Strona główna 0_Slider Świdnica z budżetem na 2022 rok. „Najtrudniejszy budżet w ostatnich latach. Konieczne...

Świdnica z budżetem na 2022 rok. „Najtrudniejszy budżet w ostatnich latach. Konieczne oszczędności w sporcie, kulturze i utrzymaniu miasta”

0

Niższe niż w 2021 roku dochody oraz wydatki, ponad 55 mln złotych na inwestycje, ale też wynoszący ponad 30 mln złotych deficyt i zadłużenie miasta przekraczające na koniec roku 131 mln złotych – taki będzie budżet Świdnicy w 2022 roku. Za jego przyjęciem w piątek opowiedziała się większość świdnickich radnych. – Budżet ten jest oczywiście budżetem kompromisu. Przyznam, że w ciągu siedmiu lat – od kiedy jestem prezydentem miasta – nigdy nie przyszło mi podejmować tak trudnych decyzji. Ale nie mamy wyjścia – mówiła prezydent Świdnicy.

Budżet miasta na rok 2022 został przyjęty w piątek podczas zdalnej sesji Rady Miejskiej w Świdnicy

Zgodnie z przyjętą uchwałą budżetową, dochody miasta w 2022 roku mają wynieść blisko 271 mln 406 tys. złotych, czyli przeszło 37 milionów mniej niż w tegorocznym budżecie (według stanu na 30 czerwca 2021 roku). Jak tłumaczą świdniccy urzędnicy, niższe dochody to efekt m.in. mniejszych wpływów z podatku PIT, a także przekazania realizacji programu „500+” do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. O niemal 29 milionów niższe będą też wydatki, które mają pochłonąć ponad 301 mln 630 tys. złotych.

Deficyt wyniesie w przyszłym roku ponad 30 mln 224 tys. złotych. Budżet zakłada też wzrost zadłużenia miasta, które na koniec 2022 roku ma wynieść blisko 131 mln 289 tys. złotych. W celu pokrycia przyszłorocznego deficytu, a także spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań, na 2022 rok planowane jest zaciągnięcie kredytu w wysokości ponad 22 mln 188 tys. złotych. W sumie w ramach przyszłorocznego budżetu przewidziano spłatę zaciąganych kredytów, pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w wysokości niemal 9 mln 112 tys. złotych.

W 2022 roku wydatki majątkowe – obejmujące kontynuację i realizację nowych inwestycji – mają pochłonąć ponad 55 mln 560 tys. złotych, co stanowi 18,4% wydatków ogółem zaplanowanych na przyszły rok.  Dla porównania, w tegorocznym budżecie (po zmianach w trakcie roku, według stanu na 30 czerwca 2021 roku) wydatki inwestycyjne ustalono na poziomie blisko 62 mln 141 tys. złotych.

Na realizację jakich inwestycji trafią środki z budżetu? Spora część przyszłorocznych wydatków związana jest z rozpoczętymi i trwającymi już zadaniami, wśród których znalazły się m.in. modernizacja basenu letniego (w 2022 roku na realizację tej inwestycji trafi 14 mln 390 tys. zł), przebudowa ulicy Polna Droga (6,5 mln zł), przebudowa fragmentu ulicy Władysława Sikorskiego (2,5 mln zł), rewaloryzacja terenów zieleni (3 mln zł), odbudowa tarasu widokowego wraz z altaną w Parku Młodzieżowym (2,2 mln zł), jak również I etap przebudowy al. Niepodległości (2 mln zł).

Będą też nowe inwestycje. Na 2022 rok przewidziano rozpoczęcie przebudowy budynku Teatru Miejskiego (3 mln 750 tys. zł), budowę kompleksu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy Leśnej (3 mln 250 tys. zł), czy też przebudowę strefy wejściowej oraz budowę sanitariatów przy basenie letnim (1 mln 890 tys. zł). Środki w wysokości 5 mln 448 tys. złotych wspomogą z kolei Świdnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, które zajmie się budową budynku mieszkalnego z usługami oraz parkingiem podziemnym przy ulicy Księcia Bolka II Świdnickiego. W planach jest też realizacja projektu o nazwie „Przebudowa zielono-niebieskiej infrastruktury”, który zakłada m.in. przebudowę dwóch podwórek w świdnickim śródmieściu, budowę nowych ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych, a także wykonanie oświetlenia w Parku Wrocławskim. Na realizację tego projektu ma trafić 3,8 mln zł.

Wśród innych planowanych inwestycji oraz zadań inwestycyjnych znalazły się m.in.: wykonanie dokumentacji projektowej dla przyszłej południowo-zachodniej obwodnicy Świdnicy (500 tys. zł), remont chodników na terenie miasta (400 tys. zł), przebudowa lokali mieszkalnych przy ul. 1 Maja (400 tys. zł), przebudowa przejść dla pieszych na ul. Ofiar Oświęcimskich (300 tys. zł) oraz ul. Kazimierza Wielkiego (320 tys. zł), wykonanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy ul. Parkowej (150 tys. zł), a także budowa parkingów i zatok parkingowych (100 tys. zł).

Przyszło nam z panem skarbnikiem prezentować chyba najtrudniejszy budżet w ostatnich latach. Dotyczy to oczywiście nie tylko Świdnicy, dotyczy to budżetów wszystkich jednostek samorządowych w Polsce, szczególnie miast, które w ostatnim czasie bardzo mocno borykają się ze zmianami w systemie, który został nam narzucony przez bez stosownych rekompensat. Skarbnik przedstawił główne liczby dotyczące przyszłorocznego budżetu, przedstawił planowane dochody, planowane wydatki, a także deficyt, który musimy pokryć, jeśli chcemy, żeby nasze miasto nadal się rozwijało i realizowane były tak bardzo potrzebne miastu inwestycje – mówiła prezydent Świdnicy, Beata Moskal-Słaniewska. – Niestety, na liście inwestycji pozostawiliśmy przede wszystkim te zadania, które są już realizowane, których zakończenia spodziewamy się w roku 2022, i zadania, które otrzymały finansowanie zewnętrzne, którego nie chcemy stracić. Nieliczne są pozostałe zadania, które proponujemy w budżecie. Wynikają one przede wszystkim z pilności i wagi. Oczywiście chcielibyśmy, żeby ta lista była jeszcze dłuższa, ale takich możliwości nie ma – wskazywała.

Za przyjęciem budżetu miasta na 2022 rok opowiedzieli się członkowie klubów: Świdnica Ponad Podziałami, Nowa Lewica, Platforma Obywatelska oraz Koalicja Dla Świdnicy, natomiast przeciw byli radni Wspólnoty Samorządowej oraz Prawa i Sprawiedliwości. Przyszłoroczny budżet poparło 14 radnych (Bokszczanin, Dzięcielski, Fasuga, Gadzińska, Grudziński, Kempa, Kuc, Morańska, Paluszek, Rumiancew-Wróblewska, Wach, Wiercińska, Wołosz, Żurek), 8 było przeciw (Cygan, Jaśkowiak, Lewandowski, Makowski, Nowaczyńska, Ora, Skowrońska-Wiśniewska, Struzik).

17 grudnia przyjęta została także Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2035. Za uchwałą w tej sprawie głosowało 14 radnych (Bokszczanin, Dzięcielski, Fasuga, Gadzińska, Grudziński, Kempa, Kuc, Morańska, Paluszek, Rumiancew-Wróblewska, Wach, Wiercińska, Wołosz, Żurek), a 8 było przeciw (Cygan, Jaśkowiak, Lewandowski, Makowski, Nowaczyńska, Ora, Skowrońska-Wiśniewska, Struzik).

Stanowiska klubów i radnych w sprawie budżetu miasta na 2022 rok

Jan Jaśkowiak w imieniu klubu radnych Wspólnota Samorządowa:

Radni Wspólnoty Samorządowej analizując przygotowany przez prezydent Beatę Moskal-Słaniewską projekt budżetu na 2022 rok mają pełną świadomość, trudności związanej z pandemią, a także to, że musi on uwzględniać skutki związane z inflacją, czy podwyżkami cen w różnych pozycjach budżetowych.

