Strona główna 0_Slider Miało być hospicjum, będą mieszkania? Nowy pomysł na działkę przy Leśnej

Miało być hospicjum, będą mieszkania? Nowy pomysł na działkę przy Leśnej

0

Świdnicki magistrat prowadzi rozmowy z Towarzystwem Budownictwa Społecznego w sprawie przekazania spółce działki przy ulicy Leśnej, na której znajduje się nieukończona budowa stacjonarnego hospicjum. W miejscu straszącego swoim wyglądem obiektu, który sąsiaduje z Regionalnym Szpitalem Specjalistycznym „Latawiec” w Świdnicy, miałyby zostać zrealizowana inwestycja mieszkaniowa.

Przypomnijmy, w 2014 roku prace przy budowie ośrodka opieki dla osób w ostatniej fazie choroby nowotworowej, które potrzebują stałej pomocy pielęgniarskiej i lekarskiej, rozpoczęło Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum”. Niekorzystny splot wydarzeń zmusił Towarzystwo do odstąpienia od rozpoczętej budowy stacjonarnego hospicjum, której stopień zaawansowania określono na nieco ponad 27%. Na mocy ugody niedokończoną inwestycję przejęło miasto.

Pod koniec kwietnia 2020 roku działka przy ulicy Leśnej, wraz z rozpoczętą budową, została wystawiona na sprzedaż pod zabudowę mieszkaniowo-usługową. Cenę działki o powierzchni 0,3545 ha ustalono na 2 mln 214 tys. złotych brutto. Pierwszy przetarg nie zakończył się sprzedażą. Pomimo obniżenia ceny niepowodzeniem zakończył się również drugi z przetargów, który przeprowadzono w listopadzie ubiegłego roku. W trzecim przetargu cenę wywoławczą działki przy Leśnej ustalono na blisko 2 mln 165 tys. zł brutto, jednak również tym razem nie udało się znaleźć kupca na teren z porzuconą budową hospicjum. Do postępowania nie zgłosił się ani jeden chętny.

Nieodpłatnym przejęciem terenu sąsiadującego z Regionalnym Szpitalem Specjalistycznym „Latawiec” w Świdnicy zainteresowane było świdnickie starostwo powiatowe. Z kolei Towarzystwo im. św. Brata Alberta, które w Świdnicy prowadzi schronisko dla bezdomnych mężczyzn przy ulicy Westerplatte oraz schronisko dla kobiet i osób niepełnosprawnych przy ulicy św. Brata Alberta, zwróciło się z propozycją odkupienia od miasta działki z niedokończoną budową za 1% wartości, planując utworzenie tam Centrum Pomocy Bliźniemu z trzecim schroniskiem dla bezdomnych. W maju 2021 roku do tego wniosku odniosła się prezydent Świdnicy, która stwierdziła, że w przypadku braku chętnych na zakup nieruchomości zostanie podjęta decyzja o dalszym sposobie postępowania z terenem przy ulicy Leśnej.

Jaki więc będzie dalszy los porzuconej budowy? Zapytanie w tej sprawie skierował do władz miasta radny Wiesław Żurek. – Po kolejnej nieudanej próbie sprzedaży działki przy ulicy Leśnej, tej na terenie której już od kilku lat „straszy” świdniczan niedokończony budynek hospicjum, chyba już najwyższy czas, aby ten problem ostatecznie rozwiązać. Skoro nie udało się Towarzystwu Przyjaciół Chorych „Hospicjum” zrealizować tam inwestycji budowy stacjonarnego hospicjum, skoro z kolei Gminie Miasto Świdnica nie udało się tej nieruchomości w stanie takim jakim jest sprzedać na wolnym rynku, to chyba najbardziej racjonalnym rozwiązaniem będzie przekazanie tego mienia świdnickiemu TBS-owi. Jest to chyba jedyna możliwość według mojej oceny, być może subiektywnej, aby problem rozwiązać. Jestem przekonany o tym, że świdnicki TBS jest w stanie zrealizować tam inwestycje na miarę potrzeb i oczekiwań mieszkańców naszego miasta – wskazał radny w złożonej interpelacji, sugerując podjęcie takich działań, dzięki którym „«pomnik» symbolizujący złe decyzje podjęte lata temu” zniknie z oczu świdniczan.

Do wniosku radnego odniosła się prezydent Świdnicy. – Gmina Miasto Świdnica już od dłuższego czasu prowadzi rozmowy ze Świdnickim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o. o w sprawie przekazania aportem przedmiotowego terenu spółce. Działka nr 2685/9 była wielokrotnie przedmiotem sprzedaży w drodze przetargów ustnych nieograniczonych, jednak w związku z brakiem zainteresowania wykupem ww. działki zasadnym będzie przekazanie aportem przedmiotowego terenu spółce, co pozwoli na realizację kolejnej inwestycji w ramach działalności statutowej Towarzystwa, czyli zaspokajania potrzeb mieszkaniowych na zasadach najmu – tłumaczy Beata Moskal-Słaniewska.

W związku z powyższym stanowisko w ww. temacie przedłożono do akceptacji przez Komisję Budżetu i Finansów i Komisję Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury Rady Miejskiej w Świdnicy, co będzie podstawą do podjęcia dalszych działań w sprawie – dodała.

Michał Nadolski
[email protected]

Poprzedni artykułSkazane za wierność. Poruszająca wystawa na Rynku w Świdnicy
Następny artykułJak rozweselić nasze mieszkanie?