Strona główna 0_Slider Pływanie, jazda na rowerze i bieganie… W sobotę zaległa edycja zawodów!

Pływanie, jazda na rowerze i bieganie… W sobotę zaległa edycja zawodów!

0

Niezwykle interesująco zapowiada się trzecia edycja Marconi Indoor Triathlonu Świdnica, która odbędzie się już w najbliższą sobotę, 27 listopada. Areną zmagań będzie pływalnia przy ulicy Równej, a na uczestników czekać będą trzy konkurencje: pływanie, jazda na rowerze stacjonarnym i bieg na bieżni elektrycznej. Impreza odbędzie się ponad 1,5 roku później niż planowano, a wpływ na to miała oczywiście pandemia koronawirusa. 

W sobotę, 27 listopada pływalnia przy ulicy Równej będzie gościła uczestników Marconi Indoor Triathlon Świdnica. W tym dniu obiekt będzie nieczynny. Marconi Indoor Triathlon to wydarzenie organizowane przez klub Żelazna Świdnica, przy współpracy ze Świdnickim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji i Urzędem Miasta w Świdnicy. Indoor triathlon to przeniesienie dyscyplin triathlonowych pod dach. Na uczestników czeka pływanie na basenie 25-metrowym (10 minut), jazda na rowerze stacjonarnym (20 minut) i bieg na bieżni elektrycznej (15 minut). Suma dystansów z trzech dyscyplin liczona będzie w kilometrach i metrach. W etapie pływania dystans będzie mnożony razy 4, a w etapie biegu razy 2. Zawodnicy będą startować w falach po 5 osób. Pierwsze starty o godzinie 8.00 – czytamy w komunikacie Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

REGULAMIN (pływanie 10 min, jazda na rowerze 20 min, bieg 15 min)

I.ORGANIZATORZY, WSPÓŁORGANIZATORZY, SPONSOR TYTULARNY:
Organizator: Klub Sportowy Żelazna Świdnica
Współorganizatorzy: Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji, Fitness World Świdnica, Urząd Miejski w Świdnicy, Starostwo Powiatowe, Świdnicka Grupa Biegowa, JAKO Świdnica, Bike Center Atak Sport Świdnica
Sponsor tytularny: GRUPA MARCONI ŚWIDNICA

II.TERMIN I MIEJSCE:
MARCONI INDOOR TRIATHLON ŚWIDNICA odbędzie się 27 listopada 2021 r., – sobota (pierwotnie 4 kwietnia 2020 r.) na basenie krytym Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, przy ul. Równej 9 w Świdnicy

III. CEL:
1. Propagowanie aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia na terenie miasta Świdnicy
2. Upowszechnianie triathlonu jako wszechstronnej formy ruchu.
3. Promocja miasta Świdnicy

IV. PROGRAM IMPREZY:
07.00 – 12.30 – wydawanie pakietów startowych (biuro zawodów)
8.00 – start 1 grupy
8.23 – start 2 grupy
8.46 – start 3 grupy
9.09 – start 4 grupy
9.32 – start 5 grupy
9.55 – start 6 grupy
10.18 – start 7 grupy
10.41 – start 8 grupy
11.04 – start 9 grupy
11.27 – start 10 grupy
11.50 – start 11 grupy
12.13 – start 12 grupy
12.36 – start 13 grupy
12.59 – start 14 grupy
13.22 – start 15 grupy
14.30 – ceremonia wręczania nagród

V. DYSTANS I TRASA NA CZAS:
MARCONI INNDOOR TRIATHLON ŚWIDNICA rozgrywany będzie na czas. Trzy dyscypliny sportowe należy pokonać w czasie:
pływanie – 10 min
strefa zmian (przerwa techniczna) – 2 min
rower – 20 min
strefa zmian (przerwa techniczna) – 2 min
bieg – 15 min