Dochody budżetu, wyniosą kwotę blisko 271,5 miliona zł, a wydatki budżetu, wyniosą blisko 302 miliony złotych. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 30 224 322,00 zł i jest to kwota, która sprawia, że nie możemy poprzeć niniejszego projektu. Uzasadnienie naszego stanowiska zaprezentujemy w dalszej części wystąpienia. Chcielibyśmy wymienić jednak wartościowe inwestycje, które będą realizowane w nadchodzącym roku, i które popieramy. Są to m.in.:

  • przebudowa zielono-niebieskiej infrastruktury w mieście (przebudowa śródmiejskiej przestrzeni wewnątrz kwartałów ul. Grodzka – ul. Kotlarska, ul. Franciszkańska – ul. Marii Konopnickiej,
  • budowa ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Pogodną a Osiedlem Zawiszów,
  • przebudowa ul. Kazimierza Wielkiego w Świdnicy w zakresie budowy ścieżki rowerowej oraz budowa oświetlenia Parku Wrocławskiego),
  • budowa kompleksu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Leśnej,
  • przebudowa budynku Teatru Miejskiego w Świdnicy,
  • przebudowa przejścia w Zaułku Świętokrzyskim,
  • budowa wraz z przebudową parkingów i zatok parkingowych,
  • budowa południowo-zachodniej obwodnicy miasta Świdnicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 – dokumentacja.

Zadacie Państwo pytanie, skoro ponad 55 mln złotych jest przeznaczone na inwestycje, dlatego nie popieramy niniejszego projektu uchwały budżetowej. Powodów jest wiele. Przede wszystkim:

  • kolejne zadłużenie miasta o ponad 30 milionów złotych. To bardzo smutny obraz rzeczywistości, o którym niestety nie mówi się za dużo, a niestety wszyscy jako mieszkańcy będziemy płacić za taką politykę i to niestety wtedy, gdy obecna Prezydent Beata Moskal Słaniewska przestanie pełnić funkcję prezydenta.
  • proszę zwrócić uwagę jak wiele podwyżek opłat zostało przegłosowane w minionym roku. Mieszkańcy nie są w stanie się doliczyć, ile razy w trakcie minionego roku podnoszone były opłaty i podatki. Mówimy stanowcze NIE dalszemu drenowaniu kieszeni mieszkańców Świdnicy. Zadajemy również pytanie Pani Beacie Moskal Słaniewskiej, czy w trakcie realizacji przyszłorocznego budżetu nie będzie wnioskowała o podniesienie podatków, jak to miała dotychczas w zwyczaju?
  • ubolewamy, że nie zrezygnowano lub nie zmodyfikowano pomysłów związanych z budową otwartego basenu w Świdnicy. Ta inwestycja nie jest oparta o żadne wyliczenia. Co chwilę słyszymy o kolejnych konkursach na realizację poszczególnych etapów, które znacząco odbiegają od środków, które zarezerwowano na ten cel, a jest to przypomnę 35 milionów złotych. Warto również ponownie wspomnieć, że jest to inwestycja, która nie jest dotowana ze środków zewnętrznych. zainwestować w nowy basen. W Żarowie basen kryty kosztował 9 milionów z czego 2, 5 zostało pozyskane (dotacja z samorządu województwa dolnośląskiego), w Witoszowie – koszt niecałe 17 milionów złotych (z dotacji pozyskane ponad 6 milionów). To mówi samo za siebie.
  • tych powodów można byłoby jeszcze wiele mnożyć. Nie możemy poprzeć obecnego projektu uchwały budżetowej, jeśli nie otrzymamy deklaracji, że pracownicy administracji publicznej (m.in. ŚOK, OSiR) nie otrzymają podwyżki.
  • jak w obliczu świadomości braku pieniędzy m.in. dla pracowników miejskich instytucji rozpatrywać dalsze funkcjonowanie gazetki miejskiej i portalu internetowego? Pracują nad nim specjalnie zatrudnieni dodatkowi „pracownicy biblioteki miejskiej”. Czy to jest zadanie miejskiej biblioteki? To pierwsza kwestia. Kolejną jest fakt ukazywanych tam informacji. Szanowni Państwo z dostarczanych informacji usłyszycie m.in. o konkursach (czasem płatnych), w których Świdnica startowało, czy o zakończonych inwestycjach. Nie usłyszymy natomiast o tym wszystkim, co sprawia, że nie możemy popierać polityki obecnie rządzących w naszym mieście. Nie usłyszymy o podwyżkach opłat, zwiększonych podatkach czy wszystkich innych trudnych i niewygodnych tematach w mieście. Podsumowując krótko powiem jedno – takie działanie to jest niszczenie demokracji na poziomie samorządu lokalnego. To jest niszczenie samorządności. Nie boję się używać tych słów. To jest próba tworzenia monopolu, gdzie za publiczne pieniądze stworzony został instrument, który ma na celu zapewnić zwycięstwo w kolejnych wyborach. Co więcej próbuje się zwiększyć zasięgi dostarczania gazetki na powiat świdnicki, co w kontekście zbliżających się wyborów również ma znaczenie. Czy to jest demokracja?

