Strona główna 0_Slider Rewitalizacja Parku Młodzieżowego na finiszu. Prace pochłonęły 9 milionów złotych

Rewitalizacja Parku Młodzieżowego na finiszu. Prace pochłonęły 9 milionów złotych [FOTO]

3

Półtora roku temu rozpoczęła się rewitalizacja Parku Młodzieżowego. Urząd Miejski w Świdnicy poinformował właśnie o zakończeniu większości robót związanych z przemianą parkowego terenu. Trwają jeszcze prace m.in. przy renowacji zabytkowego obelisku, a w ramach oddzielnej inwestycji realizowana jest odbudowa parkowej altanki oraz fontann.

Prace związane z rewitalizacją Parku Młodzieżowego rozpoczęły się w kwietniu 2020 roku. W ramach odnowy zielonego terenu zlecono wykonanie cięć pielęgnacyjnych, sanitarnych i technicznych drzew, przeznaczając na ten cel blisko 1 mln 78 tys. złotych, prowadzone są prace związane z remontem i przebudową parkowych alejek, montażem 50 ławek i 50 śmietników, budową toalety w okolicy wieżyczki, ustawieniem poidełka dla zwierząt i ludzi, jak również z ustawieniem 77 latarń – w tym 25 z czujnikami ruchu i jednej z modułem WiFi, a także 15 kamer monitoringu, na co trafi ponad 3,5 mln złotych, a także zajęto się zagospodarowaniem parkowej zieleni w zakresie wycinki blisko 200 drzew, zasadzenia 149 nowych drzew, wykonania nasadzeń krzewów i paproci, czy też wykonania łąki kwietnej, przeznaczając na to blisko 3 mln 208 tys. złotych.

W ramach rewitalizacji postanowiono zatroszczyć się o przestrzeń dawnego cmentarza garnizonowego. – Miasto zadbało o to miejsce w sposób specjalny, z szacunku dla osób zmarłych, ofiar wojen i żołnierzy wziętych do niewoli i tam pochowanych, tak aby nie było ono zadeptywane. Zlikwidowano przedepty przebiegające dotychczas dokładnie w miejscach pochówku zmarłych. W obrębie byłego cmentarza przywrócono historyczny układ ścieżek. Słupki z łańcuszkami zostały zamontowane na odcinku obrysu byłego cmentarza garnizonowego od strony dwóch ulic Kolejowej i Armii Krajowej, w miejscu nieistniejącego ogrodzenia. Zakres robót ujęty był w projekcie i zrealizowany został na jego podstawie oraz prawomocnych decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – tłumaczy Magdalena Dzwonkowska, rzecznik Urzędu Miejskiego w Świdnicy. – Zaprojektowano montaż barierek łańcuchowych na odcinku 235 m o rozstawie 2 m, czyli ok. 120 szt. słupków. Barierki zamontowane zostały w ramach rewitalizacji Parku Młodzieżowego – dodaje Dzwonkowska. W ramach oddzielnego zadania zlecono również renowację zabytkowego obelisku zlokalizowanego na dawnym cmentarzu garnizonowym, przeznaczając na ten cel 47,7 tys. złotych.

W toku prac związanych z rewitalizacją Parku Młodzieżowym okazało się, że konieczne jest wykonanie robót dodatkowych. Jak wskazuje rzecznik świdnickiego magistratu, z wykonawcą zadania obejmującego remont ścieżek oraz budowę infrastruktury podpisano dwa aneksy do wcześniej zawartej umowy, w ramach których: ponad 485 tys. złotych przeznaczono na „humusowanie i obsiew trawą obszarów położonych wzdłuż budowanych alejek na dodatkowej średniej szerokości 1,5m po obu stronach alejek wynikające z konieczności wyniesienia niwelety alejek i ścieżek ze względu na ochronę korzeni drzew”, 200 tys. złotych trafiło na „budowę dróg tymczasowych ze zrębek (technologicznych) w miejscach gdzie brak jest możliwości dowozu po istniejących alejkach i ścieżkach ze względu na ochronę korzeni drzew i runa parkowego”, ponad 75 tys. złotych na „zmianę technologii wykonywania robót ziemnych z wykopu otwartego na roboty bezwykopowe ze względu na ochronę korzeni drzew”, blisko 105 tys. złotych na „poszerzenie dwóch alejek o 1,5m (z 2,0m do 3,5m) na odcinkach o łącznej długości 380m”, ponad 92 tys. złotych na „renowację murków granitowych, schodów, balustrad wzdłuż ulic Armii Krajowej i Spacerowej”, ponad 8 tys. złotych na „odnalezienie, odkopanie i ekspozycję 14 szt. słupków granicznych twierdzy”, ponad 10 tys. złotych na ustawienie dodatkowej latarni oświetleniowej wraz z doprowadzeniem zasilania.

Dodatkowo zlecono wykonanie gabloty szklanej eksponującej zabytkowy bruk (41,7 tys. zł), wykonanie i montaż sześciu tablic informacyjnych (9,7 tys. zł), zakup i montaż dwóch tablic informacyjnych 1400×1000 (ok. 10,3 tys. zł). Zajęto się też pielęgnacją 348 drzew (248,4 tys. zł). W sumie roboty związane z infrastrukturą pochłonęły niemal 4 mln 495 tys. złotych, natomiast na prace przy parkowej zieleni przeznaczono blisko 4 mln 534 tys. złotych. Tym samym koszt rewitalizacji zamknął się w kwocie 9 mln 29 tys. złotych. – Prace zostały zakończone i odbiór techniczny odbył się w ubiegłym tygodniu. Roboty zostały odebrane. Do wykonania pozostały jeszcze prace związane z montażem części opraw oświetleniowych, ze względu na opóźnienia w dostawie – informuje Dzwonkowska.

Na tym jednak nie zakończyły się prace prowadzone w Parku Młodzieżowym. W ramach II etapu parkowej inwestycji zajęto się odbudową tarasu widokowego wraz z altaną, fontanną kaskadową znajdującą się w korpusie tarasu, a także przebudową fontanny wolnostojącej. Przewidziano również montaż oświetlenia, budowę balustrad oraz odbudowę schodów prowadzących do altany. Roboty pochłoną przeszło 3 mln 345 tys. złotych i mają zostać zakończone do 30 października 2022 roku.

Michał Nadolski
[email protected]

fot. mn, Dariusz Nowaczyński

Poprzedni artykułZderzenie osobówki z autem dostawczym w Lutomi Górnej
Następny artykułCzołowe zderzenie na Śląskiej. Wśród poszkodowanych dziecko