Strona główna Wydarzenia Gmina Świdnica W Opoczce zamiast świetlicy – energooszczędny budynek, na którym można się uczyć...

W Opoczce zamiast świetlicy – energooszczędny budynek, na którym można się uczyć nowoczesnych rozwiązań

0

Dla mieszkańców Opoczki i okolicznych miejscowości powstał demonstracyjny budynek wielofunkcyjny. Ten nowoczesny obiekt łączy w sobie świetlicę wraz z szatnią oraz pełnym zapleczem kuchennym i sanitarnym. To kolejna inwestycja dedykowana mieszkańcom gminy Świdnica, będąca miejscem odpoczynku i rekreacji oraz zapewniająca zaplecze szatniowo-sanitarne na potrzeby istniejącego boiska piłkarskiego.

Inwestycję za ponad 2,8 mln zł. zrealizowano z dofinansowaniem ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Głównym celem realizacji projektu było zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej gminy Świdnica, a tym samym ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery i redukcję emisji gazów cieplarnianych, ograniczenie kosztów eksploatacji budynków użyteczności publicznej w gminie i podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców.

W obiekcie ciepła woda do celów użytkowych i ogrzewania podgrzewana jest dzięki powietrznej i gruntowej pompie ciepła. Nawiew powietrza do budynku realizowany jest przez gruntowy wymiennik ciepła, który w zależności od pory roku wstępnie podgrzewa lub chłodzi powietrze dostarczane do central wentylacyjnych wyposażonych w rekuperatory. Zastosowano wykorzystanie wody deszczowej do spłukiwania toalet. Energia elektryczna do zasilania urządzeń wytwarzana jest przez zainstalowane na dachu panele fotowoltaiczne. Nad całością zastosowanych rozwiązań czuwa BMS, czyli system zarządzania budynkiem, który kontroluje parametry pracy poszczególnych urządzeń, informuje o problemach i awariach.

Zastosowanie szeregu nowoczesnych rozwiązań technologicznych z wykorzystywania odnawialnych źródeł energii przyczyni się do osiągnięcia celu ekonomicznego (zmniejszenie zużycia energii i generowane oszczędności w eksploatacji) i ekologicznego w postaci redukcji emisji gazów cieplarnianych, w tym mniejszej emisji dwutlenku węgla (CO2) i szkodliwych pyłów PM 10 i PM 2,5.

Nowy obiekt użyteczności publicznej został wykonany jako demonstracyjny, co pozwoli wszystkim zainteresowanym (mieszkańcom, przedsiębiorcom, samorządowcom) zapoznać się z zastosowanymi rozwiązaniami w zakresie odnawialnych źródeł energii, zarządzania energią i wykorzystaną technologią budownictwa pasywnego.

/UG Świdnica, opr. red./

Poprzedni artykułOlbrzymie problemy przed startem rundy rewanżowej
Następny artykułŻarowskie gry bez prądu na początku lutego