Podsumowując będziemy przeciwni projektowi budżetu na przyszły rok. W dalszym ciągu będziemy merytorycznie wskazywać wszelkie błędne decyzje i pomysły.

Wioletta Wiercińska w imieniu klubu radnych Koalicja Dla Świdnicy:

To nie jest budżet naszym marzeń. Budżet tworzony w trakcie trwania sytuacji covidowej, szalejącej inflacji i na etapie wprowadzania tak zwanego Polskie Ładu nie może być budżetem marzeń. To nie może się udać. Może się natomiast udać przygotowanie budżetu rozsądnego, a czy to się udało, podsumujemy pod koniec naszego stanowiska.

Na rok 2022 przewidziano w budżecie sporą sumę na inwestycje, niemniej głównie przewidziano kontynuację wysokokosztowych zadań dotyczących m.in. remontu ulic: Władysława Sikorskiego, Alei Niepodległości, czy też budowę obwodnicy. Ale w budżecie naszych marzeń są też inwestycje w zapomniane od lat uliczki, czy to w okolicy Skłodowskiej, czy Tołstoja. Wymienić można by dużo więcej.

Dobrze, że remontujemy ulicę Polna Droga. Pytamy przy tej okazji, czy nie warto przewidzieć rekreacyjnego i pro – sportowego zagospodarowania terenu przy Zalewie tak, by faktycznie służył mieszkańcom (np. wiata grillowa, szatnia dla biegaczy). Mamy tu też na myśli niemal zapomniany już Bosmanat i okoliczne tereny zielone, trasę biegową. O placu zabaw, mimo, że dokonano kosmetycznego retuszu, nie wspominając. Same ławki wokół Zalewu, to trochę za mało.

Cieszy nas zapewnienie środków na inwestycję związaną z basenem letnim. Marzeniem wielu Świdniczan jest jednak nowoczesny basen kryty, wykorzystywany całorocznie, przyjazny niepełnosprawnym. Dobrze, że inwestujemy w budowę parkingów, jak choćby na ten przy ul. Padarewskiego. Może jednak już dziś, biorąc pod uwagę rozbudowę połączeń kolejowych, powinno się zaplanować wydatki na przygotowanie koncepcji parkingu typu „park and ride”.  Inwestujemy w bezpieczne przejścia dla pieszych. A może, idąc drogą mniejszych gmin, wdrożyć przejścia nowej generacji – trójwymiarowe, dodatkowo doświetlone? Początkowo w sąsiedztwie przychodni zdrowia, przedszkoli i szkół.

Remont Teatru Miejskiego, odbudowa tarasu widokowego wraz z altaną w Parku Młodzieżowym, to inwestycje pożądane przez większość mieszkańców. Dzięki tego typu inwestycjom Świdnica staje się miastem coraz bardziej atrakcyjnym turystycznie. Ubolewać można jedynie nad znacznym wzrostem kosztów inwestycji, co niewątpliwi wiąże się z nierozważnymi rządami Zjednoczonej Prawicy, która przyczynia się do pogłębiania inflacji.

Radni z Koalicji Dla Świdnicy złożyli kilka wniosków do budżetu, jak:
• modernizacja parkingu przy Miejskim Przedszkolu Integracyjnym przy ul. Marcinkowskiego,
• remont ulic i chodników w kwartale: Staszica, Skłodowskiej- Curie, Krzywickiego, Lompy,
• rewitalizacja parku Zawiszowskiego,
• budowa chodnika od strony ogródków działkowych przy ul. Prądzyńskiego.

Kilka innych, ważnych, sygnalizowanych przez mieszkańców Świdnicy, zostało przedstawionych przez nas w różnych innych formach. Ufamy, iż mimo, że nie odnajdujemy ich w przedłożonym budżecie, dostaną „zielone światło”, w miarę wpływu dodatkowych dotacji, środków finansowych ze źródeł zewnętrznych, czy dochodów gminy.

Chcemy tkwić w przekonaniu, że nie jesteśmy wprowadzani w błąd przez rządzących Krajem. Wyrażamy też nadzieję, że Świdnica otrzyma sprawiedliwie dzielone pieniądze z „Polskiego Ładu”. Co jednak budzi nasze uzasadnione obawy. W tym miejscu odwołuję się do Radnych Opozycji, by dla dobra miasta szepnęli swoim wpływowym posłom, by wsparli choć raz Świdnicę i przyjechali z realnymi kwotami, a nie czekiem na pokaz, chcemy liczyć na realny udział w podziale środków z „Polskiego Ładu”, a nie medialne przekazywanie nam środków unijnych.

Gdyby przyjąć za stroną podatki.gov.pl, że zwiększa się wsparcie inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego ze strony Budżetu Państwa i możemy spodziewać się wzrostu dochodów JST o ok. 9,6%, to możemy mieć nadzieję że jeszcze nie jeden raz będziemy mieli okazję ten budżet zmieniać, by zbliżać go w kierunku tego z naszych marzeń.

Wyrażamy zrozumienie dla dość zachowawczego budżetu, bo inflacja galopuje, oprocentowania kredytów nie można przewidzieć, a oczekiwania wykonawców inwestycji są coraz wyższe. Budżet ten nie jest budżetem naszych marzeń. Jest zachowawczy, ale odpowiedzialny, dlatego My, odpowiedzialny koalicjant, popieramy go.

Tomasz Kempa w w imieniu klubu radnych Świdnica Ponad Podziałami:

W naszej ocenie budżet na 2022 rok może być jednym z najtrudniejszych w historii naszego samorządu. Na liście inwestycji zaplanowanych na 2022 r. znalazły się przede wszystkim realizowane już projekty. Największe z nich to „Przebudowa basenu letniego w Świdnicy” oraz „Przebudowa ul. Polna Droga w Świdnicy”, w przyszłym  roku na te cele trafi blisko 21 mln zł. Na liście nowych inwestycji znalazła się m.in. przebudowa zielono-niebieskiej infrastruktury oraz przebudowa strefy wejściowej przy ul. Śląskiej na kwotę prawie 5,7 mln zł. Propozycje ujęte w projekcie budżetu na przyszły rok, w naszej ocenie, stanowią odpowiedź na aktualne możliwości i potrzeby miasta. Gwarantuje on racjonalną i optymalną, uwzględniającą oczekiwania mieszkańców realizację wszystkich zakładanych działań i wpłyną na poprawę funkcjonowania miasta i życia mieszkańców.

