Strona główna Artykuł sponsorowany Czym jest faktura i na jakich warunkach jest akceptowana?

Czym jest faktura i na jakich warunkach jest akceptowana?

0

Faktura to szczególny dokument potwierdzający dokonanie transakcji sprzedaży i zakupu. Kiedyś sporządzana wyłącznie w formie papierowej, teraz wykorzystując technologię akceptowana również elektronicznie. Dokument powinien zawierać elementy wymagane przez odpowiednią ustawę, nie stosując się do zasad nie będzie mógł zostać uznany za fakturę i posiadać mocy prawnej. Poza szeregiem szczegółów, które powinna zawierać ważne jest, aby wystawiona została w dwóch egzemplarzach. Składają się na nie oryginał, który przeznaczony jest dla nabywcy oraz kopia należąca do sprzedającego, mianowicie wystawcy dokumentu.

Różnice między fakturami z VAT i bez VAT
Dokument zwolniony z VAT może zostać wystawiony przez przedsiębiorcę prowadzącego sprzedaż zwolnioną. W takim wariancie wyróżniamy dwie zależności. Właściciel firmy niezarejestrowany jako podatnik VAT zobowiązany jest do wystawienia rachunków, które nie zawierają informacji o VAT. W przypadku, gdy rejestracja jest dokonana podatnik nadal zwolniony jest z VAT, ale wówczas jest wystawcą faktur ze stawką „zw”. Różnica w fakturze z VAT jest jednak następująca, obowiązek jej wystawienia posiada działalność, która jest podatnikiem VAT w sytuacji, gdy drugą stroną transakcji jest inna firma wraz ze zastosowaniem odpowiedniej stawki np. 23%, 8%, 5%, 0 %.

Co powinno znaleźć się na standardowej fakturze VAT?
Przed wystawieniem faktury powinniśmy zapoznać się z szeregiem wymagań dotyczących informacji jakie powinna ona zawierać, aby została uznana za prawidłową. Przedsiębiorca w szczególności zobowiązany jest do wypisania faktury zgodnie z art. 106e. ustawy o VAT. Dokument zgodny z wyżej wymienionym przepisem ma obowiązek zawierać elementy takie jak:

 • numer faktury,
 • datę wystawienia,
 • datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi, o ile data ta jest różna od daty wystawienia faktury,
 • imiona i nazwiska lub nazwy sprzedawcy i nabywcy, ich adresy oraz numery NIP,
 • nazwę sprzedawanego towaru lub wykonywanej usługi,
 • ilość sprzedanych towarów lub zakres wykonanych usług,
 • cenę jednostkową netto towaru lub usługi,
 • kwoty rabatów,
 • łączną wartość netto towarów lub wykonanych usług,
 • stawki podatku,
 • sumę wartości sprzedaży netto z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku,
 • kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów (usług), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku,
 • kwotę należności ogółem.

Jak wystawić fakturę bez VAT?
Co do zasady faktura podatnika zwolnionego z VAT będzie wystawiona bez VAT. W tym przypadku należy wyróżnić kilka warunków na jakie przedsiębiorca wystawiający dokument powinien zwrócić uwagę, poniżej zostały one przedstawione.

 1. Podatnik zwolniony z VAT ze względu na limit obrotów (do 200 000 zł) ma obowiązek wystawić fakturę z:
 • datą wystawienia,
 • numerem zachowującym ciągłość numeracji,
 • imieniem i nazwiskiem lub nazwą podatnika i nabywcy towarów lub usług, a także ich adresy,
 • wskazaniem nazwy lub rodzaju towaru/usługi,
 • miarą czy ilością dostarczonych towarów lub zakresem wykonanych usług,
 • jednostkową ceną towarów lub usług,
 • kwotą należności ogółem.
 1. Wzór faktury bez VAT dla podatników ze względu na rodzaj prowadzonej działalności powinien składać się z:
 • daty wystawienia,
 • kolejnego numeru,
 • nazwy podatnika i nabywcy oraz ich adresy,
 • nazwy (rodzaju) towaru lub usługi
 • ilości i miary towarów lub usług,
 • ceny jednostkowej,
 • kwoty należności ogółem,
 • przepisu, na podstawie którego podatnik stosuje zwolnienie od podatku.

/Artykuł sponsorowany/

Poprzedni artykułZ kamienicy posypał się tynk. Zagrodzono fragment chodnika w Rynku [FOTO]
Następny artykułOdeszła była dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Świdnicy