Strona główna 0_Slider W miejscu „skrzyżowania śmierci” powstanie rondo. Wybrano firmę, która zajmie się projektem przebudowy

W miejscu „skrzyżowania śmierci” powstanie rondo. Wybrano firmę, która zajmie się projektem przebudowy

0

Do 2023 roku w miejscu niebezpiecznego skrzyżowania drogi krajowej nr 5 oraz tzw. łącznika autostradowego w Mielęcinie ma powstać rondo. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad niedawno wybrała firmę, która zajmie się wykonaniem prac projektowych związanych z przebudową krzyżówki. Po uzyskaniu wymaganych pozwoleń oraz skompletowaniu dokumentacji możliwe będzie ogłoszenie przetargu na realizację robót budowlanych.

Wypadek na skrzyżowaniu DK5 oraz łącznika autostradowego (lipiec 2019)

Skrzyżowanie drogi krajowej nr 5 oraz drogi powiatowej D3396 w Mielęcinie uchodzi za jedno z najniebezpieczniejszych na terenie powiatu świdnickiego. W ostatnich latach doszło tam do kilkudziesięciu kolizji i wypadków, także śmiertelnych. Już kilka lat temu Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zapewniała, że w miejscu feralnego skrzyżowania powstanie rondo. Starania w tym zakresie prowadzili również lokalni samorządowcy, wielokrotne monitując o poprawę stanu bezpieczeństwa tego miejsca. Za każdym razem otrzymywali jednak odpowiedź, że możliwość rozpoczęcia przebudowy jest uzależniona od pozyskania środków finansowych.

Do planów związanych z budową ronda powrócono przy okazji ogłaszania krajowej listy inwestycji drogowych związanych z poprawą bezpieczeństwa. – Minister Infrastruktury zatwierdził do realizacji programy inwestycji dla zadań drogowych w województwach dolnośląskim, łódzkim, podkarpackim, podlaskim, warmińsko–mazurskim i wielkopolskim. Łączny koszt tych zadań to ponad 308 mln złotych – informowali na początku lutego przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Wśród planowanych zadań wymieniono również przebudowę krzyżówki w Mielęcinie.

Jak miałoby się zmienić skrzyżowanie w Mielęcinie? – Zakres zadania obejmuje przebudowę skrzyżowania zwykłego czterowlotowego na skrzyżowanie typu rondo czterowlotowe z 1 lub 2 bypassami (wybór rozwiązania technicznego i parametrów skrzyżowania nastąpi na etapie prac projektowych). W ramach inwestycji planuje się budowę odwodnienia drogi wraz z kanalizacją deszczową, wykonanie urządzeń ochrony środowiska (osadnik i separator), budowę kanału technologicznego. Skrzyżowanie będzie wyposażone w oświetlenie drogowe na potrzeby którego wybudowana zostanie linia kablowa zasilająca. Na skrzyżowaniu zostanie również wykonane oznakowanie drogowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego – przekazano w komunikacie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z końca lutego.

29 marca 2021 roku ogłoszony został przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownych pozwoleń dla zadania „Rozbudowa skrzyżowania w ciągu DK5 koło miejscowości Mielęcin”. Zainteresowanie wykonaniem prac projektowych wyraziło pięć firm. Pod koniec maja GDDKiA poinformowała o wyłonieniu wykonawcy – firmy Biprogeo Projekt, która za ponad 254 tys. zajmie się opracowaniem projektu.

Zgodnie z ogłoszonym przez GDDKiA wstępnym harmonogramem działań związanych z realizacją inwestycji, wykonanie prac projektowych wraz z uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji drogowej ma nastąpić w latach 2021-2022, a rozpoczęcie i zakończenie robót budowlanych przewidziano na 2023 rok.

/mn/