Rafał Fasuga w imieniu klubu radnych Nowej Lewicy:

Jest to budżet, który był bardzo trudny do przygotowania pomimo, że cyfry pokazują inaczej. Rekompensata finansowa jaką otrzymało miasto w kwocie prawie 11 mln złotych w tym roku finansowym pokrywa zadłużenie roku przyszłego i w żaden sposób nie równoważy strat poniesionych przez miasto, które wprowadza tak wychwalany przez rząd PIS-u „Polski Ład”. Straty szacunkowe jakie poniesie nasze miasto z tego tytułu a tym samym wszyscy Świdniczanie będą rzędu 14 mln złotych. Na to wszystko nakłada się gigantyczna inflacja, wzrost cen wszystkich produktów i usług, ogromny wzrost cen mediów takich jak prąd, gaz czy węgiel, które będą rujnowały budżety domowe i budżet miasta. Przy tak rosnących cenach wszyscy musimy zdawać sobie sprawę, że bieżące utrzymanie miasta i jednostek podległych będzie ogromnie trudne. W budżecie tym Pani Prezydent nie rezygnuje z inwestycji, ale niestety tylko tych niezbędnych i tych, które musimy kontynuować, zaplanowanych na łączną kwotę 55 mln złotych. Niestety „Polski Ład” bardzo skutecznie ogranicza rozwój naszego miasta w przyszłym roku.

Jan Dzięcielski w imieniu klubu radnych Platformy Obywatelskiej:

Jest to bardzo ambitny budżet jeśli chodzi o zadania inwestycyjne. Z pełną aprobatą przyjmujemy kontynuacje tak potrzebnego programu zapobiegania bezpłodności In vitro z którym boryka się wiele par a nie ma dofinansowania centralnego. Bardzo dobrym i oczekiwanym kierunkiem są gabinety stomatologiczne i program walki z próchnicą.  Rok 2022 to kolejny rok spadków dochodów do budżetu Świdnicy poprzez nieodpowiedzialne działania rządzących. W tzw. „Polskim Ładzie” wg. wyliczeń Związku Miast Polskich Świdnica traci prawie 18 mln zł, co w przeliczeniu na mieszkańca naszego miasta stanowi ubytek ponad 310 zł rocznie. Jak do tego dodamy galopującą inflację i niezrozumiałe działania NBP w tym zakresie to trudno będzie realnie przewidzieć co nasz czeka. Chcielibyśmy tu zaznaczyć, że inflacja być może sprzyja dochodom dla rządu (wyższe ceny powodują większe wpływy z VAT), ale nie wpływa na dochody samorządu. Inflacja zżera nasze dochody jak zżera dochody każdego mieszkańca i każdej rodziny.

Krzysztof Lewandowski w imieniu klubu radnych Prawo i Sprawiedliwość:

W gronie Klubu PiS długo dyskutowaliśmy o planie budżetu miasta Świdnicy na 2022 rok. Trudno nam było wypracować jednoznaczną ocenę projektu budżetu, gdyż są zapisy które akceptujemy. Ale są też propozycje których nie rozumiemy. W pierwszej kolejności omówię jednak sam projekt.

Dochody miasta w 2022 roku mają wynieść 271 mln 406 tys. złotych, to mniej o 37 milionów niż w roku 2021. Ten spadek dochodów to głównie przeniesienie realizacji programu „500+” do ZUS. Co może oznaczać redukcję etatów w U.M. O 29 milionów niższe będą też wydatki, które mimo wszystko wyniosą ponad 301 mln złotych.

To co może niepokoić to deficyt budżetu w wysokości ponad 30 mln 224 tys. złotych i wzrost zadłużenia miasta, które na koniec 2022 roku ma wynieść blisko 131 mln złotych. Kredyt dla ratowania budżetu w wysokości ponad 22 mln złotych plus spłata wcześniejszych to kolejne 9 mln. To już norma ostatnich lat, że wydajemy więcej niż mamy do dyspozycji. I dopisujemy do 118 kolejne 22! Gdzie to nas doprowadzi. Odpowiedzi dziś nie znamy, albo ją wypieramy.

Ta jaśniejsza, akceptowalna strona budżetu to kontynuacja i realizacja nowych inwestycji w 2022 roku, które pochłoną ponad 55 mln złotych, co stanowi 18,4% wydatków ogółem zaplanowanych na przyszły rok.  Dla porównania w budżecie 2021 roku wydatki inwestycyjne ustalono na poziomie 62 mln złotych.

