Strona główna Artykuł sponsorowany Metody cięcia metali

Metody cięcia metali

0
Cięcie metali to jeden z procesów, którym poddawane są tego typu materiały. Poprawne cięcie metali to nienaruszenie struktury obrabianego materiału. Wybór metody cięcia zależy od kilku czynników, m.in. od rodzaju materiału, jego grubości, prędkości i dokładności cięcia. Wśród sposobów cięcia metali można wyróżnić trzy warianty. To cięcie na zimno, cięcie termiczne oraz metody obejmujące pozostałe sposoby.

Cięcie laserem
Jedną z najnowocześniejszych metod cięcia metali jest cięcie laserem w ofercie firmy ciecielaser.pl. Ogromną zaletą tej metody jest duża prędkość cięcia, która pozwala przyspieszyć produkcję i zoptymalizować czas pracy, co pozwala też obniżyć koszty produkcji.

Laser to urządzenie znane ze swojej precyzji. Dzięki laserowi można wycinać zarówno bardzo duże, jak i bardzo drobne elementy. Istnieje też możliwość wycinania komplikowanych kształtów, a dzięki specjalnemu oprogramowaniu można je powtarzać. Cięcie laserowe to technika ceniona ze względu na wysoką jakość ciętych krawędzi. Wycinane krawędzie są idealnie gładkie i nie potrzebują dodatkowej obróbki.

Cięcie wodą
Cięcie wodą sprawdza się w przypadku stali miękkiej. Dzięki działaniu silnie skompresowanego strumienia wody cięcie wodą jest równe i dokładne. Proces cięcia wodą przebiega w niskiej temperaturze, na materiał nie działa więc wysoka temperatura, nie wytwarzają się gazy i szkodliwe substancje. Nie ma ryzyka odkształceń.

Cięcie plastyczne
Cięcie plastyczne to metoda z wykorzystaniem narzędzia o krawędziach tnących. Dzięki tej metodzie możliwe jest odcinanie konkretnych fragmentów, wycinanie określonych formatów oraz formatowanie materiałów w taki sposób, aby wygenerować w nich otwory.

Cięcie gazowe
Cięcie gazowe zwane inaczej cięciem tlenowym to popularna metoda rozdzielania metali, zwłaszcza stali niskostopowych i niskowęglowych. Polega na dzieleniu metali przez ich miejscowe utlenienie (spalenie) oraz na wydmuchaniu spalonych płynnych tlenków metalu przy pomocy strumienia tlenowego.

Metoda cięcia tlenowego pozwala rozdzielić stal o grubości 300 mm, ale ze względu na zbyt duży obszar strefy wpływu ciepła nie jest możliwe rozdzielenie blachy o grubości poniżej 3 mm. Duży wpływ na grubość cięcia ma wybór palnika.

Cięcie plazmą
Cięcie plazmą polega na topieniu i wyrzucaniu metalu ze szczeliny cięcia. Proces odbywa się za pomocą plazmowego łuku elektrycznego, który działa pod wpływem dużej energii kinetycznej. Wadą cięcia plazmowego jest dość duży hałas.

/Artykuł sponsorowany/