Strona główna 0_Slider Największa spółdzielnia mieszkaniowa w Świdnicy z nowym prezesem

Największa spółdzielnia mieszkaniowa w Świdnicy z nowym prezesem

0

Andrzej Brzozowski nie jest już prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy. Rada Nadzorcza wieloletniemu szefowi nie przedłużyła umowy, a funkcję powierzyła dotychczasowej wiceprezes.

Na największą spółdzielnię mieszkaniową w Świdnicy kładzie się cień oskarżeń o niegospodarność sprzed pięciu lat. W grudniu 2021 roku po długotrwałym śledztwie Prokuratura Rejonowa w Świdnicy skierowała do sądu akt oskarżenia, który objął 10 osób z zarządu spółdzielni, rady nadzorczej oraz komisji przetargowej. Sprawa dotyczy sprzedaży działki nr 355 w centrum Osiedla Młodych. – Zarzut najogólniej mówiąc dotyczy niegospodarności. W wyniku nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków doszło do wyrządzenia spółdzielni szkody w wysokości 592 tysięcy złotych. Podczas przeprowadzania postępowania zostały naruszone ustawa Prawo Spółdzielcze, Regulamin Spółdzielni w zakresie zamówień oraz przepisy dotyczące przetargów – wyliczał szef prokuratury rejonowej w Świdnicy Marek Rusin. Osoby, którym prokurator postawił zarzuty, nie przyznały się do zarzucanych im czynów i odmówiły składania wyjaśnień.

Kwestia sprzedaży działki to nie wszystkie problemy największej spółdzielni. Pod koniec września 2020 roku Sąd Apelacyjny we Wrocławiu unieważnił uchwałę, na mocy której od 2019 roku działa obecna Rada Nadzorcza. Ta sama rada wybrała w 2019 roku prezesa.

Od 4 do 12 czerwca 2019 roku podczas Walnego Zgromadzenia Spółdzielców zostały przeprowadzone wybory do Rady Nadzorczej. Jeden z członków spółdzielni zauważył, że podczas Walnego Zgromadzenia nie została podjęta uchwała o wyborze Rady Nadzorczej, ale do obrotu prawnego tę uchwałę – o numerze 8/2019 – wprowadzono kilka dni później. Spółdzielca wniósł do sądu pozew o unieważnienie lub uchylenie tejże uchwały, wskazując, że nie tylko nie było jej w programie zgromadzenia, ale w ogóle nad nią nie głosowano. Na pozew Spółdzielnia Mieszkaniowa odpowiedziała, że wybory zostały przeprowadzone w sposób zgodny ze statutem i również w zgodzie z tym dokumentem podjęto uchwałę nr 8 o wyborze Rady Nadzorczej. Z taką argumentacją zgodził się Sąd Okręgowy w Świdnicy w wyroku z 25 października 2019 roku.

Zupełnie inny wyrok zapadł po złożonej przez spółdzielcę apelacji. 24 września 2020 roku Sąd Apelacyjny we Wrocławiu przyznał rację spółdzielcy i uchwałę o wyborze Rady Nadzorczej unieważnił.

To właśnie obecna Rada Nadzorcza wkrótce po wyborach z czerwca 2019 roku najpierw uchwałą nr 14 z 3 lipca 2019 roku wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy o pracę z prezesem Andrzejem Brzozowskim z powodu przejścia Brzozowskiego na emeryturę, i tego samego dnia podjęła uchwałę nr 15, wyrażając zgodę na ponowne nawiązanie z nim stosunku pracy i powierzenie stanowiska prezesa.

Radca prawny reprezentujący spółdzielnię 30 września 2020 roku złożył wniosek o wstrzymanie wykonania i skuteczności wyroku do czasu rozpatrzenia przez Sąd Najwyższy kasacji, wskazując, że z powodu pandemii spółdzielnia nie jest obecnie w stanie w bezpieczny sposób przeprowadzić Walnego Zgromadzenia Spółdzielców. Sąd Apelacyjny przychylił się do wniosku i wstrzymał skuteczność wyroku do czasu ukończenia postępowania kasacyjnego. Sąd Najwyższy dopiero 25 maja 2021 roku przyjął skargę kasacyjną do rozpoznania. Terminu rozprawy wciąż jeszcze nie ma.

Umowa z Andrzejem Brzozowskim kończyła się 31 grudnia 2021 roku. Do Spółdzielni Mieszkaniowej skierowaliśmy pytania o to, czy w związku z aktem oskarżenia zarząd zostanie odwołany i zmieni się skład Rady Nadzorczej. Odpowiedź otrzymaliśmy 14 stycznia:

„W związku z przesłanym do Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy e-mailem z dnia 20 grudnia 2021 r. (przekazanym Radzie Nadzorczej na posiedzeniu w dniu 11 stycznia 2022 r.) w sprawie ,,zmian w Zarządzie i przedłużenia umowy Prezesowi Andrzejowi Brzozowskiemu” wyjaśniamy, iż zgodnie z wcześniejszą decyzją Rady Nadzorczej umowa z Panem Andrzejem Brzozowskim była zawarta na czas określony tj. do dnia 31 grudnia 2021 r.

Wobec powyższego od 1 stycznia br. zgodnie obowiązującymi w Spółdzielni przepisami do czasu wyboru, obowiązki Prezesa pełniła jego Zastępca.

Ponadto informujemy, iż w dniu 11 stycznia br. Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy zdecydowała w głosowaniu tajnym, że funkcję Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy będzie wykonywała Pani Dorota Wiśniewska, która od 2017 r. była Zastępcą Prezesa. Pani Wiśniewska posiada wykształcenie prawnicze, ponadto ukończyła studia podyplomowe z zakresu zarządzania nieruchomościami i pośrednictwa w ich obrocie oraz studia podyplomowe Executive Master of Business Administration (MBA).

Natomiast uzupełnienie składu Zarządu o trzeciego Członka tj. Zastępcę Prezesa nastąpi do końca I kwartału 2022 r.

                                                                                     Z poważaniem, Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy”.

Nie otrzymaliśmy odpowiedzi, dotyczącej zmian w radzie nadzorczej. W jej skład, według informacji zawartej na stronie spółdzielni, tworzą obecnie: Halina Dobrowolska, Teodor Kędziora, Ryszard Kuc, Artur Mazur, Jadwiga Salus, Bronisław Sobolak, Teresa Świło i Jerzy Wołczko. Kadencja RN kończy się w tym roku.

Poprzedni artykułAbsolutna dominacja orlików
Następny artykułCzołówka na drodze Tworzyjanów-Maniów