1. Pływanie odbywać się będzie w basenie 25 metrowym. W jednej serii startuje 5 zawodników, sędzia mierzy czas jednego zawodnika od początku, aż do końca wyznaczonego czasu, ma do dyspozycji wsparcie i nadzór wolontariuszy. Start
z brzegu basenu, bez skoku do wody, pływanie bez pianek. Liczone jest pokonane 5 m z 25 m basenu. Uczestnik zobowiązany jest do wyjścia z basenu po wyznaczonej stronie.
2. Przerwy techniczne (strefa zmiany) trwają 2 minuty. Pierwsza liczona jest zaraz po wykorzystaniu 10 minut na pływaniu. W pierwszej przerwie technicznej zawodnik ma czas na przygotowanie się do jazdy na rowerze (ustawianie roweru). Zawodnik, który nie wykorzysta całości czasu z pierwsze przerwy technicznej czeka do końcowego upłynięcia czasu. Po upłynięciu 2 minut zawodnik wsiada na rower i jedzie na nim 20 minut. (Jeśli zawodnik nie zmieścił się w 2 minutowej przerwie technicznej, ma automatycznie mniej czasu na rowerze o czas, który spędził na przerwie technicznej). Po 20 minutach jazdy na rowerze uczestnik zawodów ma 2 minuty na założenie butów i dobiegnięcie do bieżni elektrycznej (druga przerwa techniczna). Jeżeli zawodnik nie wykorzystał całego czasu przerwy technicznej czeka do jego upłynięcia (w tym czasie może uzupełnić płyny).
3. Bieg odbywa się przez 15 minut na bieżni elektrycznej. Zawodnik podczas biegu nie może opierać się na bieżni, grozi to dyskwalifikacją.
4. Suma dystansów z trzech dyscyplin liczona jest w km i metrach.
5. W etapie pływania dystans zostanie pomnożony razy 4, a w etapie biegu dystans zostanie pomnożony razy 2.
6. Jeżeli dwóch zawodników będzie miało taki sam dystans to o rozstrzygnięciu decyduje najpierw dystans z roweru, potem z biegu a na końcu z basenu.

VI. INFORMACJE DODATKOWE DOTYCZĄCE ROWERÓW I BIEŻNI:
1. Rower i bieżnia przydzielone będą numerem wskazanym wcześniej zawodnikowi.
2. Zawodnik zobowiązany jest do ustawienia odpowiednich parametrów roweru dostosowanych do swoich możliwości i wysokości przed rozpoczęciem rywalizacji.
Zawodnik będzie miał do dyspozycji wsparcie wolontariusza. Rowery wyposażone są w system mocowania obuwia SPD oraz zwykłe noski.
3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu podczas zawodów.
4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za kradzież, dewastację lub uszkodzenie sprzętu przez zawodnika.
5. Każdy zawodnik zobowiązany jest zaakceptować wyżej wymienione warunki.
6. Szczegółowe informacje organizacyjne zostaną zawodnikom przekazane przed zawodami.

VII. BIURO ZAWODÓW:
1. Biuro zawodów będzie mieściło się na basenie krytym przy ul. Równej 9 w Świdnicy.
2. Biuro zawodów będzie czynne w dniu zawodów w godz. 7.00-12.30
3. Pakiet startowy odebrać można wyłącznie w biurze zawodów w godzinach otwarcia.

VIII. POMIAR CZASU:
Pomiar czasu prowadzony będzie przez sędziów i wolontariuszy.

IX. KLASYFIKACJA I KATEGORIE WIEKOWE:
Klasyfikacje i kategorie wiekowe (decyduje rok urodzenia):
K20 – kobiety 18 – 29 lat,
K30 – kobiety 30-39 lat
K40 – kobiety 40-49 lat
K50 – kobiety 50 lat i więcej
M20 – mężczyźni 18-29 lat
M30 – mężczyźni 30-39 lat
M40 – mężczyźni 40-49 lat
M50 – mężczyźni 50 lat i więcej

X. NAGRODY:
1. Najlepsze trzy zawodniczki i trzech zawodników w kategorii OPEN otrzyma nagrody rzeczowe i puchary.
2. Pierwsze trzy zawodniczki i trzech zawodników w każdej kategorii otrzymają puchary.
3. Klasyfikacja generalna nie dubluje się z kategoriami wiekowymi.
4. Nagród pieniężnych nie przewiduje się.
5. Każdy zawodnik, który ukończy MARCONI INDOOR TRIATHLON ŚWIDNICA otrzyma okolicznościowy medal.

XI. WARUNKI UCZESTNICTWA:
W zawodach mogą wziąć udział osoby, które najpóźniej w dniu startu mają ukończone 18 lat i przedstawią dowód tożsamości ze zdjęciem oraz podpiszą kartę zawodnika wraz z zaświadczeniem o stanie zdrowia.

XII. ZGŁOSZENIA:
1. Zgłoszenia do MARCONI INDOOR TRIATHLON ŚWIDNICA przyjmowane jedynie za pośrednictwem strony internetowej datasport.pl
2. Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego i opłaceniu wpisowego zawodnik będzie umieszczony na liście startowej.
3. O terminie zgłoszenia decyduje data dokonania wpłaty wpisowego.
4. Obowiązuje limit uczestników – 75 osób.
5. Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 31.03.2020 r. lub do wyczerpania limitu.

