Strona główna Artykuł sponsorowany Co to jest społeczna odpowiedzialność biznesu?

Co to jest społeczna odpowiedzialność biznesu?

0
Społeczna odpowiedzialność biznesu jest swego rodzaju strategią zarządzania, która korzystna z konkretnych form przekazu. Ma to na celu zwiększenie znaczenia przedsiębiorstwa w znaczeniu globalnym, przez co inicjatywa ta staje się coraz bardziej popularna na świecie i w Polsce. To wszystko tworzy idealne warunki dla zrównoważonego rozwoju ekonomicznego, gospodarczego i biznesowego.

Co musi zrobić przedsiębiorstwo, aby działać zgodnie z zasadami Społecznej odpowiedzialności biznesu?
Społeczna odpowiedzialność biznesu zakłada, że przedsiębiorstwo będzie miało na celowniku interes społeczny, ale również ochroną środowiska. Wiążą się z tym różnego rodzaju regulaminy oraz formalności, które trzeba stworzyć na potrzeby działalności zakładającej zgodność z zasadą. Firmy, które wdrażają strategie odpowiedzialności, czynnie szukają rozwiązań dla problemów dzisiejszego świata.

Aby zasada mogła działać w praktyce, musimy nie tylko poświęcić czas na tworzenie założeń oraz procedur, ale również dysponować odpowiednimi środkami finansowymi, które przeznaczymy na obrane przez nas cele. Chodzi tutaj przede wszystkim  o tworzenie nowych miejsc pracy, sprzyjanie ochronie środowiska naturalnego, ale również budowaniu pozytywnych relacji z najbliższym otoczeniem przedsiębiorstwa.

Skąd pochodzi strategia CSR?
Społeczna odpowiedzialność biznesu to inicjatywa komisji europejskiej, która zakłada osiągnięcie sukcesu przez przedsiębiorstwa z niej korzystające. Dzięki wyznawaniu jej zasad podnosi się organizacyjna kultura firmy, dzięki czemu pracownicy są pozytywnie nastawieni do pracy. Przekłada się to na ich efektywność oraz rzetelne wykonywanie obowiązków, co ma również konsekwencje we wzrostach przedsiębiorstwa.

Firma zyskuje zaufanie oraz lepiej prezentuje się na rynku. Jest bardziej atrakcyjna nie tylko dla pracowników, ale również inwestorów, czy potencjalnych kentów. Zaangażowanie przedsiębiorstwa w różnego rodzaju inicjatywy charytatywne czy społeczne sprawia, że poprawia się jego wizerunek.

Społeczna odpowiedzialność biznesu jest zjawiskiem coraz częściej spotykanym w firmach w naszym kraju. Coraz więcej ludzi jest świadomych zagrożeń płynących z zaniedbywania naszej planety, dzięki czemu chętnie biorą udział w akcjach mających na celu poprawę stanu środowiska naturalnego. Dodatkowo wiele osób ceni sobie pomaganie, przez co przedsiębiorstwa kładą większy nacisk na finansowanie akcji charytatywnych.

Jakie modele wyróżnia strategia CSR?
W jednym z branych pod uwagę modeli powyższej strategii okazuje się czteropoziomowy schemat. Pierwszym poziomem jest działalność filantropijna, która zakłada, że przedsiębiorstwo angażuje się na rzecz rozwoju lokalnej społeczności i inwestuje w nią swój kapitał. Poziomem drugim jest sfera etyczna, która skupia się na przestrzeganiu zasad i kierowaniu się nimi w każdej decyzji.

Na trzecim poziomie mamy do czynienia z aspektami prawnymi, które regulują w kodeksach prawa przedsiębiorcy oraz konsumenta i chronią środowisko naturalne. Ostatnim, bardzo ważnym poziomem jest ekonomia, która zakłada, że minimalizujemy koszty związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, jednocześnie dążąc do zmaksymalizowania zysków.

/Artykuł sponsorowany/

Poprzedni artykułZadecydował jeden gol strzelony rzutem na taśmę… [FOTO]
Następny artykułZbiórka sprzętu pożarniczego dla strażaków z Ukrainy. Wsparcie przekazali również ochotnicy z terenu powiatu świdnickiego [FOTO]