Warte wspomnienia zadania to:

  • budowa nowego basenu letniego, inwestycja ta pochłonie 35 mln zł to dużo i szkoda, że nas nie posłuchano i będzie to tylko basen letni, czyli na 2 ciepłe miesiące lata.
  • przebudowa-remont ulic: Polna Droga, Niepodległości, Sikorskiego, budowa południowej obwodnicy miasta – wszyscy mówimy nareszcie!
  • rewaloryzacja terenów zieleni (3 mln zł), altana w Parku Młodzieżowym – zakładamy, że to już koniec tych zielonych inwestycji, które pochłonęły w ostatnich latach grubo ponad 30 mln zł,
  • remont budynku Teatru Miejskiego (3 mln 750 tys. zł) – po 20 latach wymagany,
  • rewitalizacja podwórek – jesteśmy za i popieramy,
  • budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy Leśnej, na osiedlu młodych po Domosie i ul. Księcia Bolka to kolejne inwestycje Świdnickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. TBS przez 20 lat działalności wybudował blisko 400 mieszkań. To dużo, dużym wysiłkiem finansowym miasta. Pytanie czy ta formuła się nie wyczerpała. Teraz gdy rynek deweloperski buduje rocznie setki mieszkań na sprzedaż i wynajem. Dla klasy średniej, bo aby zamieszkać w zasobach TBS trzeba mieć solidne dochody i znaczną gotówkę. Czy nie przeznaczyć tych środki i siły na rzecz mieszkań socjalnych-komunalnych dla potrzebujących i biedniejszych obywateli? Według danych GUS w Świdnicy są 432 mieszkania na 1000 mieszkańców. To dobry wynik, bo w Polsce jest 385 mieszkań. Czyli można uznać, że rynek jest nasycony.

To była ta jaśniejsza strona budżetu, ta akceptowalna. Brakuje nam zadań, inwestycji o które pytają nas nieustannie mieszkańcy:

  • remont chodników na terenie miasta (tylko 400 tys. zł) – zdecydowanie mało znamy stan chodników w mieście w większości to 40-letnia masa asfaltowa (osiedle Owocowe, Osiedla Słowiańskie, Kolonia, Leśna i poboczne ulice),
  • parkingi w 2022 roku (100 tys. zł) – na 56 tys. mieszkańców zarejestrowanych jest 30 tys. samochodów, a miejsc parkingowych jest może dla połowy. Śródmieście, Osiedle Młodych, Zawiszów, Zarzecze… Miasto jest zakorkowane i strefa płatnego parkowania już tego nie „uleczy”. Trzeba zacząć budować parkingi w każdej dzielnicy: duże, podziemne i darmowe!
  • Jesteśmy świadkami wielkich przemian w naszym kraju. Mimo pandemii wirusa w Polsce mamy nieustanny wzrost gospodarczy.
  • „Polski Ład” jeszcze nie przez wszystkich zrozumiały daje nadzieję na dalszy rozwój. Świdnica niestety nie korzysta z tego projektu tak jak na to zasługuje.
  • 5 mln wsparcia na inwestycje gdy mniejsza Jaworzyna dostaje 18 mln, Marcinowice 13 mln. To zastanawia i niepokoi. Może nie trzeba tak ostentacyjnie angażować się w polityczne rewolty, które nie służą samorządowi a na pewno nie są w naszym interesie.

Mieszkańcy Świdnicy oczekują spokoju, chcą zrównoważonego rozwoju miasta, lepszej przyszłości dla siebie i swoich dzieci. Prezydent Miasta i Rada Miejska ma się na tym skupić, na niczym więcej!  Wierzymy, że przyjdzie taki czas gdy będziemy mogli wspólnie zagłosować na TAK za budżetem. Dziś jeszcze mówimy NIE!

Michał Nadolski
[email protected]

Poprzedni artykułLodowisko i pływalnia w okresie świąteczno-noworocznym [TERMINARZ]
Następny artykułZapisali się w historii. Wystawa prac Krzysztofa Dworenko-Dworkina