Strona główna 0_Slider Świdniczan czekają kolejne podwyżki? W górę mają pójść abonamenty parkingowe oraz podatek od...

Świdniczan czekają kolejne podwyżki? W górę mają pójść abonamenty parkingowe oraz podatek od nieruchomości

0

Władze Świdnicy chcą podnieść stawki podatku od nieruchomości do maksymalnego poziomu określonego przez ministra finansów, a także wprowadzić zmiany w wysokości opłat za parkowanie pojazdów na obszarze Strefy Płatnego Parkowania. W górę mają pójść ceny abonentów ogólnodostępnych okresowych oraz abonamentu mieszkańca SPP na trzecie i każde następne auto w gospodarstwie domowym.

Do Rady Miejskiej w Świdnicy skierowany został projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Strefie Płatnego Parkowania. – Proponuje się podniesienie cen abonentów ogólnodostępnych okresowych, jak również ceny abonamentu rocznego mieszkańca na trzecie i każde następne auto w gospodarstwie domowym. Wysokość opłaty za abonament roczny mieszkańca na pierwsze i drugie auto w gospodarstwie domowym pozostają na dotychczasowym poziomie – wyjaśnia w uzasadnieniu do projektu uchwały Maciej Gleba, dyrektor wydziału dróg i infrastruktury miejskiej świdnickiego magistratu.

Złożony projekt zakłada, że opłata za abonament okresowy tygodniowy na numer rejestracyjny miałaby wzrosnąć z 50 do 80 zł (z 70 na 100 zł na okaziciela), za abonament miesięczny – ze 120 do 240 zł (z 200 na 300 zł na okaziciela), za abonament kwartalny – z 300 do 700 złotych (z 500 na 900 zł na okaziciela), a opłata za abonament roczny wzrosłaby z 700 do 2000 zł (z 1200 do 3000 zł na okaziciela), natomiast w przypadku abonamentu rocznego na II podstrefę planowana jest podwyżka z 400 do 1200 zł (z 600 do 2000 zł na okaziciela).

Bez zmian mają pozostać stawki rocznego abonamentu mieszkańca za pierwsze oraz drugie auto w danym gospodarstwie domowym (odpowiednio 50 i 70 złotych rocznie). W górę poszłaby jedynie roczna opłata za trzecie i kolejne auto w gospodarstwie – zamiast obecnych 150 zł trzeba będzie zapłacić 700 zł. Planowana jest też podwyżka abonamentu rocznego dla osób zamieszkujących ulice w bezpośrednim sąsiedztwie Strefy Płatnego Parkowania – z 80 do 100 zł.

Projekt zakłada nie tylko zmiany w cenniku, ale również ograniczenie ilości ulic, na których posiadający abonament mieszkaniec uprawniony byłby do parkowania pojazdu, do trzech. Obecnie przy składaniu wniosku o abonament mieszkańcy mogą wskazywać do pięciu ulic w sąsiedztwie swojego miejsca zamieszkania. Kolejną z planowanych zmian dotyczy umożliwienia mieszkańcom Alei Niepodległości ubieganie się o abonament mieszkańca Strefy Płatnego Parkowania. Zmianami w przepisach o SPP świdniccy radni będą zajmować się podczas najbliższego posiedzenia Rady Miejskiej, które odbędzie się 26 listopada.

Podczas przyszłotygodniowej sesji dyskutowany będzie również projekt dotyczący podniesienia stawek podatku od nieruchomości. – Górne granice stawek kwotowych obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wskaźnik ten ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Na 2022 rok górne granice stawek zostały określone w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 9 sierpnia 2021 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2022 r. i wzrosły o 3,6%. W niniejszej uchwale proponuje się, że stawki podatku od nieruchomości na 2022 r. wzrosną do poziomu stawek określonych ww. obwieszczeniem Ministra Finansów – tłumaczy wiceprezydent Jerzy Żądło w uzasadnieniu do projektu.

Z proponowanymi zmianami można się zapoznać pobierając projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Michał Nadolski
[email protected]

Poprzedni artykułAnna i Tomasz Wojasowie znów wytańczyli sukces
Następny artykułZmarło ponad 400 chorych na Covid-19. Raport dobowy resortu zdrowia