Strona główna Wydarzenia Świdnica Przejście w Zaułku Świętokrzyskim czeka przemiana. Wybrano wykonawcę przebudowy

Przejście w Zaułku Świętokrzyskim czeka przemiana. Wybrano wykonawcę przebudowy

0

Blisko 1 mln 255 tys. złotych pochłonie przebudowa przejścia w Zaułku Świętokrzyskim. W ubiegłym tygodniu wyłoniono firmę, która zajmie się remontem zaniedbanego od lat zakątka śródmieścia, służącego często za nielegalny szalet i pozostającego niechlubną wizytówką centrum miasta. Przebudowa ma zostać zakończona do 15 czerwca.

Od kilku lat wspólnoty mieszkaniowe sąsiadujące z Zaułkiem Świętokrzyskim zwracały się do miasta z wnioskami o wsparcie remontu przejścia prowadzącego z Rynku w kierunku ulicy Różanej. Już w marcu 2017 roku zwracano uwagę, że jest ono w tragicznym stanie i zagraża bezpieczeństwu ludzi. Podkreślano przy tym, że wspólnoty mieszkaniowe są niewielkie i nie ma szans, by zdołały zebrać dość pieniędzy na przeprowadzenie niezbędnych prac. W maju 2019 roku wspólnota mieszkaniowa przy Rynku 23a zwróciła się z wnioskiem o udzielenie dotacji z przeznaczeniem na opracowanie ekspertyzy budowlanej stanu technicznego i bezpieczeństwa konstrukcji części kamienicy – przejścia bramnego nad ciągiem ulicy Świętokrzyskiej.

Ulica Świętokrzyska, zwana ze względu na swoje usytuowanie i rozmiary Zaułkiem Świętokrzyskim, powstała w okresie średniowiecza i była najkrótszą drogą łączącą rynek świdnicki z kościołem dominikanów. Dziś w tym miejscu wznosi się XIX-wieczny kompleks budynków sądu i aresztu śledczego, powstałych w miejscu rozebranych zabudowań klasztornych i kościoła dominikanów pw. Świętego Krzyża. Była to niewykorzystana przestrzeń w linii zabudowy Rynku, którą wykupił pobożny mieszczanin Konrad Stangrune podarowując ją klasztorowi dominikanów. Dzięki temu powstała tu uliczka, która pozwalała szybko dotrzeć zakonnikom do centrum miasta, a mieszczanom na nabożeństwa do kościoła – przywoływała konserwator Jolanta Marosik w sporządzonym programie prac konserwatorskich.

W kolejnym z przygotowanych opracowań szczegółowo opisano aktualny stan przejścia. – Wygląd zaułka został zniszczony na skutek niefachowo wykonanego remontu. Na powierzchni murów i sklepień znajdują się wtórne warstwy tynkarskie. (…) Tynki wykonane w przejściu w latach 30. XX wieku, jak również tynki współczesne, charakteryzują się bardzo niekorzystnymi właściwościami – są mało elastyczne, twarde i mało dyfuzyjne, pogarszając możliwości wymiany wilgoci, a wręcz hamując oddawanie wilgoci z muru. Spowodowało to w konsekwencji rozwarstwienie tynków i ich odspojenie od podłoża. Obserwowano rozległe spęcherzenia i nawisy tych tynków w postaci rozległych płatów, odspojonych i odsuniętych od podłoża miejscowo na kilka milimetrów. Niewielkie drgania mogą doprowadzić do odspojenia metrowych płatów tynków. (…) W partiach przyziemia tynki całkowicie odpadły odsłaniając kamienny mur. (…) Oględziny sklepień wykazały katastrofalny stan obiektu – opisywała Dorota Wandrychowska, autorka programu konserwatorskiego, wskazując przy tym na konieczność podjęcia „pilnej interwencji”.

Dzięki wykonaniu stosownych badań oraz ekspertyzy obejmującej stan techniczny konstrukcji części budynków, a także opracowaniu programu prac konserwatorskich, możliwe stało się wykonanie kolejnego kroku w kierunku przemiany zaniedbanego zakątka śródmieścia. Pod koniec kwietnia 2021 roku miejscy radni podjęli decyzję w sprawie przeznaczenia środków z budżetu miasta na wykonanie dokumentacji projektowej oraz wyremontowanie odchodzącego od Rynku przejścia. 26 listopada ubiegłego roku ogłoszono przetarg na przebudowę przejścia w Zaułku Świętokrzyskim, które realizowane będzie na mocy porozumienia zawartego między Wspólnotą Mieszkaniową przy ul. Rynek 23A, Wspólnotą Mieszkaniową przy ul. Świętokrzyskiej 2 oraz Gminą Miasto Świdnica.

W ramach przebudowy przewidziano m.in. remont elewacji bocznej budynku Rynek 23a i oficyny, sklepienia, czterech rozpór pomiędzy budynkami, wykonanie oświetlenia przejścia, montaż monitoringu i nowej nawierzchni posadzki przejścia, a także montaż dwóch bram od strony podwórka i Rynku, dzięki którym możliwe będzie zamykanie przejścia dla osób postronnych w godzinach nocnych.

13 stycznia poinformowano, że realizację prac remontowych powierzono firmie EMBUD z Kątek, która w ogłoszonym przez miasto przetargu zaoferowała wykonanie przebudowy za kwotę blisko 1 mln 255 tys. złotych. Prace potrwają do 15 czerwca 2022 roku.

/mn/

Poprzedni artykułRuszył kolejny etap przebudowy ulicy Sikorskiego. Od dzisiaj zmiany w organizacji ruchu [FOTO]
Następny artykułJaki będzie przebieg drogi ekspresowej S5? Mieszkańcy krytycznie o zaproponowanych wariantach. Wkrótce kolejne spotkania informacyjne