Strona główna 0_Slider Świdnica bez dotacji ze środków norweskich. Pieniądze miały trafić na rewitalizację dwóch...

Świdnica bez dotacji ze środków norweskich. Pieniądze miały trafić na rewitalizację dwóch podwórek oraz budowę ścieżek

0

Blisko dziewięć milionów złotych planowano przeznaczyć w latach 2022-2023 na realizację inwestycji obejmujących m.in. rewitalizację dwóch podwórzy w świdnickim śródmieściu, budowę ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ulicy Kazimierza Wielkiego oraz trasy łączącej ulicę Pogodną z Osiedlem Zawiszów. Część z tych planów stanęła jednak pod znakiem zapytania. Świdnicki magistrat poinformował, że nie udało się uzyskać dofinansowania ze środków norweskich, które miały wspomóc realizację tych zadań.

W budżecie miasta na 2022 roku ujęte zostało zadanie o nazwie „Przebudowa zielono-niebieskiej infrastruktury w Gminie Miasto Świdnica”. Zgodnie z informacjami zawartymi w materiałach budżetowych, świdnicki magistrat złożył wniosek o dofinansowanie tego projektu ze środków norweskich w ramach programu MF EOG 2014-2021 „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”. – W ramach zadania planuje się wykonać przebudowę śródmiejskiej przestrzeni wewnątrz kwartałów w obrębie ulic: Grodzka – Kotlarska oraz Franciszkańska – Marii Konopnickiej z uwzględnieniem małej retencji wód opadowych oraz rewitalizację obszarów zieleni i budowę parkingów – wskazywano w materiałach dołączonych do projektu budżetu miasta.

– Planuje się również wykonać ciąg pieszo-rowerowy, który poprawi spójność dróg rowerowych w Świdnicy. Połączy istniejące drogi rowerowe wzdłuż ul. Pogodnej oraz drogi rowerowe na Osiedlu Zawiszów. Polepszą się warunki pieszej komunikacji pomiędzy osiedlem i strefą ekonomiczną przy ul. Pogodnej. (…) Planuje się także wykonać drogę rowerową asfaltową dwukierunkową o szerokości 2 m oraz ciąg pieszo-rowerowy asfaltowy o szerokości 3 m, który połączy drogi rowerowe wybudowane w latach ubiegłych wzdłuż ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Gen. Władysława Andersa z drogą rowerową w ul. Tadeusza Ząbka i drogą rowerową wybudowaną przez Gminę Świdnica prowadząca w kierunku Bagieńca. Zadanie będzie obejmowało również budowę energooszczędnego oświetlenia głównej alei parku Wrocławskiego. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2022-2023 – wyliczano.

Inwestycyjne plany musiały jednak zostać zrewidowane. Podczas najbliższego posiedzenia Rady Miejskiej radni zajmą się projektem zmian w budżecie miasta. W uzasadnieniu do projektu poinformowano, że miasto nie otrzymało dofinansowania na realizację zadania związanego z „zielono-niebieską infrastrukturą”. Brak wsparcia ze środków norweskich nie ma jednak oznaczać zarzucenia planów związanych z przebudową dwóch śródmiejskich podwórek.

fragment uzasadnienia do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta (mat. UM Świdnica)

Planuje się wykonać przebudowę śródmiejskiej przestrzeni wewnątrz kwartałów w obrębie ulic Grodzka – Kotlarska oraz ulic Franciszkańska – Marii Konopnickiej z uwzględnieniem małej retencji wód opadowych oraz rewitalizację obszarów zieleni i budowę parkingu. Dokumentacja projektowa na realizację powyższych rewitalizacji przestrzeni wewnątrz kwartałów wraz ze stosownymi decyzjami, znajduje się w zasobach Gminy Miasto Świdnica. Roboty budowlane będą wykonywane w latach 2022-2023 – zaznaczono w projekcie zmian w budżecie. Założono przy tym, że realizacja podwórkowej inwestycji pochłonie w sumie 6,5 mln złotych, z czego ponad 3 miliony zostaną przeznaczone na ten cel w 2022 roku.

Podwórko Franciszkańska – Konopnickiej:

Podwórko Kotlarska-Grodzka:

Wspominane dwa podwórza nie są jedynymi terenami wymagającymi rewitalizacji, o czym regularnie przypominają mieszkańcy oraz miejscy radni. Z tego względu pod koniec 2021 roku świdnicki magistrat zlecił opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla kolejnych trzech śródmiejskich podwórek: Środkowa – Pułaskiego – Długa – Daleka, Teatralna – Mennicka – Pułaskiego – Szpitalna, a także Przechodnia – Bohaterów Getta – Teatralna – Mennicka.

O rewitalizację dwóch pierwszych obszarów od kilku lat apelował radny Wiesław Żurek, który składał również wnioski o zarezerwowanie środków na ten cel w świdnickim budżecie na 2020 rok. – Szeroko uzasadniłem potrzebę podjęcia wreszcie przez władze Świdnicy działań, efektem których będzie jeszcze w tej kadencji zrewitalizowanie zaniedbanych od kilkudziesięciu lat przestrzeni publicznych, zlokalizowanych w ścisłym centrum Świdnicy – wskazywał Żurek. Na stan trzeciego z wymienionych kwartałów, a przede wszystkim na zrujnowaną oficynę oraz zdewastowane komórki lokatorskie mieszczące się na tyłach ulicy Przechodniej, zwracała z kolei uwagę radna Aldona Struzik. Na wykonanie prac projektowych przeznaczono w sumie niemal 245 tys. złotych.

Podwórko Środkowa – Pułaskiego – Długa – Daleka:

Podwórko przy Strzelińskiej (zdjęcie nadesłane)

Na większą przemianę lub zwykły remont czekają również podwórka położone poza ścisłym centrum, w tym chociażby teren przy ulicy Strzelińskiej. – Nawet po niewielkich opadach na podwórkach tworzą się małe jeziora. Nie sposób przejść, a nawet ciężko przejechać autem. Część podwórka zrobiliśmy we własnym zakresie, ale resztą podwórka i częścią dojazdowa powinni zająć się włodarze miasta, którzy zresztą odwiedzili nas przed ostatnimi wyborami i obiecali, że zajmą się problemami, bo – jak stwierdzili – nie sposób tak żyć – wskazywał ostatnio jeden z mieszkańców. Jego prośbę o podjęcie działań skierowaliśmy do Urzędu Miejskiego.

Michał Nadolski
[email protected]

fot. Dariusz Nowaczyński

Poprzedni artykułBył poszukiwany, wpadł z narkotykami
Następny artykułBudowa nowej sali gimnastycznej i remizy, modernizacja boiska. Gmina Świdnica zabiera się za kolejne inwestycje