Strona główna 0_Slider Wiceprezydent „od kultury” z wysoką podwyżką. Pracownicy miejskich jednostek nadal czekają na...

Wiceprezydent „od kultury” z wysoką podwyżką. Pracownicy miejskich jednostek nadal czekają na wzrost płac

0

Od 1 października 2021 roku zastępca prezydent Świdnicy Szymon Chojnowski zarabia o 625,25 zł więcej niż dotychczas. Decyzję o zwiększeniu dodatku specjalnego podjęła prezydent Beata Moskal-Słaniewska w zarządzeniu, a zmiana motywowana jest dodatkowymi obowiązkami. Jakimi, magistrat nie podaje. Wiceprezydent dostaje podwyżkę w czasie, gdy pracownicy miejskich jednostek proszą o podniesienie pensji, zamrożonych od 2 lat.

Screen nagrania Szymona Chojnowskiego

Na początku września pracownicy czterech miejskich jednostek wystosowali do prezydent miasta Beaty Moskal-Słaniewskiej oraz do radnych wnioski o podwyżki. MOPS, OSiR, Miejska Biblioteka Publiczna i Świdnicki Ośrodek Kultury od dwóch lat mają zamrożone płace. W zależności od jednostki pracownicy oczekują albo 1000 złotych do pensji zasadniczej, albo wzrostu o 30%. W rozmowach ze Swidnica24.pl wskazali, że część osób wieloletnim zarabia na poziomie najniższej krajowej.

– Jesteśmy przed konstrukcją budżetu na przyszły rok. Czekamy na wytyczne Ministerstwa Finansów dot. dochodów samorządów. Bez tych danych nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na pytania. Żadna z jednostek miejskich, ani urząd miejski od dwóch lat nie były objęte podwyżkami płac z powodu braku środków na wydatki bieżące – stwierdziła we wrześniu Magdalena Dzwonkowska. Podczas gali z okazji inauguracji sezonu kulturalnego, 16 września 2021 roku prezydent Beata Moskal-Słaniewska sporą  cześć swojego przemówienia poświęciła problemom płacowym w jednostkach kultury. Podzieliła się zmartwieniem, że problemem może być nie tyle kwestia podniesienia płac, co środków na utrzymanie zatrudnienia.

W połowie października pracownicy miejskich jednostek otrzymali pisemną odpowiedź od prezydent Beaty Moskal-Słaniewskiej na wnioski o podwyżki płac. „Wynika z niej, że Pani Prezydent „nie może ustosunkować się w sposób wiążący” do przedłożonych postulatów, z uwagi na trwające analizy rachunkowe do projektu uchwały budżetowej na rok 2022. Pracownicy z nadzieją i uwagą czekają na rezultaty tych analiz, licząc jednocześnie na zainteresowanie się ich sytuacją radnych miejskich, uchwalających budżet i decydujących o ostatecznym podziale i wysokości środków jakimi będą dysponować dyrektorzy miejskich instytucji.

Sytuacja płacowa w jednostkach samorządowych jest najgorsza w całym sektorze publicznym, pomimo, że to one właśnie zajmują się kluczowymi usługami, z których na co dzień korzystają mieszkańcy.” – napisali pracownicy trzech miejskich jednostek w oświadczeniu, przesłanym do redakcji Swidnica24.pl 19 października.

@szymon_chojnowskiMiłego dnia! Humorki ok? ##goodmorning ##milegodnia

♬ Let’s Groove – absolutesnacc

1 października prezydent Beata Moskal-Słaniewska wydała zarządzenie w sprawie zmiany wysokości dodatku specjalnego i funkcyjnego z 50 na 65%, który otrzymuje jej zastępca Szymon Chojnowski. Zarządzenie nie zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej.

Chojnowski jest odpowiedzialny za sferę kultury, promocji, polityki społecznej i fundusze zewnętrzne.

Źródło BIP Urzędu Miejskiego w Świdnicy

Według informacji przekazanej przez rzeczniczkę Urzędu Miejskiego w Świdnicy Magdalenę Dzwonkowską przed podwyżką zastępca prezydenta zarabiał 11.460,00 zł brutto, co wg odpowiedzi rzeczniczki daje 6.680,84 zł netto. Od 1 października 2021 jego pensja wynosi 12.547,50 zł brutto, a netto 7.306,79 zł netto. Zgodnie z takimi wyliczeniami podanymi przez rzeczniczkę, Szymon Chojnowski na rękę od 1 października 2021 dostaje o 625,95 złotych więcej.

Na drodze do podwyżki nie stanęła trudna sytuacja budżetowa miasta, o której prezydent Moskal-Słaniewska mówiła m.in. podczas wspomnianej gali z okazji inauguracji sezonu kulturalnego. – Powodem zwiększenia dodatku specjalnego Zastępcy Prezydenta Pana Szymona Chojnowskiego jest wzrost liczby dodatkowych zadań o wysokim stopniu złożoności i odpowiedzialności, wymagających szczególnego zaangażowania oraz ciągłego doskonalenia wiedzy. Ponadto w skład wynagrodzenia pracowników samorządowych na mocy art. 38 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008r. (Dz.U. z 2019r. poz. 1282 z późn.zm.) wchodzi dodatek za wieloletnią pracę, który przysługuje po 5 latach pracy w wysokości wynoszącej 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek ten wzrasta o 1% za każdy dalszy rok pracy, aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. W przypadku Zastępcy Prezydenta Miasta, Szymona Chojnowskiego dodatek za wieloletnią pracę nie osiągnął jeszcze poziomu 20% i w związku z powyższym każdego roku następuje jego wzrost – odpowiada na pytanie Swidnica24.pl rzeczniczka magistratu Magdalena Dzwonkowska. Jakie dodatkowe zadania otrzymał Chojnowski i na czym polega ich „wysoki stopień złożoności” rzeczniczka nie informuje.

Postanowiliśmy sprawdzić, jak płaca zastępcy prezydenta wygląda na tle pozostałych uposażeń urzędników w Urzędzie Miejskim, zwracając się z wnioskiem do rzeczniczki urzędu o podstawowe informacje:

1. Proszę o podanie kwoty brutto i netto wynagrodzenia prezydenta miasta p. Beaty Moskal-Słaniewskiej.

2. Proszę o podanie kwoty brutto i netto wynagrodzenia zastępcy prezydenta miasta p. Jerzego Żądło.

3. Proszę o udzielenie informacji, czy od 2018 roku były podnoszone płace urzędników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Świdnicy, jeśli tak, proszę o podanie wysokości podwyżek lub innych zmian w uposażeniach.

4. Proszę o udzielenie informacji, czy od 2018 roku zwiększane były płace zastępcy prezydenta Jerzego Żądły oraz dyrektorów wydziałów Urzędu Miejskiego? Jeśli tak, proszę podać kwoty.

Dzisiaj Magdalena Dzwonkowska odpowiedziała: „W związku z dużą ilością wysłanych przez Panią zapytań, które wymagają przeanalizowania ogromnej ilości dokumentacji, zaangażowania wielu urzędników, a także w związku z absencją pracowniczą, zgodnie z art. 13 pkt. 2 Ustawy o dostępie do informacji publicznej, termin udzielenia odpowiedzi musi zostać wydłużony maksymalnie do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.”

Agnieszka Szymkiewicz
[email protected]

Poprzedni artykułAnatomiczna Wystawa BODY WORLDS – VITAL zachwyca widzów we Wrocławiu!
Następny artykułKtoś ją potraktował jak zabawkę. Czy znajdzie dobry dom?