Strona główna Polityka Nadanie tytułu honorowego obywatela, wyrażenie zgody na emisję obligacji. O czym jeszcze...

Nadanie tytułu honorowego obywatela, wyrażenie zgody na emisję obligacji. O czym jeszcze na najbliższej sesji Rady Miejskiej?

1

Ustalenie wysokości opłat za pobyt dzieci w miejskich żłobkach, wyrażenie zgody na emisję obligacji, a także przyznanie Eugeniuszowi Kępie tytułu Honorowego Obywatela Miasta Świdnicy – to niektóre z zagadnień, którymi już w piątek będą zajmować się świdniccy radni.

XXXII sesja Rady Miejskiej w Świdnicy rozpocznie się w piątek, 1 października o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego. Podczas obrad radni zajmą się w sumie 13 projektami uchwał, w tym w sprawie zmian w budżecie miasta oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej, połączenia Domu Dziennego „Senior-WIGOR” w Świdnicy i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy, a także nadania tytułów „Zasłużony dla Świdnicy” Marioli Szaciło-Mackiewicz oraz Zdzisławowi Grześkowiakowi. Internetową relację z posiedzenia rady będzie można śledzić na stronie Urzędu Miejskiego.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie XXXII sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad XXXII sesji Rady Miejskiej.
 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Miejskiej.
 5. „Realizacja zadań związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie miasta Świdnica w roku 2020” – prezentacja.
 6. Przedstawienie projektów uchwał i ich podjęcie.
 7. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności po 30.08.2021 r.
 8. Interpelacje, zapytania oraz wnioski radnych i komisji.
 9. Oświadczenia i sprawy organizacyjne.
 10. Zakończenie XXXII sesji Rady Miejskiej w Świdnicy.

Wykaz projektów uchwał rozpatrywanych na XXXII sesji Rady Miejskiej:

 • XXXII/1. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu,
 • XXXII/2. w sprawie połączenia Domu Dziennego „Senior-WIGOR” w Świdnicy i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy,
 • XXXII/3. w sprawie ustalenia odpłatności za pobyt dziecka, wysokości maksymalnej opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat w miejskich żłobkach,
 • XXXII/4. w sprawie nadania tytułu „Honorowego Obywatela Miasta Świdnicy”,
 • XXXII/5. w sprawie nadania tytułu „Zasłużonego dla Miasta Świdnicy”,
 • XXXII/6. w sprawie nadania tytułu „Zasłużonego dla Miasta Świdnicy”,
 • XXXII/7. w sprawie powołania Rady Muzeum działającej przy Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy,,
 • XXXII/8. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu garażu, mieszczącego się przy ul. Jagiellońskiej 28 w Świdnicy,
 • XXXII/9. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego, mieszczącego się na pierwszym piętrze w Klubie „Bolko” przy Placu Grunwaldzkim 11 w Świdnicy,
 • XXXII/10. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie przyjęcia zasad przeprowadzenia naboru wniosków o zawarcie umowy najmu, w tym określenie kryteriów pierwszeństwa, zasad przeprowadzenia oceny punktowej oraz obowiązkowej kaucji dla lokali dla lokali mieszkalnych budowanych z wykorzystaniem finansowania zwrotnego i wsparcia z Funduszu Dopłat,
 • XXXII/11. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
 • XXXII/12. w sprawie zmiany budżetu,
 • XXXII/13. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Świdnicy.

Z projektami uchwał można się zapoznać na stronie Rady Miejskiej.

/mn/

Poprzedni artykułKilkadziesiąt ulic bez prądu z powodu awarii
Następny artykułDawne świdnickie Tesco zamienia się w plac budowy. Ruszyły przygotowania do otwarcia sklepu E.Leclerc [FOTO]