Strona główna 0_Slider Podatek od nieruchomości w górę. Radni przyjęli nowe stawki

Podatek od nieruchomości w górę. Radni przyjęli nowe stawki

0

Rada Miejska w Świdnicy podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia nowych stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok, które zostaną podwyższone do maksymalnego poziomu określonego przez ministra finansów.

Górne granice stawek kwotowych obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wskaźnik ten ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Na 2022 rok górne granice stawek zostały określone w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 9 sierpnia 2021 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2022 r. i wzrosły o 3,6%. W niniejszej uchwale proponuje się, że stawki podatku od nieruchomości na 2022 r. wzrosną do poziomu stawek określonych ww. obwieszczeniem Ministra Finansów – tłumaczył wiceprezydent Jerzy Żądło w uzasadnieniu do projektu uchwały w sprawie zmiany stawek.

Projektem tym świdniccy radni zajęli się podczas sesji Rady Miejskiej w Świdnicy, która odbyła się 26 listopada. – Podnosimy o wskaźnik wzrostu inflacji za pierwsze półrocze, czyli o 3,6%. To jest wskaźnik maksymalny, o jaki możemy podnieść te stawki – wyjaśniał podczas posiedzenia Kacper Siwek, skarbnik miasta. – Wpływy do budżetu miasta z tytułu podatków od nieruchomości mogą wynieść w 2022 roku – 40 mln 500 tys. zł, plan na rok 2021 to 36 mln 800 tys. tys. zł. Wzrost szacowany jest więc na poziomie 3 mln 700 tys. zł. Wynika to nie tylko z podwyżki stawek podatków, ale także z uszczelnienia systemu płatności podatku od nieruchomości – wskazuje Magdalena Dzwonkowska, rzecznik świdnickiego magistratu.

Oczywiście skutki wzrostu stawek podatkowych będą różne dla poszczególnych grup podatników, w zależności od tego, jakimi nieruchomościami podatnik dysponuje. W przypadku typowego mieszkania własnościowego w bloku osiedlowym – łączny podatek wzrośnie o 4,23 zł rocznie, co miesięcznie daje 35 groszy więcej podatku niż do tej pory. Typowy dom mieszkalny o powierzchni 110 m² z gruntami o powierzchni 331 m² i pozostałymi budynkami o powierzchni około 12m² – przyrost podatku będzie o 14,74 zł, czyli 1,23 miesięcznie. Przedsiębiorca, który dysponuje budowlami o wartości 25 tys. złotych, budynkami o powierzchni 760 m² i gruntami związanymi z prowadzoną działalnością gospodarczą około 2,5 tys. m², zapłaci podatek wyższy o roku następnym o 847 zł, czyli miesięcznie o 70,59 zł. Sklep osiedlowy, czyli niewielka nieruchomość z budynkami o powierzchni około 90 m² oraz gruntami pod tymi budynkami o powierzchni około 250 m² – przyrost podatku dla takiego przedsiębiorcy wyniesie około 92 zł, czyli 7,73 zł więcej miesięcznie. Dla sklepu wielkopowierzchniowego z budowlami o wartości np. 4,5 mln zł, budynkami przekraczającymi 10 tys. m² wraz z gruntami, podatek będzie wyższy o 10 595 zł, czyli około 882 zł miesięcznie – wyliczał Siwek.

Za przyjęciem nowych stawek podatku od nieruchomości głosowało 14 radnych (Bokszczanin, Dzięcielski, Fasuga, Gadzińska, Grudziński, Kempa, Kuc, Makowski, Morańska, Rumiancew-Wróblewska, Wach, Wiercińska, Wołosz, Żurek), 6 było przeciw (Cygan, Jaśkowiak, Lewandowski, Ora, Skowrońska-Wiśniewska, Struzik), a 1 radny wstrzymał się od głosu (Paluszek).

Z nowymi stawkami, które będą obowiązywać od 1 stycznia 2022 roku można się zapoznać pobierając projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Michał Nadolski
[email protected]

Poprzedni artykułOchronili kolejne drzewa wpisem na listę pomników przyrody
Następny artykułKolejny kierowca stracił prawo jazdy