Strona główna Kultura Świdnicka Szkoła Muzyczna dla ukraińskich dzieci/Свідницька музична школа для українських дітей

Świdnicka Szkoła Muzyczna dla ukraińskich dzieci/Свідницька музична школа для українських дітей

0

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Ludomira Różyckiego włącza się do pomocy dla dzieci i młodzieży z Ukrainy. Będzie koncert, zbiórka i możliwość kontynuacji muzycznej edukacji.

Z inicjatywy uczniów i nauczycieli organizujemy specjalny koncert „Na pomoc dzieciom Ukrainy” w dniu 9 marca o godz.17.00  w auli szkoły przy al. Niepodległości 11, podczas którego zamierzamy zebrać środki, które zostaną przekazane na  konto na rzecz obywateli Ukrainy. Będziemy zbierać zarówno środki finansowe, jak również dary rzeczowe – informuje dyrektorka Beata Bartko-Kozieł.

Jako nauczyciele Szkoły Muzycznej, w ramach wolontariatu  otwieramy się także na pomoc merytoryczną  przybyłym z Ukrainy dzieciom, którym wojna przerwała możliwość  kontynuowania  edukacji artystycznej w kraju ojczystym. Oferujemy możliwość ćwiczenia, w razie konieczności indywidualne  konsultacje z nauczycielami instrumentów, grupowe zajęcia teoretyczne oraz cotygodniowe zajęcia w przedszkolu muzycznym (mamy też chętnego do pomocy  tłumacza) – dodaje dyrektorka.

W sprawie szczegółowych informacji  prosimy o kontakt pod nr 690 080 606 lub  adresem mailowym: [email protected] .

***

Державна початкова музична школа Людомир Ружицький долучається до допомоги дітям та молоді з України. Буде концерт, збір коштів та можливість продовження музичної освіти.

З ініціативи студентів та викладачів 9 березня о 17.00 ми організовуємо спеціальний концерт «На допомогу дітям України» в актовій залі школи на вул. Niepodległości 11, під час якого маємо намір збирати кошти, які будуть перераховані на рахунок громадян України. Ми будемо збирати як фінансові кошти, так і матеріальні подарунки – повідомляє директор Беата Бартко-Козел.

Як викладачі музичної школи, в рамках нашої добровільної роботи, ми також відкриті для надання суттєвої допомоги дітям, які прибули з України, для яких війна перервала можливість продовжити мистецьку освіту на батьківщині. Пропонуємо можливість практики, індивідуальні консультації вчителів інструмента, за потреби групові теоретичні заняття та щотижневі заняття в музичному садку (також у нас є перекладач, готовий допомогти) – додає директор.

За детальною інформацією звертайтесь за телефоном 690 080 606 або електронною поштою: [email protected] .

Poprzedni artykułJakie są modne kolory strojów do siatkówki w 2022 roku?
Następny artykułNajciekawsze atrakcje w Holandii, które warto zobaczyć