Strona główna 0_Slider Wejście na basen letni zmieni swoje oblicze. Za trzecim podejściem udało się...

Wejście na basen letni zmieni swoje oblicze. Za trzecim podejściem udało się wybrać wykonawcę przebudowy

0

Blisko 1,5 mln złotych pochłoną prace związane z przebudowę strefy wejściowej oraz sanitariatów na modernizowanym kompleksie basenowym przy ulicy Śląskiej. Wybrana w przetargu firma będzie musiała uporać się z powierzonym zadaniem do końca czerwca 2022 roku. Poprzednie dwie próby wyłonienia wykonawcy zakończyły się fiaskiem.

wiz. Pracownia Projektowa PION/materiały przetargowe Urzędu Miejskiego w Świdnicy

Przypomnijmy, niezależnie od trwających już prac związanych z modernizacją basenu letniego, świdnicki magistrat postanowił zająć się przebudową strefy wejściowej na teren kąpieliska, budową dodatkowych sanitariatów oraz szatni, a także rewitalizacją zieleni. – Realizujemy to zadanie osobno, ponieważ wcześniejszy plan funkcjonalno-użytkowy zakładał jedynie przebudowę niecek basenowych, niezbędnej infrastruktury technicznej oraz budowę budynku technologicznego. Chcemy tym zadaniem dopełnić całość prowadzonej obecnie przebudowy basenów – wyjaśniał na początku września wiceprezydent Jerzy Żądło.

W ramach zadania wykonawca będzie zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej, uzyskania decyzji pozwolenia na budowę oraz wykonania przebudowy istniejących pomieszczeń gospodarczych i sanitariatów, remont wieżyczki na budynku wraz z przebudową dachu i kas biletowych. Powstaną dodatkowe przebieralnie i sanitariaty. W ramach prac będzie także wykonane zagospodarowanie terenu przyległego – tłumaczyła z kolei Magdalena Dzwonkowska rzecznik świdnickiego magistratu. Na realizację tych prac w budżecie miasta zarezerwowano kwotę 2,5 mln złotych.

Do pierwszego przetargu ogłoszonego przez Urząd Miejski w Świdnicy stanęła tylko jedna firma – spółka Transcom z Katowic, czyli aktualny wykonawca modernizacji świdnickiego kąpieliska. W złożonej ofercie zaproponowano wykonanie przebudowy strefy wejściowej oraz budowy sanitariatów za kwotę niemal 5 mln 263 tys. złotych, czyli ponad dwukrotnie wyższą od planowanego budżetu. W tej sytuacji podjęto decyzję o unieważnieniu zamówienia. W powtórnym zamówieniu zainteresowanie wykonaniem przebudowy wyraziły trzy firmy, które wyraziły gotowość do podjęcia prac za kwotę od 3,8 mln złotych w przypadku najtańszej oferty, do blisko 5,2 mln złotych w przypadku oferty najdroższej. Z powodu przekroczenia kwoty planowanej przez magistrat ponownie zadecydowano o unieważnieniu przetargu.

9 listopada ogłoszony został trzeci przetarg na przebudowę strefy wejściowej oraz sanitariatów, jednak tym razem podjęto decyzję o wprowadzeniu zmian w zakresie realizowanych prac. Wyliczono je w ogłoszeniu o zamówieniu:

  • odstępuje się w całości od budowy budynku z częścią szatniowo-sanitarną;
  • rezygnuje się z zagospodarowana terenu oraz małej architektury. Wykonawca wykona odtworzenie terenu bezpośrednio przylegającego do inwestycji;
  • pomieszczenia z nowo projektowanej części, tj. pomieszczenia animatorów i ratownictwa medycznego należy przenieść i wpasować w miejsce np. przebieralni damskich w remontowanym budynku z zachowaniem proporcjonalności;
  • toaletę męską należy zwiększyć o jeden ustęp, jeden pisuar oraz dwie umywalki, natomiast toaletę damską zwiększyć o dwa ustępy i dwie umywalki. Na ten cel należy wykorzystać część powierzchni z przebieralni męskiej. Pozostała część przebieralni męskiej ma zostać zaadaptowana na pomieszczenie gospodarcze. Podane rozmieszczenie pomieszczeń jest propozycją zamawiającego. Szczegółowe rozmieszczenie przedmiotowych pomieszczeń zostanie ostatecznie ustalone na etapie sporządzania dokumentacji projektowej;
  • odstępuje się od przebudowy zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej usytuowanej wzdłuż budynku przez wykonawcę. Przedmiotową przebudowę wykona zamawiający.

Do trzeciego przetargu ponownie stanęły trzy firmy, które zaproponowały realizację prac za kwotę od ponad 1,4 mln do blisko 2,7 mln złotych. 15 grudnia poinformowano o wybraniu wykonawcy inwestycji. Została nim firma EMBUD z Kątek, która będzie musiała uporać się z powierzonym zadaniem do 30 czerwca 2022 roku. Przebudowa pochłonie 1 463 700 złotych.

Trwająca obecnie modernizacja kompleksu basenowego obejmuje m.in. budowę stalowych niecek basenów o łącznej powierzchni ponad 2,5 tys. m² wraz z wyposażeniem, zjeżdżalni, wodnego placu zabaw, tarasów, trybun, altan wypoczynkowych, wieży ratowniczej oraz budynku technologii basenowej.

Wizualizacje przygotowane przez Pracownię Projektową PION:

/mn/

Poprzedni artykułNa stadionie przy „Mechaniku” powstały trybuny dla kibiców [FOTO]
Następny artykułRywalizowali przy tenisowych stołach [FOTO]