Strona główna 0_Slider Kolej dużych prędkości. Przedstawią propozycje przebiegu trasy podczas drugiej tury konsultacji. Znany...

Kolej dużych prędkości. Przedstawią propozycje przebiegu trasy podczas drugiej tury konsultacji. Znany jest harmonogram spotkań

0

W poniedziałek rozpocznie się druga tura konsultacji społecznych związanych z planowaną budową linii kolejowej, która miałaby zostać poprowadzona przez Świdnicę oraz teren gminy Świdnica, stanowiąc element przyszłej sieci kolei dużych prędkości.

Spotkanie konsultacyjne w sprawie przebiegu kolei dużych prędkości zorganizowane w Świdnicy (27 września 2021 roku)

Przypomnijmy, modernizacja istniejących i budowa nowych linii kolejowych dla potrzeb kolei szybkich prędkości związana jest z planowaną budową Centralnego Portu Komunikacyjnego. Wstępne założenia dotyczące przebiegu kolei dużych prędkości na Dolnym Śląsku przewidują, że na odcinku od Wrocławia do Żarowa linia będzie przebiegać w tym samym miejscu co obecnie, po czym od Żarowa linia miałaby zostać poprowadzona przez Świdnicę, Wałbrzych, a następnie w kierunku Lubawki i granicy państwa, gdzie połączyłaby się z odpowiednikiem szybkich kolei po stronie czeskiej. Zgodnie z założeniami projektowymi, prędkość pociągów na nowej linii miałaby wynosić do 250 km/h.

Ponad 60-kilometrowy odcinek połączy Żarów ze Świdnicą, Wałbrzychem i Lubawką na granicy polsko-czeskiej. Oznacza on korzyści dla pasażerów z Dolnego Śląska. Dzięki niemu skrócą się dojazdy z Wałbrzycha: do Wrocławia do 40 min (dziś jedziemy ok. godziny), a do Warszawy – po wybudowaniu całej szprychy nr 9 – do 2 godz. 35 min, czyli ponad dwa razy krócej niż obecnie. Świdnica uzyska bezpośrednie połączenia dalekobieżne z czasem dojazdu do Warszawy w 2 godz. 25 min – wskazuje Konrad Majszyk, rzecznik prasowy spółki Centralny Port Komunikacyjny.

W chwili obecnej prowadzone są prace nad studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowym, w ramach którego opracowane zostaną warianty przebiegu nowych linii, przygotowane przy uwzględnieniu m.in. czasu podróży, wpływu na środowisko przyrodnicze, poprawy mobilności i dostępu społeczeństwa do transportu kolejowego, a także kosztu inwestycji. Wykonawca prac przedprojektowych, spółka BBF z Poznania, zorganizował we wrześniu ubiegłego roku szereg konsultacji społecznych, w trakcie których zaprezentowano wstępne warianty przebiegu kolejowych tras na terenie Dolnego Śląska.

Teraz przyszła pora na drugą rundę spotkań z mieszkańcami. – Konsultacje to element zaawansowanych prac nad studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowym (STEŚ). W trzecim kwartale tego roku zakładamy wypracowanie na podstawie analizy wielokryterialnej – m.in. dzięki uwagom mieszkańców i samorządowców – tzw. wariantu inwestorskiego, czyli przebiegu preferowanego przez spółkę CPK, który zostanie złożony we wniosku o decyzję środowiskową – tłumaczy rzecznik CPK.

mat. CPK

Druga tura konsultacji z mieszkańcami ruszy w poniedziałek, 4 kwietnia i odbędzie się w formule stacjonarnej. Plan jest taki, że w ciągu kolejnych dni będziemy spotykali się z wszystkimi zainteresowanymi mieszkańcami w kolejnych gminach przechodzą warianty „szprychy” nr 9 Żarów – Świdnica – Wałbrzych – granica państwa. Podczas tych spotkań pokażemy mieszkańcom proponowane rozwiązania projektowe dotyczące np. zastosowania estakad, tuneli, powiązania z istniejącym układem drogowym i kolejowym itd. W porównaniu z pierwszym etapem liczba wariantów zmniejszyła się z sześciu do trzech – informuje Majszyk.

