Strona główna Polityka Jaki będzie budżet Świdnicy na 2022 rok? Głosowanie już w piątek

Jaki będzie budżet Świdnicy na 2022 rok? Głosowanie już w piątek

0

17 grudnia Rada Miejska w Świdnicy podejmie decyzję w sprawie przyjęcia budżetu na przyszły rok. Podczas piątkowej sesji radni zajmować się będą także kwestią likwidacji Filii nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Kamila Norwida w Świdnicy, jak również uchwałą upamiętniającą ofiary i pokrzywdzonych w trakcie stanu wojennego. Posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym.

Zgodnie z przedstawionym projektem budżetu na 2022 rok, dochody miasta mają wynieść blisko 271 mln 406 tys. złotych, czyli przeszło 37 milionów mniej niż w tegorocznym budżecie (według stanu na 30 czerwca 2021 roku). Jak tłumaczą świdniccy urzędnicy, niższe dochody to efekt m.in. mniejszych wpływów z podatku PIT, a także przekazania realizacji programu „500+” do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. O niemal 29 milionów niższe będą też wydatki, które mają pochłonąć ponad 301 mln 630 tys. złotych.

Projekt budżetu zakłada deficyt w wysokości ponad 30 mln 224 tys. złotych i wzrost zadłużenia miasta, które na koniec 2022 roku ma wynieść blisko 131 mln 289 tys. złotych. W celu pokrycia przyszłorocznego deficytu, a także spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań, na 2022 rok planowane jest zaciągnięcie kredytu w wysokości ponad 22 mln 188 tys. złotych. W sumie w ramach przyszłorocznego budżetu przewidziano spłatę zaciąganych kredytów, pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w wysokości niemal 9 mln 112 tys. złotych.

Na podstawie projektu wiadomo też, ile pieniędzy trafi na kontynuację i realizację nowych inwestycji. W 2022 roku wydatki majątkowe mają pochłonąć ponad 55 mln 560 tys. złotych, co stanowi 18,4% wydatków ogółem zaplanowanych na przyszły rok.  Dla porównania, w tegorocznym budżecie (po zmianach w trakcie roku, według stanu na 30 czerwca 2021 roku) wydatki inwestycyjne ustalono na poziomie blisko 62 mln 141 tys. złotych.

Z projektem budżetu Świdnicy na 2022 rok można się zapoznać na stronie Rady Miejskiej w Świdnicy.

Sesja budżetowa zwołana została na 17 grudnia 2021 roku, rozpocznie się o godz. 9.00 i będzie prowadzona w trybie zdalnym. Oprócz budżetu, radni zajmą się również 14 innymi projektami uchwał. Internetową relację z posiedzenia rady będzie można śledzić na stronie Urzędu Miejskiego.

Porządek obrad XXXV sesji Rady Miejskiej w Świdnicy:

 1. Otwarcie XXXV sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad XXXV sesji Rady Miejskiej.
 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Miejskiej.
 5. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Świdnicy na lata 2022-2035.
 6. Uchwalenie budżetu Gminy Miasta Świdnicy na 2022 rok:
  a)
  odczytanie projektu uchwały budżetowej
  b) odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały  budżetowej
  c) odczytanie opinii Komisji Budżetu przez jej przewodniczącą
  d) odczytanie stanowiska Prezydenta Miasta do opinii i wniosków Komisji Budżetu
  e) odczytanie oświadczeń Klubów Radnych dotyczących projektu budżetu
  f) podjęcie uchwały budżetowe.
 7. Przedstawienie projektów uchwał i ich podjęcie.
 8. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności po 26.11.2021 r.
 9. Interpelacje, zapytania oraz wnioski radnych i komisji.
 10. Oświadczenia i sprawy organizacyjne.
 11. Zakończenie XXXV sesji Rady Miejskiej w Świdnicy.

Wykaz projektów uchwał rozpatrywanych na XXXV sesji Rady Miejskiej:

XXXV/1. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego, mieszczącego się przy ul. Przechodniej 2A w Świdnicy,

XXXV/2. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego o pow. 274,33 m2, mieszczącego się przy ul. Dworcowej 2-4-6-8 (Centrum Przesiadkowe) w Świdnicy,

XXXV/3. w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Świdnica do Klastra Świdnicka Energia Odnawialna oraz do przystąpienia do prac nad Strategią jego rozwoju na lata 2022-2030,

XXXV/4. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

XXXV/5. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z dworca autobusowego, którego właścicielem jest Gmina Miasto Świdnica,

XXXV/6. w sprawie przyjęcia „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Miasto Świdnica na 2022 r.”,

XXXV/7. w sprawie ogłoszenia zamiaru likwidacji Filii nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Kamila Norwida w Świdnicy oraz zmian w statucie, w związku z likwidacją Filii,

XXXV/8. w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Cypriana Kamila Norwida w Świdnicy,

XXXV/9. w spr. określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu GM Świdnica na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska ograniczeniem źródeł niskiej emisji pozyskanych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,

XXXV/10. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu,

XXXV/11. w sprawie upamiętnienia ofiar i pokrzywdzonych w trakcie stanu wojennego w Świdnicy,

XXXV/12. w sprawie zmiany budżetu,

XXXV/13. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Świdnicy,

XXXV/14. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.

Z projektami uchwał można się zapoznać na stronie Rady Miejskiej.

/mn/

Poprzedni artykułŚwidnicka Szopka Bożonarodzeniowa. Wernisaż i wystawa
Następny artykułProponują wyższe opłaty dla przewoźników korzystających z dworca autobusowego. Skończy się podwyżką cen biletów?