Strona główna Wydarzenia Żarów Zużyte baterie i akumulatory mogą wrzucać do specjalnych pojemników

Zużyte baterie i akumulatory mogą wrzucać do specjalnych pojemników

0

Mieszkańcy gminy Żarów mogą od dziś korzystać ze specjalnych pojemników na zużyte baterie i akumulatory. W kilku lokalizacjach na terenie gminy Żarów zostały zainstalowane żółto-czarne skrzynki przeznaczone do zbiórki zużytych baterii. To kolejny pomysł, który ma w założeniu przyczynić się do budowania wśród mieszkańców postaw proekologicznych i zwrócenia uwagi na to, jak niebezpieczne dla środowiska, a tym samym dla nas samych, są elektrośmieci i ich niewłaściwe składowanie.

Pojemniki, które przekazane zostały przez firmę Eneris Surowce S.A. zostały zainstalowane w kilku miejscach na terenie gminy Żarów: przy Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy przy ul. Piastowskiej 10 i 1 Maja w Żarowie, przy Bajkowym Przedszkolu ul. Łokietka w Żarowie, przy Szkole Podstawowej im. UNICEF przy ul. Żarowskiej w Imbramowicach, przy Szkole Podstawowej im. Astrid Lindgren w Zastrużu, przy Szkole Podstawowej im. Anny Jenke w Mrowinach, w Wierzbnej ul. Świdnicka (przystanek przy świetlicy), w Żarowie przy budynku Urzędu Miejskiego w Żarowie, w Żarowie na targowisku miejskie przy ul. Dworcowej

Po zapełnieniu skrzynek bateriami, odpady te będą odbierane przez firmę Eneris Surowce S.A. Zużyte baterie i akumulatory można również oddawać bezpłatnie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów przy ul. Armii Krajowej 34 w Żarowie lub sklepów, gdzie prowadzone są takie zbiórki.

– Na terenie naszej gminy zainstalowane zostały charakterystyczne żółto-czarne skrzynki, które przeznaczone są do zbiórki zużytych baterii. Zachęcamy mieszkańców, aby z nich korzystać. Pojemniki zamontowaliśmy przy wszystkich placówkach oświatowych funkcjonujących na terenie gminy Żarów, a część z nich umieściliśmy w miejscach łatwo dostępnych dla naszych mieszkańców, przy budynku Urzędu Miejskiego oraz targowisku miejskim w Żarowie – mówi Tomasz Kuska z Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Żarowie. Dziś pogadankę na ten temat z uczniami Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie przeprowadził zastępca burmistrza Przemysław Sikora.

Za sprawą selektywnej zbiórki zużytych baterii i akumulatorów, można z tych niebezpiecznych odpadów odzyskać cenne substancje, np.: aluminium, cynk, kadm, kobalt, lit, miedź, nikiel, ołów, mangan, mosiądz, rtęć oraz tworzywa sztuczne i papier do produkcji paliwa RDF. Mogą być one ponownie wykorzystywane w wielu procesach produkcji przemysłowej, dzięki czemu oszczędzane są surowce naturalne, paliwa kopalne, energia oraz woda.

Magdalena Pawlik UM Żarów/ opr. red./