Harmonogram konsultacji społecznych

Urząd Miejski Jaworzyna Śląska (miasto i gmina)
04.04.2022
godzina 16.00 – Hala sportowo-widowiskowa ul. Świdnicka 15a, Jaworzyna Śląska

Gmina Świebodzice (miasto i gmina)
04.04.2022
godzina 19:30 – Miejski Dom Kultury ul. Wolności 13, Świebodzice

Miasto Kamienna Góra
05.04.2022
godzina 16.00 – Centrum Kultury ,ul.T.Kościuszki 4 Kamienna Góra

Gmina Kamienna Góra
05.04.2022
godzina 19.30 – Centrum Biblioteczno-Kulturalne Gminy Kamienna Góra w Krzeszowie ul. Kalwaria 1

Gmina Marciszów
06.04.2022
godzina 16.30 – Dom Kultury w Marciszowie, ul. Szkolna 10, 58-410 Marciszów

Gmina Stare Bogaczowice
06.04.2022
godzina 19.30 – Urząd Gminy Stare Bogaczowice ul. Główna 132

Gmina Czarny Bór
07.04.2022​
godzina 16.00 – Biblioteka + Centrum Kultury w Czarnym Borze, ul. Sportowa 43, 58-379 Czarny Bór

Miasto i Gmina Lubawka
07.04.2022
godzina 19.30 – Miejsko-Gminnym Ośrodek Kultury w Lubawce ul. Kamiennogórska 19, 58-420 Lubawka

Miasto Szczawno-Zdrój
08.04.2022
godzina 16.00 – Teatr Zdrojowy im. Henryka Wieniawskiego w Szczawnie-Zdroju

Miasto Wałbrzych
11.04.2022
godzina 17.00 – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15 Piaskowa Góra, ul. Hirszfelda 1

Gmina Świdnica
12.04.2022
godzina 18.00 – Witoszów Dolny 52 – świetlica wiejska

Miasto Świdnica
13.04.2022
godz. 16:30, lokalizacja: Urząd Miejski – sala USC, ul. Armii Krajowej 49, Świdnica

Informacje dotyczące prac nad studium dostępne są na stronie internetowej Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Krytyczne opinie w sprawie wstępnych wariantów trasy

Wstępne warianty przebiegu linii kolei dużych prędkości przez gminę Świdnica (mat. CPK)

Zaprezentowane kilka miesięcy temu wstępne warianty przebiegu kolejowej trasy zostały skrytykowane przez mieszkańców kilku podświdnickich miejscowości, a liczne uwagi zostały zgłoszone przez gminnych samorządowców. 18 października ubiegłego roku podczas nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Świdnica radni jednogłośnie przyjęli oświadczenie, w którym wyrazili sprzeciw dla proponowanych wariantów przebiegu linii kolejowej dużych prędkości przez teren gminy.

Analizując szczegółowo przedstawione przez Centralny Port Komunikacyjny warianty linii kolejowej dużych prędkości w granicach gminy Świdnica nie tylko nie możemy ich zaakceptować, ale zobowiązani jesteśmy do wyrażenia sprzeciwu wobec każdego z zaproponowanych rozwiązań. Każdy z dotychczas przedstawionych wariantów ma charakter negatywny lub wręcz destrukcyjny w stosunku do długoletnich i kosztownych inwestycji publicznych, a także indywidualnych inwestycji mieszkańców, którzy w oparciu o obowiązujące akty prawa miejscowego, w zaufaniu do polskiego systemu planowania zagospodarowania przestrzennego, związali swoje centrum życiowe z gminą Świdnica – podkreślono w uzasadnieniu do przyjętego przez radnych oświadczenia.

Stanowisko Rady Gminy Świdnica jest również tożsame ze stanowiskiem wójta gminy Świdnica oraz opiniami wyrażonymi przez zaniepokojonych mieszkańców. W następstwie spotkania konsultacyjnego zorganizowanego w Witoszowie Dolnym do Urzędu Gminy Świdnica wpłynęły protesty ponad 790 mieszkańców wsi Bystrzyca Dolna, Witoszów Dolny oraz Mokrzeszów przeciwko realizacji linii kolejowej Żarów-Świdnica-Wałbrzych-granica państwa przez obszar gminy Świdnica w wariantach zaprezentowanych w trakcie spotkania – wskazywali gminni radni.

W ubiegłym roku zgłoszono również propozycję, aby wykonawca prac przedprojektowych rozważył opracowanie wariantów, które nie będą przecinały lub przebiegały w bezpośrednim sąsiedztwie terenów zabudowanych, będą zakładały m.in. budowę nowej stacji kolejowej na obrzeżach Świdnicy, a jednocześnie „nie będą obciążone tak dużymi kosztami społecznymi, ekonomicznymi, czy środowiskowymi”. Zgłoszony przez władze gminy Świdnica wniosek zakładał rozważenie lokalizacji stacji kolejowej odsuniętej na północ od Świdnicy, w rejonie między drogą powiatową 3396D (tzw. łącznik autostradowy) a linią kolejową nr 137.

Michał Nadolski
[email protected]

Poprzedni artykułRozpoczyna się przebudowa ulicy Przechodniej
Następny artykułZwycięstwo na zakończenie rozgrywek