XIII. WPISOWE:
1.W MARCONI INDOOR TRIATHLON ŚWIDNICA obowiązuje opłata startowa w wysokości 80 zł płatność poprzez DOTPAY.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia zapisów w przypadku kiedy limit uczestników zostanie już wyczerpany
3. W biegu prawo startu mają zawodnicy, którzy ukończyli 18 lat do dnia 04.04.2020 r.
4. Opłata startowa nie podlega zwrotowi.

XIV. WYNIKI:
Wyniki będą zamieszczane na bieżąco w wyznaczonym miejscu na terenie basenu krytego przy ul. Równej 9 w Świdnicy.

XV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:
1. Dane osobowe przekazywane przez Uczestników podlegają ochronie jako dane osobowe w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).
2. Administratorem danych osobowych jest Klub Sportowy Żelazna Świdnica ul. Długa 33 58-100 Świdnica.
3. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacji wszystkich czynności niezbędnych dla udziału w zawodach, realizacji przez Administratora usług związanych organizacją oraz udziałem Uczestników w zawodach, publikacja wyników, list startowych, obsługa reklamacji, dochodzenie roszczeń, realizacja obowiązków podatkowych.
4. Podstawą prawną przetwarzania jest, iż przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b) RODO) oraz do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c) RODO).
5. Dane osobowe mogą być ujawniane przez Administratora podmiotom z nim współpracującym przy realizacji usług, na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych (w szczególności organizatorowi zawodów, jeżeli jest nim inny podmiot niż Administrator, dostawcom usług IT, pomiarów wyników, druku itp.).
6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Uczestnikowi następujące prawa:
• prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych – w takim jednak wypadku, Administrator informuje, że niemożliwe będzie wykonanie przez Administratora obowiązków organizatora imprezy, w tym w szczególności umożliwienie Uczestnikowi startu w zawodach, pomiar wyników lub wydanie nagrody;
• prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
• prawo do przenoszenia danych na zasadach określonych w RODO;
• prawo skargi do organu nadzorczego.
7. Dane osobowe będę przetwarzane przez cały okres organizacji i przebiegu zawodów, a także po tym czasie jeśli będzie to niezbędne do wykonanie obowiązków przewidzianych prawem lub realizacji interesu Administratora.
8. Uczestnik wyraża zgodę na utrwalanie jego wizerunku w trakcie zawodów dowolną techniką oraz wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie przez Administratora z tak utrwalonego wizerunku wyłącznie w celach informacyjnych, promocyjnych i marketingowych związanych z zawodami. Niniejsza zgoda obejmuje wykorzystanie wizerunku na wszelkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie wizerunku poprzez kadrowanie, cyfrową obróbkę, kompozycję, łączenie z innymi obrazami lub wizerunkami innych osób w zakresie koniecznym dla celów opisanych wyżej.

XVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność i przyjmują do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów i fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.
2. Reklamacje dotyczące zawodów będą rozpatrywane na bieżąco a decyzja organizatora będzie ostateczna.

Sporo działo się podczas II edycji zmagań:

Niezwykle dużo emocji towarzyszyło drugiej edycji zawodów Marconi Indoor Triathlon Świdnica. Na starcie zawodów przeprowadzonych na pływalni przy ulicy Równej w Świdnicy pojawiło się 69 sportowców (52 mężczyzn i 17 kobiet). Na uczestników czekało pływanie na basenie 25-metrowym (10 minut), jazda na rowerze stacjonarnym (20 minut) i bieg na bieżni elektrycznej (15 minut). Suma dystansów z trzech dyscyplin liczona była w kilometrach i metrach. W etapie pływania dystans był mnożony razy 4, a w etapie biegu razy 2. Rywalizacja odbywała się w ośmiu kategoriach wiekowych z podziałem na kobiety i mężczyzn: K20 (kobiety 18-29), K30 (kobiety 30-39), K40 (kobiety 40-49), K50 (kobiety 50 lat i wyżej), M20 (mężczyźni 18-29), M30 (mężczyźni (30-39), M40 (mężczyźni 40-49) i M50 (mężczyźni 50 lat i więcej). W klasyfikacji OPEN wśród mężczyzn najlepszy był Marcin Ławicki (24,800). Na kolejnych miejscach podium uplasowali się Łukasz Malaczewski (24,360) i Krzysztof Augustyniak (24,000). W kategorii OPEN pań triumfowała Katarzyna Kalita (20,240), wyprzedzając Dominikę Mojsę (18,700) oraz Brygidę Szymańską (18,340).

/MDvR/

Poprzedni artykułBlack Friday 2021 w Media Expert — szykuj się na extra rabaty!
Następny artykułPonad 50 nowych zachorowań na COVID-19 w powiecie świdnickim, jedna osoba nie żyje