Strona główna Wydarzenia Świebodzice Ze Świebodzic znikną kolejne kopciuchy. Wkrótce ruszy nabór wniosków o dotacje na...

Ze Świebodzic znikną kolejne kopciuchy. Wkrótce ruszy nabór wniosków o dotacje na wymianę pieców

0

12 lipca rozpocznie się nabór wniosków o przyznanie dotacji na wymianę źródła ogrzewania. O środki będą mogli ubiegać się właściciele lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych, a także najemcy lokali komunalnych ze Świebodzic. Wnioski będą rozpatrywane według kolejności złożenia ich w Urzędzie Miejskim.

Wnioski od 12 lipca 2021 roku będzie można pobrać w formie papierowej w świebodzickim ratuszu, bądź w formie elektronicznej  ze strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Świebodzicach.

Jakie są warunki przyznania dotacji?

  1. Należy złożyć kompletny wniosek w terminie od dnia 12 lipca do 30 września 2021 roku.
  2. Dotacji podlega wymiana ogrzewania opartego na paliwie stałym: kocioł węglowy, piec kaflowy i inne źródła ciepła opalane węglem kamiennym, węglem brunatnym, ekogroszkiem lub koksem, na ogrzewanie ekologiczne: gazowe, elektryczne, olejowe, pompy ciepła.
  3. Należy dokonać trwałej likwidacji wszystkich dotychczasowych źródeł ciepła na nieruchomości zasilanych paliwami stałymi, z wyjątkiem m.in. pieców przedstawiających wysokie walory estetyczne.
  4. Wysokość dotacji wynosi 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 5.000 zł.
  5. Za koszty kwalifikowane uznaje się koszty poniesione po dacie zawarcia umowy dotacji.

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku?

  1. Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (np. akt notarialny, odpis z księgi wieczystej), a w przypadku najemcy lokalu komunalnego – umowa najmu;
  2. W przypadku najemców lokali komunalnych – zgoda Gminy Świebodzice na realizację zadania inwestycyjnego związanego ze zmianą systemu ogrzewania;
  3. Dokumentację fotograficzną, na której widoczne jest podłączenie obecnego źródła ogrzewania do komina oraz taka, która umożliwi późniejsze zidentyfikowanie miejsca zlikwidowanego źródła ogrzewania.
  4. W przypadku korzystania z pomocy de minimis – dokumenty i informacje, o których mowa odpowiednio w art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

/UM Świebodzice, opr. mn/