Strona główna 0_Slider Sprawdzili, w jakiej kondycji są finanse samorządów. Jak wypadła Świdnica?

Sprawdzili, w jakiej kondycji są finanse samorządów. Jak wypadła Świdnica?

1

Eksperci z Fundacji Instytut Studiów Wschodnich we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu wyłonili laureatów najnowszego Rankingu Finansowego Samorządu Terytorialnego w Polsce. Analizie poddano finanse blisko 2 800 polskich gmin, miast i powiatów w 2020 roku. Jak wypadła Świdnica i gminy tworzące powiat świdnicki?

Ranking powstał na podstawie oficjalnych sprawozdań finansowych składanych przez samorządy do Regionalnych Izb Obrachunkowych. W tym roku uwzględniono również wpływ pandemii na lokalne finanse. – Epidemia COVID-19 i spowodowane nią zmiany odbiły się na każdej sferze życia społecznego, w tym na funkcjonowaniu samorządów. To był swojego rodzaju test na wytrzymałość i adaptacyjność władz lokalnych. Niedociągnięcia i błędy w działaniu samorządów, często niewidoczne w poprzednich latach, ujawniły się z całą ostrością. Z kolei stosujący efektywne formy zarządzania pokazali w kryzysowej sytuacji swoje możliwości oraz skuteczność – wskazuje Zygmunt Berdychowski, przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego i pomysłodawca Europejskiego Kongresu Samorządów.

Przyjęliśmy założenie, że poprzedni rok to był rok pandemiczny, który niewątpliwie wpłynął na kondycję samorządów. W związku z tym uzupełniliśmy analizy o nakłady związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków pandemii Covid-19. Dla zapewnienia porównywalności rankingu w tegorocznej edycji uwzględniliśmy te same kryteria i te same wskaźniki, które były przyjęte w latach ubiegłych – tłumaczy prof. Bartłomiej Nita, prorektor ds. finansów i rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Najważniejszymi wskaźnikami ekonomicznymi branymi pod uwagę przy opracowaniu rankingu są: udział dochodów własnych w dochodach ogółem, relacja nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem, udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem, obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, udział środków europejskich w wydatkach ogółem – bez poręczeń, relacja zobowiązań do dochodów ogółem, udział podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach bieżących.

Zwycięzcy wyłaniani są w pięciu kategoriach. W tym roku laureatami zostali: Chojnice (woj. pomorskie) – gmin wiejskie, Poddębice (woj. łódzkie) – gminy miejsko-wiejskie, Podkowa Leśna (woj. mazowieckie) – gminy miejskie, Poznań – miasta na prawach powiatu, powiat wrocławski – powiaty ziemskie.

Jak wypadła Świdnica i gminy z terenu powiatu świdnickiego?

W kategorii gmin miejskich, obejmującej 236 samorządów, Świdnica znalazła się na miejscu 136. W poprzedniej edycji rankingu miasto sklasyfikowano na pozycji 111. Wyżej uplasowały się Świebodzice, zajmując miejsce 56 i poprawiając wynik z ubiegłorocznego rankingu, w którym uplasowały się na pozycji 83.

Spośród 314 powiatów, których finanse zostały przeanalizowane przez twórców rankingu, powiat świdnicki sklasyfikowany został na miejscu 242 (rok wcześniej na pozycji 206).

W liczącej 1533 samorządów kategorii gmin wiejskich, gmina Dobromierz awansowała z miejsca 1081 i uplasowała się na pozycji 217. Względem ubiegłorocznego rankingu awans zanotowała również gmina Marcinowice – z miejsca 588 na 236, a także gmina Świdnica – z miejsca 542 na 506.

W gronie 642 gmin miejsko-wiejskich, gmina Strzegom zajęła 215 miejsce (poprzednio 146), gmina Żarów – 239 (poprzednio 191), a gmina Jaworzyna Śląska – 467 (poprzednio 346).

Z pełnym rankingiem można się zapoznać na stronie internetowej Forum Ekonomicznego.

/mn/