnie w ich historycznym położeniu – wyliczali projektanci.

W ramach parkowej inwestycji przewidziano również inne działania. – Na terenie parku została wyznaczona ścieżka przyrodniczo-edukacyjna z siedmioma przystankami, dzięki której mieszkańcy Świdnicy będą mieli możliwość zapoznania się z występującymi tu drzewami i krzewami, roślinami zielnymi, ssakami, ptakami, siedliskiem grądowym, owadami i biocenotycznym znaczeniem drewna, a także pomnikami przyrody – wskazano w projekcie kolejnego etapu rewitalizacji.

Zakłada się także usunięcie samosiewów drzew (głównie klonu pospolitego) oraz ekspansywnych grup jeżyn – zdaniem projektantów zaburzających kompozycję parku lub powodujących degenerację siedliska parkowo-leśnego, jak również usunięcie 11 drzew z uwagi na ich „zły i krytyczny stan fitosanitarny, osłabione zakotwiczenie w gruncie, zamieranie koron”. Ponieważ Park Młodzieżowy jest wpisany do rejestru zabytków, pozwolenie na przeprowadzenie wycinki musiał wydać konserwator zabytków. – Wnioskodawca zakwalifikował do usunięcia 11 drzew. Jak ustalono w trakcie prowadzonego postępowania wycinka drzew spowodowana jest złym stanem zdrowotnym o czym świadczy zamieranie korony drzew (dęby), podłużne pęknięcia pni u drzew z rodz. robinia, lipa oraz obszerne ubytki w obrębie nabiegów korzeniowych. Powyższe zostały stwierdzone w dniu oględzin. W dniu lustracji parku, stwierdzono, że pozostawienie osłabionych drzew, stanowi wysokie zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i mienia – stwierdzono w uzasadnieniu do decyzji Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Do ogłoszonego przez magistrat przetargu zgłosiło się ostatecznie trzech wykonawców zainteresowanych realizacją prac. Najtańszą ofertę złożyło konsorcjum firm FHU „Borowski” Wojciech Borowski ze Świdnicy oraz „Ogrody” Grzegorz Szmidla ze Świebodzic, które wyraziło gotowość wykonania wskazanych robót za blisko 2 mln 67 tys. złotych. W poniedziałek poinformowano, że to właśnie ta oferta została uznana za najkorzystniejszą. Firmy będą musiały uporać się z powierzonym zadaniem do 30 września 2022 roku, a przez kolejne dwa lata będą odpowiadać za prowadzenie prac pielęgnacyjnych przy parkowej zieleni.

Michał Nadolski
[email protected]

fot. Dariusz Nowaczyński

Poprzedni artykułIdealne wakacje na Sycylii – poznaj ranking 5 najpiękniejszych plaż!
Następny artykułJaką sukienkę ubrać na komunię? Poradnik