Strona główna 0_Slider Zmiany w budżecie miasta i prace nad planami zagospodarowania przestrzennego. Zbliża się sesja...

Zmiany w budżecie miasta i prace nad planami zagospodarowania przestrzennego. Zbliża się sesja Rady Miejskiej

0

Dokonanie zmian w budżecie miasta oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej, przyjęcie uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla dwóch obszarów miasta, a także uchwalenie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków – to niektóre z zagadnień, którymi w najbliższy poniedziałek będą zajmować się świdniccy radni.

XXXI sesja Rady Miejskiej w Świdnicy rozpocznie się w poniedziałek, 30 sierpnia o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego. Podczas obrad radni zajmą się w sumie 15 projektami uchwał, w tym w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli problemowej, czy też ustalenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zarządu Nieruchomości w Świdnicy. Internetową relację z posiedzenia rady będzie można śledzić na stronie Urzędu Miejskiego.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie XXXI sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie porządku obrad XXXI sesji Rady Miejskiej.
  3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
  4. Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Miejskiej.
  5. Przedstawienie projektów uchwał i ich podjęcie.
  6. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności po 18.06.2021 r.
  7. Interpelacje, zapytania oraz wnioski radnych i komisji.
  8. Oświadczenia i sprawy organizacyjne.
  9. Zakończenie XXXI sesji Rady Miejskiej w Świdnicy.

Wykaz projektów uchwał rozpatrywanych na XXXI sesji Rady Miejskiej:

XXXI/1. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Świdnicy – ul. Saperów,

XXXI/2. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Świdnicy – ul. Fieldorfa i ul. Komorowskiego,

XXXI/3. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasto Świdnica na rok szkolny 2021/2022,

XXXI/4. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między Gminą Miasto Świdnica a Gminą Żarów w zakresie realizacji zadania publicznego – bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu niepełnosprawnych uczniów do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle,

XXXI/5. w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasto Świdnica”,

XXXI/6. w sprawie powołania do składu zespołu radnych,

XXXI/7. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli problemowej,

XXXI/8. w sprawie ustalenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego – Miejskiego Zarządu Nieruchomości w Świdnicy,

XXXI/9. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia zasad przeprowadzenia naboru wniosków o zawarcie umowy najmu, w tym określenie kryteriów pierwszeństwa, zasad przeprowadzenia oceny punktowej oraz obowiązkowej kaucji dla lokali mieszkalnych budowanych z wykorzystaniem finansowania zwrotnego i wsparcia z Funduszu Dopłat,

XXXI/10. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego, mieszczącego się przy ul. Długiej 27/01 (nr działki 2089 i 2084 am.12, obr.4, Śródmieście) w Świdnicy,

XXXI/11. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania,

XXXI/12. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami oraz ustalenia ich wysokości,

XXXI/13. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie miastu Świdnicy lub jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej,

XXXI/14. w sprawie zmiany budżetu,

XXXI/15. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Świdnicy.

Z projektami uchwał można się zapoznać na stronie Rady Miejskiej.

/mn/