Strona główna Wydarzenia Świdnica 3 lata „Świdnickich Jaskółek”. Wsparcie dla potrzebujących będzie kontynuowane

3 lata „Świdnickich Jaskółek”. Wsparcie dla potrzebujących będzie kontynuowane

0

108 świdniczan zagrożonych wykluczeniem społecznym skorzystało ze wsparcia w ramach realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej projektu „Świdnickie Jaskółki”, który umożliwił im powrót do samodzielnego życia. Społeczna pomoc będzie kontynuowana, a skorzystać z niej będą mogli mieszkańcy Świdnicy, którzy ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymagają usług w zakresie całodobowej opieki.

Przedsięwzięcie było odpowiedzią na jedno z głównych wyzwań Świdnicy, do których należy duża skala niewystarczającej samodzielności osób w procesie integracji społeczno-zawodowej, skutkującej niewystarczającym potencjałem do samodzielnego funkcjonowania, w tym utrzymania mieszkania – mówi Violetta Kalin, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy. W grupie tej znaleźli się bezdomni, osoby niepełnosprawne o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, osoby z niepełnosprawnością sprzężoną, osoby z niepełnosprawnością intelektualną, osoby z zaburzeniami psychicznymi, wychowankowie opuszczający pieczę zastępczą, osoby niesamodzielne, czy też z problemami opiekuńczo-wychowawczymi.

Głównym założeniem projektu „Świdnickie Jaskółki”, który prowadzony był od kwietnia 2019 roku do końca marca 2022 roku, było umożliwienie tym osobom wyjścia z sytuacji w jakiej się znaleźli. Było to możliwe dzięki udostępnieniu 30 miejsc pobytu w 20 umeblowanych i wyposażonych mieszkaniach wspomaganych oraz dzięki zapewnieniu im dodatkowego wsparcia. Uczestnicy korzystali z pomocy m. in. opiekuna mieszkania i pracownika socjalnego, asystenta osób niepełnosprawnych, opiekuna osób niesamodzielnych, specjalistów np. psychologa, a także z usług aktywizujących takich jak: trening załatwiania spraw urzędowych, ekonomiczny, kulinarny, spędzania wolnego czasu, zarządzania finansami, kulturalny, umiejętności praktycznych, umiejętności społecznych oraz zajęć grupowych w klubie wolontariusza. Do realizacji treningów zapewnione były materiały do zajęć, m.in.: bilety do instytucji kultury czy artykuły spożywcze.

Projekt „Świdnickie Jaskółki” był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego, a realizowany był w budynku przy ul. 1 Maja 23, który został przebudowany i wyposażony w niezbędną infrastrukturę.

W sumie, w ciągu trzech lat, ze wsparcia projektu skorzystało 108 mieszkańców Świdnicy zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym: 79 osób dorosłych i 29 dzieci, 48 mężczyzn i 60 kobiet, 14 osób bezdomnych, 51 osób niepełnosprawnych w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, 6 wychowanków pieczy zastępczej, 4 osoby po opuszczeniu zakładu karnego, 17 rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, w tym 15 samotnych matek i 2 samotnych ojców.

Udział w projekcie umożliwił uczestnikom płynne i bezpieczne przejście do samodzielnego zamieszkania i życia. Poprzez udział w wybranych formach wsparcia mieli oni możliwość rozwinięcia umiejętności niezbędnych do prawidłowego i samodzielnego funkcjonowania. 44 osoby z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym skorzystały z usług opiekuńczych i/lub asystenckich. 23 osobom (samotnym i rodzinom) po zakończeniu udziału w projekcie przyznano prawo do lokalu z gminnych zasobów komunalnych, a 3 – pobyt czasowy w gminnym mieszkaniu chronionym. 14 osób podjęło staż zawodowy, z czego 4 zostały zatrudnione.

Kontynuacja projektu

Od 1 kwietnia 20 mieszkań wspomaganych przekształcono na 20 mieszkań chronionych (wspieranych i treningowych), z przeznaczeniem dla 30 pełnoletnich mieszkańców Świdnicy, którzy ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymagają usług w zakresie całodobowej opieki.

Osoby zainteresowane wsparciem w postaci oferowanego miejsca pobytu w mieszkaniu chronionym wraz z indywidualnie dopasowaną ścieżką działań, prosimy o składanie wniosków w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Świdnicy, przy ul. Franciszkańskiej 7. Tym, którym na mocy decyzji zostanie przyznany pobyt w mieszkaniu chronionym zapewnimy wsparcie opiekunów, asystentów, specjalistów i pracownika socjalnego, podobnie jak w ramach projektu „Świdnickie Jaskółki”– dodaje Violetta Kalin, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy.

/UM Świdnica, opr. mn/

Poprzedni artykułKilkadziesiąt nowych zakażeń na Dolnym Śląsku, 1 przypadek w powiecie. Raport resortu zdrowia
Następny artykułBałagan i brud przy nowym sklepie. Szybka reakcja po interwencji [FOTO]