Strona główna 0_Slider Pierwszy dzwonek po wakacjach, startuje rok szkolny 2021/2022

Pierwszy dzwonek po wakacjach, startuje rok szkolny 2021/2022

1

4,5 miliona dzieci i młodzieży w całej Polsce wraca dzisiaj do szkól po wakacyjnej przerwie. Zgodnie z decyzją MEN, nauka będzie się odbywała stacjonarnie, ale w reżimie sanitarnym. Zasady ograniczonych kontaktów obowiązują także na powitaniach szkoły.

W powiecie świdnickim do szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2021/2022 będzie uczęszczało około 5 tysięcy uczniów. W świdnickich szkołach podstawowych naukę rozpoczyna dzisiaj 4 456 uczniów, w tym w szkołach publicznych – 3 955 i w szkołach niepublicznych – 501.

Ministerstwo wydało wytyczne sanitarne

Wspólnie z Ministerstwem Zdrowia i Głównym Inspektoratem Sanitarnym ministerstwo edukacji i nauki przygotowało wytyczne sanitarne – zbiór zaleceń i rekomendacji, których celem ma być bezpieczna i higieniczna organizacja zajęć w epidemii. W dużej mierze mają to być rozwiązania znane z poprzedniego roku szkolnego. Główne zasady to: rekomendacja szczepień, dezynfekcja, zachowanie dystansu społecznego oraz zasad higieny, korzystanie z maseczek w miejscach wspólnych oraz częste wietrzenie pomieszczeń zamkniętych

– Szkoły oraz placówki, które funkcjonują w trybie stacjonarnym, obowiązują przepisy rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych, a także niepublicznych szkołach i placówkach. Dyrektor szkoły może zawiesić zajęcia dla grupy uczniów lub całej szkoły i przejść na naukę zdalną po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz zgody organu prowadzącego. Zgoda i opinia mogą być wydane w trybie pilnym, np. ustnie, pisemnie w formie adnotacji, telefonicznie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności. Następnie muszą one zostać utrwalone – wyjaśniają przedstawiciele resortu.

Ostateczną decyzję o konkretnych rozwiązaniach podejmuje dyrektor każdej szkoły. W większości placówek w powiecie świdnickim rozpoczęcie roku realizowane jest „na raty” w mniejszych grupach. Przygotowano także szczegółowe regulaminy dla uczniów oraz opiekunów.

Czy będą szczepienia w szkołach?

Od dzisiaj w świdnickich szkołach podstawowych dyrektorzy zbierają deklaracje od rodziców, którzy chcą zaszczepienia dziecka szczepionką przeciwko Covid-19. W zależności od liczby chętnych, będą organizowane punkty w szkołach lub dzieci zostaną zaszczepione w przychodniach. Szczepionkę mogą przyjmować osoby od 12 roku życia.

Co z egzaminami ósmoklasisty oraz maturami?

W 2022 roku egzamin ósmoklasisty zostanie przeprowadzony w terminie od 24 do 26 maja, czyli o miesiąc później niż zazwyczaj. Takie rozwiązanie umożliwi uczniom szkół podstawowych lepsze przygotowanie się do tego egzaminu. Ponadto w 2022 roku nie będzie przeprowadzany egzamin ósmoklasisty z czwartego przedmiotu obowiązkowego, wybranego spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.

Egzamin maturalny, podobnie jak w 2021 roku, w roku 2022 będzie przeprowadzany tylko w części pisemnej, ale absolwenci będą mieli obowiązek przystąpienia do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Do części ustnej egzaminu maturalnego będą mogli przystąpić wyłącznie absolwenci, którzy aplikują na uczelnię zagraniczną, są zobowiązani do przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej. W 2022 roku absolwent zda egzamin maturalny i uzyska świadectwo dojrzałości, jeżeli uzyska z każdego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania i przystąpi do egzaminu maturalnego z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Egzamin maturalny w 2022 roku rozpocznie się 4 maja.

Rozpoczęcie roku pod znakiem fałszywych alarmów

1 września do szeregu placówek oświatowych z terenu powiatu świdnickiego wpłynęły zgłoszenia o rzekomym podłożeniu ładunków wybuchowych. Jak informuje asp. Paweł Szydłowski z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy, takie zgłoszenia dotyczyły: Szkoły Podstawowej w Grodziszczu, Niepublicznej Szkoły Podstawowej przy ulicy Jagiellońskiej w Świdnicy, Szkoły Podstawową nr 6 przy ulicy Wodnej w Świdnicy, Szkoły Podstawowej nr 1 w Świdnicy, Zespołu Szkół Specjalnych w Strzegomiu, a także Szkoły Podstawowej w Bystrzycy Górnej.

/asz/mn/
Zdjęcia Dariusz Nowaczyński

Rozpoczęcie roku dla najmłodszych uczniów w Szkole Podstawowej nr 2 w Świdnicy:

Poprzedni artykułZnajdź najbezpieczniejsze bojki pneumatyczne
Następny artykułNajnowsze dane resortu zdrowia o zakażeniach w kraju, województwie i powiecie świdnickim