Strona główna Wydarzenia Jaworzyna Śląska Nowe godziny funkcjonowania jaworzyńskiego PSZOK

Nowe godziny funkcjonowania jaworzyńskiego PSZOK

0

Od poniedziałku, 8 listopada zmieniają się godziny otwarcia Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jaworzynie Śląskiej.

Odpady do PSZOK będzie można oddać w środy w godz. 12.00-17.00 i w soboty w godz. 9.00-14.00. Nadal obowiązują zapisy telefoniczne pod numerem 74 637 98 37 lub 669 997 510. Jak przypominają gminni urzędnicy, do punktu przyjmowane są tylko posegregowane odpady i tylko komunalne. To oznacza, że nie są przyjmowane odpady od przedsiębiorców, pochodzące z prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. Odpady można oddać do punktu tylko po okazaniu dowodu uiszczenia opłaty za wywóz nieczystości.

Do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przyjmowane są:

 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – w każdej ilości,
 • zużyte baterie i akumulatory – w każdej ilości,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe – jednorazowo w ciągu miesiąca – w ilości do 350 kg
 • meble i odpady wielkogabarytowe – jednorazowo w ciągu miesiąca – w ilości do 350 kg
 • zużyte opony – jednorazowo w ciągu miesiąca – w ilości do 10 szt.
 • chemikalia, w tym opakowania po chemikaliach – w każdej ilości,
 • odpady zielone – jednorazowo– w ilości do 200 kg
 • odpady ulegające biodegradacji inne niż zielone – w każdej ilości,
 • inne odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych – w każdej ilości,
 • papier i tektura – w każdej ilości,
 • metal – w każdej ilości,
 • tworzywa sztuczne – w każdej ilości,
 • szkło i opakowanie ze szkła – w każdej ilości,
 • opakowania wielomateriałowe – w każdej ilości,
 • opakowanie ulegające biodegradacji – w każdej ilości.

PSZOK nie przyjmuje odpadów takich jak: papa, styropian budowlany, odpadów zawierających azbest oraz eternit.

/UM Jaworzyna Śląska, opr. mn/

Poprzedni artykułŚwidnica wczoraj i dziś. Plac Grunwaldzki
Następny artykułŚwidnica z drona – szpital Latawiec [FOTO]