Strona główna 0_Slider Trwają przygotowania do kolejnego remontu na zalewie Witoszówka. Badają stan zapory

Trwają przygotowania do kolejnego remontu na zalewie Witoszówka. Badają stan zapory [FOTO]

0

Zarządzające zalewem Witoszówka Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie” szykuje się do wykonania kolejnych prac remontowych przy zaporze świdnickiego zbiornika. Od ich realizacji uzależniono możliwość przywrócenia normalnego poziomu wody w akwenie. Obecnie trwa opracowanie dokumentacji dla planowanych robót. Zajęto się również wykonaniem badań geotechnicznych oraz wierceń, których celem jest ustalenie stanu zapory.

Przypomnijmy, podczas przeprowadzonej w maju 2020 roku okresowej kontroli zalewu stwierdzono “nieprawidłowości wykluczające możliwość użytkowania obiektu budowlanego”. Z tego powodu podjęto decyzję o obniżeniu poziomu wody “ze względu na realne zagrożenie bezpieczeństwa dla mieszkańców miasta”. Działania podjęte przez zarządzające zbiornikiem Państwowe Gospodarstwo Wodne “Wody Polskie” wymusiły zamknięcie znajdującego się nad zalewem bosmanatu i wypożyczalni sprzętów wodnych. Mieszkańcy stracili tym samym jedno z popularnych miejsc wypoczynku w mieście, natomiast świdniccy samorządowcy zwracali uwagę, że w następstwie częściowego opróżnienia zbiornika doszło do zniszczenia tamtejszego ekosystemu – zginęło tysiące słodkowodnych małży z chronionego gatunku szczeżuja wielka. W tej sprawie śledztwo wszczęła Prokuratura Rejonowa w Świdnicy.

Przyczyną obniżenia poziomu piętrzenia był zły stan techniczny urządzeń piętrzących i odwadniających korpus zapory. W wyniku kontroli przeprowadzonej przez Centrum Techniczne Kontroli Zapór Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Krakowie stwierdzono zły stan techniczny urządzeń, który według oceny komisji zagraża katastrofą budowlaną. Po przeprowadzonej kontroli została wydana decyzja nakazującą obniżenie piętrzenia o ok. jeden metr oraz wykonanie robót remontowych klap piętrzących i odbudowę drenażu korpusu zapory, co warunkuje przywrócenie normalnego poziomu pierzenia wody na zbiorniku. W związku z powyższym zarządca obiektu PGW “Wody Polskie” do końca kwietnia bieżącego roku zrealizował pierwszy etap prac polegający na wyremontowaniu klap piętrzących, który umożliwił podniesienie poziomu wody o ok. 30 cm i pokrycie wodą całego dna zbiornika – tłumaczył wiceprezydent Świdnicy, Jerzy Żądło.

Zarządca zbiornika przygotowuje postępowanie przetargowe w systemie “zaprojektuj i wybuduj” na remont drenażu korpusu zapory. Po wykonaniu tych prac możliwe będzie napełnienie zbiornika wodą, jednakże będzie to uzależnione od decyzji organu kontrolującego. Równolegle PGW “Wody Polskie” poinformowały nas, że jest w trakcie przygotowywania odrębnej dokumentacji technicznej na kompleksowy remont całego zbiornika – informował Żądło. Jak potwierdzał Jarosław Garbacz z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, wchodzącego w skład Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”, przeprowadzona wiosną tego roku modernizacja obiektu była zaledwie jednym z kilku elementów warunkujących przywrócenie normalnego poziomu wody w zalewie.

Zgodnie z zapowiedziami dotyczącymi przeprowadzenia kolejnych prac modernizacyjnych, zarządzające świdnickim zbiornikiem Wody Polskie ogłosiły przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej remont obiektów zalewu Witoszówka. Rządowa agencja zamierza zająć się m.in. remontem konstrukcji budowli zrzutowej, zapory ziemnej i płyt żelbetowych, ścieżki pieszo-rowerowej znajdującej się na koronie zapory, a także doprowadzeniem zasilania do planowanych latarń oświetlających wspomnianą ścieżkę. Na początku września ogłoszono, że za kwotę ponad 134 tys. złotych pracami projektowymi, a także wykonaniem pomiarów geodezyjnych oraz badań geotechnicznych, zajmie się Pracownia Projektowa Piotr Trybuś z Wrocławia,

Dokumentacja ma zostać przygotowania do 15 listopada 2021 roku. Dopiero po skompletowaniu wymaganych zezwoleń oraz projektów możliwe będzie ogłoszenie przetargu na wykonanie robót budowlanych przy zaporze zalewu. Obecnie nie jest jasne, kiedy ów prace miałyby zostać przeprowadzone.

/mn/

Poprzedni artykułPrezydent Świdnicy wiceprzewodniczącą Nowej Lewicy na Dolnym Śląsku
Następny artykułŚwiętowali jubileusz 45-lecia swojej działalności [FOTO]