Strona główna 0_Slider Spłacą stare długi nowymi? Chcą emitować obligacje na ponad 16 milionów złotych

Spłacą stare długi nowymi? Chcą emitować obligacje na ponad 16 milionów złotych

5

Świdnica zamierza wyemitować obligacje komunalne o wartości 16,5 mln złotych. Pozyskane środki pieniężne mają zostać przeznaczone na pokrycie deficytu budżetowego wynikającego z planowanych zadań inwestycyjnych w 2021 roku, a także na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Decyzję w sprawie emisji obligacji świdniccy radni będą podejmować podczas najbliższego posiedzenia Rady Miejskiej.

Uchwała, którą 1 października będą zajmować się radni, stanowić będzie formalny początek i podstawę prawną procedury uruchamiania emisji obligacji. – Obligacje komunalne to papiery wartościowe emitowane przez jednostkę samorządu terytorialnego, która otrzymuje od nabywców obligacji środki pieniężne, natomiast sama jest zobowiązana do zapłaty obligatariuszom odsetek i wykupu obligacji po określonym czasie. Emisja obligacji ma na celu pozyskanie środków pieniężnych na pokrycie deficytu budżetowego wynikającego z planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych w 2021 roku, a także na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Obligacje w swej istocie spełniają funkcję kredytu – tłumaczy skarbnik miasta Kacper Siwek w uzasadnieniu do przedłożonego radnym projektu uchwały.

Zasadniczym atutem obligacji jest ich elastyczność. Instrument ten daje możliwość określenia takich terminów wykupu (spłaty kapitału), które zapewniają bezpieczeństwo w zakresie płynności finansowej budżetu. Niniejsza uchwała Rady określa ogólne warunki emisji, m. in. wielkość emisji, podział na serie, długość życia poszczególnych obligacji, sposób emisji, co jest niezbędne w celu przeprowadzenia postępowania na wybór podmiotu, który nabędzie obligacje i obsłuży emisję. Uchwała ta określa przedmiot zamówienia, zakreślając równocześnie granice, w których oferenci mogą przygotowywać swoje oferty – wyjaśnia Siwek.

Zgodnie z przygotowanym projektem uchwały, miasto miałoby wyemitować w 2021 roku obligacje komunalne w łącznej liczbie 16 500 sztuk o wartości nominalnej 1000 zł każda, na łączną kwotę 16,5 mln złotych. Obligacje miałyby zostać wykupione w latach 2031-2035 z dochodów własnych lub przychodów budżetu Miasta Świdnica.

Zgodnie z założeniami uchwały budżetowej na 2021 rok, przewiduje się, że zadłużenie miasta na koniec roku wyniesie ponad 127 mln 700 tys. złotych.

Michał Nadolski
[email protected]

Poprzedni artykułUrodziny Norwida w Świdnicy: Otwarcie plenerowej biblioteczki, wystawa, spotkania
Następny artykułCzołowe zderzenie na drodze krajowej nr 5