Strona główna Wydarzenia Marcinowice Gmina Marcinowice z budżetem na 2022 rok

Gmina Marcinowice z budżetem na 2022 rok

0

28 grudnia Rada Gminy Marcinowice jednomyślnie przyjęła budżet na 2022 rok. Wśród planowanych inwestycji znalazły się zadania związane m.in. z infrastrukturą drogową, oświatową oraz kulturalną, a także budową kanalizacji sanitarnej.

Zgodnie z przyjętą uchwałą budżetową oraz wniesioną przez wójta gminy Marcinowice autopoprawką, w 2022 roku przewidziano dochody w wysokości ponad 28 mln 722 tys. zł, natomiast planowane wydatki sięgną poziomu blisko 33 mln 847 tys. zł. Oznacza to deficyt wynoszący przeszło 5 mln 124 tys. złotych.

W roku 2022 zaplanowano realizację szeregu zadań inwestycyjnych przy wsparciu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej:

 • Budowa chodników wraz z przebudową drogi w Chwałkowie – 547 000 zł
 • Modernizacja systemu oświetlenia na terenie Gminy Marcinowice – 1 178 000 zł
 • Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z chodnikiem w Szczepanowie – 192 000 zł
 • Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z chodnikiem w obrębie skrzyżowania ulic Gajcego i Asnyka w Marcinowicach – 240 000 zł
 • Budowa przejścia dla pieszych wraz z chodnikiem w Wirkach – 200 000 zł
 • Budowa chodników na terenie Gminy Marcinowice w miejscowościach: Biała, Chwałków, Kątki, Sady, Strzelce, Wirki, Wiry, Zebrzydów – 1 935 058 zł
 • Rozbudowa świetlicy w Kątkach – 550 000 zł
 • Budowa kanalizacji i stacji uzdatniania wody – 4 200 000 zł
 • Budowa kanalizacji na terenie Gminy Marcinowice – 1 360 000 zł
 • Przebudowa drogi gminnej w Wirkach – 155 557,89 zł
 • Remont drogi gminnej w Tąpadłach – 196 947,46 zł
 • Rozbudowa Publicznego Przedszkola w Marcinowicach – 1 035 655,86 zł.

Ze szczegółami uchwały budżetowej można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Marcinowice.

/UG Marcinowice, opr. mn/

Poprzedni artykułSztanga pójdzie w górę
Następny artykuł„Solidarność z 2021 to nie jest nasza Solidarność”. Echa wszczęcia procedury wykluczenia polskiego związku z Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych