Strona główna 0_Slider Opaski bezpieczeństwa mają trafić do świdnickich seniorów. Pomoc w codziennych obowiązkach zapewnią...

Opaski bezpieczeństwa mają trafić do świdnickich seniorów. Pomoc w codziennych obowiązkach zapewnią wolontariusze

0

Zapewnienie opieki na odległość poprzez przekazanie opasek bezpieczeństwa, a także udzielenie wsparcia przy zakupach, przygotowywaniu posiłków, umawianiu wizyt lekarskich czy wyprowadzaniu psa na spacer ma służyć program pomocy sąsiedzkiej skierowany do świdnickich seniorów. Już w tym tygodniu miejscy radni podejmą decyzję w sprawie jego przyjęcia, natomiast Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej poszukuje już wolontariuszy chętnych do udziału w Korpusie Wsparcia Seniorów.

Już w 2020 roku z myślą o osobach starszych, mniej samodzielnych i nierzadko samotnych, uruchomiony został ogólnopolski Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów. Głównym założeniem programu było wspieranie osób potrzebujących w czasie pandemii. Do akcji włączyło się wielu wolontariuszy, a pod numerem 22 505 11 11 seniorzy mogli zgłaszać zapotrzebowanie na różnego rodzaju pomoc. Inicjatywa będzie kontynuowana w roku 2022 w ramach nowego programu – Korpusu Wsparcia Seniorów. Do programu wspierania seniorów przystąpić ma również Świdnica.

Zmiany demograficzne zachodzące w Polsce oraz prognozy na nadchodzące lata wskazują, że społeczeństwo starzeje się. Polityka społeczna staje przed wyzwaniem jakim jest zapewnienie opieki nad osobami starszymi, samotnymi, chorymi, z niepełnosprawnością. W Gminie Miasto Świdnica według stanu na koniec 2020 roku było 13 028 osób w wieku 65+ i według prognozy GUS w 2030 roku liczba ta zwiększy się do 14 187. Grupa osób w tym wieku już stanowi 23,17% ogółu mieszkańców i udział ten w 2030 roku zwiększy się do 28,11% – wskazuje Izabela Siekierzyńska, dyrektor wydziału polityki społecznej i spraw socjalnych Urzędu Miejskiego w Świdnicy.

Dzięki realizacji programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” seniorzy uzyskają wsparcie społeczne, psychologiczne oraz wsparcie w czynnościach dnia codziennego jak również poprawę bezpieczeństwa oraz możliwość samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania – wyjaśnia Siekierzyńska. Program, którego przyjęciem świdniccy radni zajmą się w najbliższy piątek, obejmie seniorów w wieku 65 lat i więcej, będących mieszkańcami Świdnicy, mających problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

W ramach programu przewidziano m.in. uruchomienie wolontariatu w zakresie wspólnego spędzania czasu z seniorami, w szczególności samotnie zamieszkującymi (np. spacery, rozmowy, wspólne sporządzanie posiłków, zakupów, pomoc seniorom przebywającym na kwarantannie itp.), jak również ułatwienie dostępności do podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej poprzez pomoc w umawianiu wizyt lekarskich lub dowiezieniu seniora na wizytę, pomoc w załatwieniu prostych spraw urzędowych, czy też udzielenie wsparcia psychologicznego. Wsparcie może być świadczone przez osoby mieszkające w najbliższym sąsiedztwie seniora.

W celu poprawy bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania, dla świdnickich seniorów w wieku 65+ zapewniony zostanie dostęp do tzw. opaski bezpieczeństwa, umożliwiającej zdalne sprawowanie opieki nad osobami starszymi, chorymi, po przebytych zabiegach medycznych, z niepełnosprawnościami, którzy czasowo lub na stałe wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Opaski mają zostać wyposażone w określone funkcje, w tym m.in. przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS, detektor upadku, czujnik zdjęcia opaski, lokalizator GPS, a także funkcje umożliwiające komunikację z centrum obsługi. Opaski mają również stale monitorować podstawowe czynności życiowe.

Program zakłada, że senior decydujący się na skorzystanie z pomocy powinien zgłosić się za pośrednictwem ogólnopolskiej infolinii lub bezpośrednio do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy. Pracownicy socjalni ustalą następnie zakres potrzebnego wsparcia oraz termin pierwszej wizyty w miejscu zamieszkania w celu zweryfikowania zgłoszonej potrzeby.

MOPS zachęca wolontariuszy do pomocy

W związku z planowanym przystąpieniem przez Świdnicę do programu Korpus Wsparcia Seniorów, już w lutym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zwrócił się z apelem do osób, które jako wolontariusze lub pomocni sąsiedzi zechcą objąć wsparciem seniorów.

Jakiego wsparcia mogą potrzebować seniorzy:

  • wspólne spędzanie czasu z seniorem, w tym spacery, rozmowy, wspólne sporządzanie posiłków, pomoc seniorom przebywającym na kwarantannie itp.;
  • pomoc w umawianiu wizyt lekarskich w miejscu zamieszkania seniora lub pomoc w dowiezieniu seniora na wizytę lekarską, w tym również asystowanie podczas wizyty, pomoc w realizacji recept;
  • pomoc w zorganizowaniu transportu na szczepienia;
  • pomoc w załatwieniu prostych spraw urzędowych, pomoc w dowiezieniu seniora do urzędu;
  • informowanie o dostępie do ogólnopolskich „telefonów zaufania” dla seniorów;
  • pomoc w wyprowadzeniu psa;
  • pomoc w sprawach związanych z utrzymaniem porządku w domu;
  • pomoc w dostarczeniu produktów żywnościowych i innych artykułów podstawowej potrzeby, zakup oraz dostarczanie ciepłych posiłków;
  • wsparcie seniorów w formie okolicznościowych (świątecznych) paczek z artykułami żywnościowymi i higienicznymi.

Wolontariusze i pomocni sąsiedzi, którzy podejmą się wsparcia seniorów, będą mogli ubiegać się o zwrot kosztów związanych z dojazdem do seniorów lub dowozem seniorów np. do lekarza, zwrot kosztów za bilety miejskie, a także zostaną objęte ubezpieczeniem OC od odpowiedzialności cywilnej w związku z obrotem gotówką oraz ubezpieczeniem NNW.

Osoby zainteresowane świadczeniem wsparcia seniorom proszone są o bezpośredni kontakt z pracownikiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy, Małgorzatą Maciejewską: tel. 723-423-264 lub 74 852 13 27 wew. 75, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00.

/mn/

Poprzedni artykułNie zawiedli w Suchym Lesie [FOTO]
Następny artykułKoniec z obowiązkowymi maseczkami. Minister podał termin zniesienia kolejnych obostrzeń