Strona główna Artykuł sponsorowany Jak podnieść wysokość alimentów gdy partner zaniża dochody?

Jak podnieść wysokość alimentów gdy partner zaniża dochody?

0

Bardzo często podczas spraw rozwodowych wiele wątpliwości, a także emocji budzi kwestia alimentów na dzieci, a czasem i na byłego małżonka. Niekiedy przez alimenty sprawy ciągną się miesiącami. Kiedy wreszcie sąd orzeknie wysokość alimentów, nagle okazuje się, że zobowiązany do ich płacenia rodzic osiąga dochody znacznie wyższe od deklarowanych, ale ukrywa je w obawie wystąpienia drugiego rodzica o ich podwyższenie. Jak mimo to uzyskać wyższe alimenty?

Ochrona osób uprawnionych do otrzymywania alimentów
Zgodnie z art. 136 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego:

Jeżeli w ciągu ostatnich trzech lat przed sądowym dochodzeniem świadczeń alimentacyjnych osoba, która była już do tych świadczeń zobowiązana, bez ważnego powodu zrzekła się prawa majątkowego lub w inny sposób dopuściła do jego utraty albo jeżeli zrzekła się zatrudnienia lub zmieniła je na mniej zyskowne, nie uwzględnia się wynikłej stąd zmiany przy ustalaniu zakresu świadczeń alimentacyjnych.

Należy dodać, że podany przepis uwzględnia nie tylko rozwiązanie umowy o pracę przez zobowiązanego do płacenia alimentów, ale także jej rozwiązanie przez zakład pracy z winy zobowiązanego, np. na podstawie art. 52 Kodeksu pracy (tzw. zwolnienie dyscyplinarne). Termin trzech lat jest liczony od daty złożenia pozwu o rozwód, separację, alimenty bądź wszczęcia dowolnego postępowania w kierunku zaspokojenia potrzeb osoby (osób) uprawnionej do otrzymywania alimentów.

Artykuł 136 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w stosunku do osoby skazanej i odbywającej karę pozbawienia wolności nie ma zastosowania, jeżeli zobowiązany został skazany za przestępstwo nieumyślne. W innych przypadkach skazania sąd bierze pod uwagę konkretny stan faktyczny i orzeka na jego podstawie.

Oprócz wymienionego przepisu istnieje jeszcze artykuł 59 Kodeksu cywilnego:

W razie zawarcia umowy, której wykonanie czyni całkowicie lub częściowo niemożliwym zadośćuczynienie roszczeniu osoby trzeciej, osoba ta może żądać uznania umowy za bezskuteczną w stosunku do niej, jeżeli strony o jej roszczeniu wiedziały albo jeżeli umowa była nieodpłatna. Uznania umowy za bezskuteczną nie można żądać po upływie roku od jej zawarcia.

Oznacza to, że jeżeli osoba zobowiązana np. przepisała notarialnie swój majątek na nowego partnera lub kogoś z rodziny, przez co nie wywiązuje się z obowiązku alimentacyjnego, wówczas osoba uprawniona do alimentów może żądać uznania aktu notarialnego za nieważny. Ma na to rok od daty widniejącej na tym akcie.

Jak wyegzekwować alimenty?
Jeżeli zachodzi podejrzenie, że osoba zobowiązana do płacenia alimentów nie dopełnia nałożonego obowiązku, ponieważ ukrywa swoje prawdziwe dochody, w pierwszej kolejności należy złożyć wniosek o ujawnienie majątku. Również komornik może zwrócić się z wnioskiem do policji, aby ta przeprowadziła dochodzenie w tej sprawie, może też wnieść do Krajowego Rejestru Sądowego o wciągnięcie zobowiązanego do rejestru dłużników niewypłacalnych.

Jeżeli zobowiązany ukrywa swój majątek na tyle skutecznie, że wyegzekwowanie alimentów nastręcza trudne do pokonania przeszkody przez trzy kolejne miesiące, wówczas można złożyć zawiadomienie we właściwej miejscowo prokuraturze o popełnieniu przestępstwa. Może to zrobić komornik, osoba uprawniona do otrzymywania alimentów bądź organ pomocy społecznej na jej wniosek.

Niestety, często w praktyce nie jest to proste i nawet postępowanie sądowe, połączone z ukaraniem dłużnika alimentacyjnego, nie przynosi rezultatu w postaci zapłaty alimentów w należnej wysokości. Działanie organów administracji państwowej ograniczają przepisy. W tej sytuacji najlepiej zlecić poszukiwanie majątku dłużnika agencji detektywistycznej. Jedną z nich jest Detektyw Sektor z Poznania.

Agencja lub biuro detektywistyczne mają możliwość skutecznie uzyskać informacje na temat źródeł dochodu i rzeczywistego majątku dłużnika (oszczędności, ruchomości i nieruchomości, kosztowności, itp.). Zależnie od umowy, detektyw po dokonaniu ustaleń sporządza raport, który dostarcza następnie osobie uprawnionej do alimentów lub komornikowi.

Detektyw w poszukiwaniu majątku dłużnika alimentacyjnego może korzystać ze źródeł otwartych, jak rejestry sądowe lub bazy dłużników, a także źródeł niedostępnych publicznie oraz źródeł osobowych. Biura detektywistyczne działają znacznie szybciej niż podmioty państwowe. Współpracują także z policją i prawnikami oraz udzielają pomocy w załatwianiu różnych formalności, dotyczących danej sprawy. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie detektywspark.pl.

/Artykuł sponsorowany/

Poprzedni artykułJak będzie wyglądać kolęda w diecezji świdnickiej? Biskup wydał zalecenia
Następny artykułKwatera żołnierzy z I wojny światowej po pierwszych pracach