Strona główna Wydarzenia Świebodzice Świebodzickie Aleje Lipowe wyremontowane

Świebodzickie Aleje Lipowe wyremontowane

0

Prace wykonane podczas remontu Alei Lipowych w Świebodzicach dobiegły końca. Dzisiaj odnowiona ulica przeszła odbiór techniczny.

Remont obejmował wyminę nawierzchni bitumicznej jezdni wraz z podbudową, ułożenie nowej nawierzchni z kostki betonowej na chodniku biegnącym po stronie Targowiska, ułożenie nowych nawierzchni z kostki granitowej na wjazdach do posesji i kompleksową wymianę oświetlenia ulicznego, przewodów i lamp wraz z doświetleniem przejść dla pieszych.

Roboty remontowe rozpoczęły się dnia 4 grudnia 2020 r.  W ramach zadania zrealizowano remont drogi i chodnika o długości 0,426 km, wymieniono 14 słupów oświetleniowych oraz wbudowano 6 słupów doświetlających trzy przejścia dla pieszych.

Wykonawcą remontu było konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne i Handlowe „COM-D” Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworze i Jeleniogórskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze.

Całkowity koszt robót wyniósł 1 323 625,77 zł, wkład własny Gminy Świebodzice wyniósł  529 450,31 zł, natomiast kwota 794 175,46 zł  stanowiąca 60% wartości inwestycji została dofinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dawniej zwanego Funduszem Dróg Samorządowych.

/Informacja i zdjęcia UM w Świebodzicach/

Przed remontem:

Po remoncie: